Skoči do osrednje vsebine

Odločitve o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje občinskih podrobnih prostorskih načrtov

Koronavirus

Aktualne informacije in navodila najdete na spletni strani Koronavirus COVID-2019

Prikazani so seznami planov, za katere je ministrstvo, pristojno za okolje, odločilo o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje.

2020

10 – Mestna občina Ljubljana: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za severni del območja urejanja VP 3/2 Brdo – odločitev z dne 24. 1. 2020: CPVO ni treba izvesti

9 – Občina Šenčur: Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo hleva za drobnico in stanovanjske hiše oz. preselitev kmetije Štrajhar – odločitev z dne 20. 1. 2020: CPVO ni treba izvesti

8 – Občina Ruše: Občinski podrobni prostorski načrt za del enote urejanja prostora Ru 04 v naselju Smolnik – odločitev z dne 16. 1. 2020: CPVO ni treba izvesti

7 – Občina Šenčur: Občinski podrobni prostorski načrt kmetijskega gospodarstva Jarc – odločitev z dne 15. 1. 2020: CPVO ni treba izvesti

6 – Občina Naklo: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Pod Polico št. 7 – odločitev z dne 15. 1. 2020: CPVO ni treba izvesti

5 – Občina Radovljica: Občinski podrobni prostorski načrt za območje površin za opravljanje verskih obredov in parkov BR 12 - Brezje Bazilika – odločitev z dne 15. 1. 2020: CPVO ni treba izvesti

4 – Občina Šenčur: Občinski podrobni prostorski načrt kmetijskega gospodarstva Zupan – odločitev z dne 14. 1. 2020: CPVO ni treba izvesti

3 – Mestna občina Novo mesto: Spremembe in dopolnitve št. 2 zazidalnega načrta Podbreznik – odločitev z dne 13. 1. 2020: CPVO ni treba izvesti

2 – Občina Zreče: Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko naselje ob Ilirski poti, Vinter-2 (območje UN 1/109-del) – odločitev z dne 7. 1. 2020: CPVO ni treba izvesti

1 –Občina Ribnica: Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom Kot II pri Ribnici – odločitev z dne 7. 1. 2020: CPVO je treba izvesti: pdf, doc

2019

120 – Občina Sevnica: Spremembe in dopolnitve št. 3 občinskega podrobnega prostorskega načrta poslovna cona ob HE Boštanj II, območje OPPN-5 - 2 – odločitev z dne 13. 12. 2019: CPVO je treba izvesti

119 – Občina Trnovska vas: Občinski podrobni prostorski načrt za EUP TV2/2 in del EUP OP v Občini Trnovska vas – odločitev z dne 12. 12. 2019: CPVO ni treba izvesti

118 – Občina Slovenska Bistrica: Občinski podrobni prostorski načrt za širitev kmetije Brumec – odločitev z dne 16. 12. 2019: CPVO je treba izvesti

117 - Mestna občina Koper: Občinski podrobni prostorski načrt za dopolnitev ŠRC Bonifika in ureditev parkovne poteze do morja – odločitev z dne 10. 12. 2019: CPVO ni treba izvesti

116 – Občina Ilirska Bistrica: Občinski podrobni prostorski načrt za preselitev kmetije na Brdih, Sabonje, Ilirska Bistrica – odločitev z dne 9. 12. 2019: CPVO ni treba izvesti, sklep o popravku

115 – Občina Žalec: Občinski podrobni prostorski načrt za del območja ŽA-1/5 – odločitev z dne 4. 12. 2019: CPVO ni treba izvesti

114 – Občina Vojnik: Občinski podrobni prostorski načrt za del EUP VO-42 (KIM Celje d.o.o.) – odločitev z dne 28. 11. 2019: CPVO ni treba izvesti

113 – Mestna občina Kranj: Občinski podrobni prostorski načrt za območje urejanja Poslovno-proizvodne cone HR 6/1 Hrastje – odločitev z dne 25. 11. 2019: CPVO je treba izvesti

112 - Občina Postojna: Občinski podrobni prostorski načrt za del območja gospodarske cone Za Livom – odločitev z dne 27. 11. 2019: CPVO ni treba izvesti

