Skoči do osrednje vsebine

Odločitve o sprejemljivosti izvedbe plana na okolje državnih prostorskih načrtov

Ministrstvo, pristojno za okolje, je odločilo o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje ob sprejemanju državnih prostorskih načrtov.

2019

1 – Ministrstvo za okolje in prostor Direktorat za prostor, graditev in stanovanja: Državni prostorski načrt  za RTP Ravne s priključnim 220kV daljnovodom – predlog najustreznejše variante – odločitev z dne 6. 8. 2019: Vplivi plana so sprejemljivi

Iskalnik