Skoči do osrednje vsebine

Ostale odločitve o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje

Prikazani so seznami planov, za katere je ministrstvo, pristojno za okolje, odločilo o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje.

2020

2 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Operativni program RS za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v programskem obdobju 2021-2027 in Nacionalnega strateškega načrta za razvoj akvakulture v RS za obdobje 2021-2027 – odločitev z dne 23. 3. 2020: CPVO je treba izvesti

1 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2021-2027 – odločitev z dne 8. 4. 2020: CPVO je treba izvesti

2019

10 – Mestna občina Ptuj: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru – odločitev z dne 20. 12. 2019: CPVO ni treba izvesti

9 - Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja: Pomorski prostorski načrt Slovenije - odločitev z dne 9. 12. 2019: CPVO je treba izvesti

8 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo: Resolucija Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021 – Strateški okvir razvoja slovenskega kmetijstva, pridelave hrane in podeželja  – odločitev z dne 8. 11. 2019: CPVO ni treba izvesti

7 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo: Nacionalni načrt Republike Slovenije za obračunavanje emisij in ponorov toplogrednih plinov na področju gozdarstva z referenčnimi vrednostmi gospodarjenja z gozdovi – odločitev z dne 4. 11. 2019: CPVO ni treba izvesti

6 – Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje: Operativni program nadzora nad onesnaževanjem zraka – odločitev z dne 4. 11. 2019: CPVO ni treba izvesti

5 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Spremembe in dopolnitve operativnega programa za izvajanje Nacionalnega gozdnega programa 2017-2021 – odločitev z dne 9. 8. 2019: CPVO ni treba izvesti

4 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, različica 9.0 – odločitev z dne 26. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

3 - Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko: Program izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021-2027 - odločitev z dne 19. 4. 2019: CPVO je treba izvesti

2 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Šeste spremembe in dopolnitve Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020  - odločitev z dne 2. 4. 2019: CPVO ni treba izvesti

1 - Ministrstvo za infrastrukturo: Nacionalni energetski in podnebni načrt do leta 2030 s pogledom do 2040  - odločitev z dne  4. 1. 2019: CPVO je treba izvesti

Iskalnik