111 – Mestna občina Kranj: Občinski podrobni prostorski načrt za območje urejanja Poslovno-proizvodne cone HR 6/1 Hrastje – odločitev z dne 25. 11. 2019: CPVO je treba izvesti

110 - Občina Medvode: Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja SE 12/1-3 Na klancu – odločitev z dne 26. 11. 2019: CPVO ni treba izvesti

109 – Mestna občina Ljubljana: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja ŠO ½ Šiška, ŠT ½ Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška– odločitev z dne 13. 11. 2019: CPVO ni treba izvesti

108 – Mestna občina Maribor: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za del PPE Ta 9-P – odločitev z dne 12. 11. 2019: CPVO ni treba izvesti

107 - Občina Beltinci: Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko naselje v severovzhodnem delu Beltincev – odločitev z dne 11. 11. 2019: CPVO ni treba izvesti

106 - Občina Šenčur: Občinski podrobni prostorski načrt za območje ŠE-37 (severni del) – odločitev z dne 4. 11. 2019: CPVO ni treba izvesti

105 - Občina Domžale: Občinski podrobni prostorski načrt za širitev kmetije Črnivec v Zgornjih Jaršah – odločitev z dne 21. 10. 2019: CPVO je treba izvesti

104 – Mestna občina Novo mesto: Občinski podrobni prostorski načrt za širitev kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100363783 v Dolenjem Karteljevem – odločitev z dne 17. 10. 2019: CPVO ni treba izvesti

103 - Občina Rače-Fram: Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko sosesko Rače – odločitev z dne 15. 10. 2019: CPVO ni treba izvesti

102. - Občina Braslovče: Občinski podrobni prostorski načrt za del enote urejanja prostora Male Braslovče, MB05-1 – odločitev z dne 24. 10. 2019: CPVO ni treba izvesti

101. – Mestna občina Velenje: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Trebuša – vzhod – odločitev z dne  15. 10. 2019: CPVO ni treba izvesti

100. – Mestna občina Celje: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ostrožno – sever – odločitev z dne 15. 10. 2019: CPVO ni treba izvesti

99. - Občina Brežice: Občinski podrobni prostorski načrt Terme Čatež – širitev turistične dejavnosti z nastanitvenimi kapacitetami – odločitev z dne 14. 10. 2019: CPVO je treba izvesti

98. - Občina Puconci: Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko naselje Krčojne v Puconcih – odločitev z dne 14. 10. 2019: CPVO ni treba izvesti

97. – Občina Kamnik: Spremembe in dopolnitve zazidalnega (lokacijskega) načrta B12 Bakovnik in B7Kovinarska – zahodni del (SD ZLN 3), za območje funkcionalnih enot z oznakami Fe MS 1/2a, Fe MS 1/2b, Fe MS 1/3 in Fe I 1/3 – odločitev z dne 9 10. 2019: CPVO ni treba izvesti

96. - Občina Kidričevo: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja P16-S4 Njiverce I (sever) – odločitev z dne 9 10. 2019: CPVO ni treba izvesti

95. - Občina Selnica ob Dravi: Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva z ID št. KMG-MID 100288251 v Občini Selnica ob Dravi – odločitev z dne 9. 10. 2019: CPVO ni treba izvesti

94. - Občina Medvode: Spremembe in dopolnitve OLN za območje urejanja PD 15/1 Žlebe – odločitev z dne 8. 10. 2019: CPVO ni treba izvesti

93. – Mestna občina Celje: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Glazija – odločitev z dne 7. 9. 2019: CPVO ni treba izvesti

92 – Mestna občina Koper: Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem – odločitev z dne 7. 10. 2019: CPVO ni treba izvesti

91. - Občina Selnica ob Dravi: Občinski podrobni prostorski načrt za del območja urejanja S-19 v Selnici ob Dravi – odločitev z dne 27. 9. 2019: CPVO ni treba izvesti

90. - Občina Ormož: Občinski podrobni prostorski načrt za ureditev farme Krabonja – odločitev z dne 26. 9. 2019: CPVO je treba izvesti

89. - Občina Kamnik: Občinski podrobni prostorski načrt za območje VČ-05 Volčji Potok – odločitev z dne 24. 9. 2019: CPVO ni treba izvesti

88 – Mestna občina Murska Sobota: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (za območje Novomat in območje BTC) – odločitev z dne 13. 9. 2019: CPVO ni treba izvesti

87 – Občina Apače: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko v Apačah – odločitev z dne 11. 9. 2019: CPVO ni treba izvesti

86 – Občina Prevalje: Občinski podrobni prostorski načrt za območje PR54 CU – odločitev z dne 11. 9. 2019: CPVO ni treba izvesti

85 – Mestna občina Ljubljana: Občinski podrobni prostorski načrt Šmartinka-Žito (del) – odločitev z dne 10. 9. 2019: CPVO ni treba izvesti

84 – Mestna občina Ljubljana: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območji urejanja MS1/2-1 in MR1/1 Zelena jama – odločitev z dne 6. 9. 2019: CPVO ni treba izvesti

83 – Občina Logatec: Občinski podrobni prostorski načrt Centralne dejavnosti Brod-vzhodni del – odločitev z dne 6. 9. 2019: CPVO ni treba izvesti

82 – Občina Vodice: Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe – Kmetija Jeraj – odločitev z dne 4. 9. 2019: CPVO ni treba izvesti

81 – Občina Radlje ob Dravi: Občinski podrobni prostorski načrt za del območja RA 46 v k.o. Radlje ob Dravi – odločitev z dne 4. 9. 2019: CPVO ni treba izvesti

80 – Občina Ljutomer: Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko naselje na delu območja EUP LJ 32 – odločitev z dne 3. 9. 2019: CPVO ni treba izvesti

79 – Občina Krško: Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Nuklearne elektrarne Krško za prostorsko ureditev skupnega državnega in lokalnega pomena – odločitev z dne 14. 8. 2019: CPVO je treba izvesti

78 – Občina Naklo: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Pod polico in izgradnjo gospodarske javne infrastrukture v poslovni coni Naklo – odločitev z dne 12. 8. 2019: CPVO ni treba izvesti

77 – Občina Vrhnika: Občinski podrobni prostorski načrt za prenovo mestnega jedra Vrhnike (Tržaška cesta – Cankarjev trg) – odločitev z dne 12. 8. 2019: CPVO ni treba izvesti

76 – Občina Kamnik: Občinski podrobni prostorski načrt za območje Smodnišnica – odločitev z dne 9. 8. 2019: CPVO je treba izvesti

75 - Občina Dobrova-Polhov Gradec: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja VS 8/4-1 T1 Šujica – odločitev z dne 9. 8. 2019: CPVO ni treba izvesti

74 – Občina Polzela: Občinski podrobni prostorski načrt »Kmetija Košec« - odločitev z dne 8. 8. 2019: CPVO ni treba izvesti

73 - Občina Slovenska Bistrica: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za individualno gradnjo »Kugl« Slovenska Bistrica - odločitev z dne 2. 8. 2019: CPVO ni treba izvesti

72 – Občina Sevnica: Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe – kmetija Jazbec – odločitev z dne 31. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

71 – Občina Laško: Občinski podrobni prostorski načrt za območje EUP LAU-21 - odločitev z dne 30. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

70 – Mestna občina Ljubljana: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Bavarskega dvora - odločitev z dne 30. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

69 – Občina Radovljica: Občinski podrobni prostorski načrt za novo pokopališče v Begunjah - odločitev z dne 25. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

68 – Občina Hrastnik: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta industrijske cone Tovarne kemičnih izdelkov Hrastnik - odločitev z dne 23. 7. 2019: CPVO je treba izvesti

67 - Občina Metlika: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Bočka, Metlika - odločitev z dne 12. 6. 2019: CPVO ni treba izvesti

66 - Mestna občina Velenje: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Staro Velenje – odločitev z dne 17. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

65 - Mestna občina Slovenj Gradec: Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko cono Legen, EUP SG-87 – odločitev z dne 16. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

64 – Občina Hoče-Slivnica: Občinski podrobni prostorski načrt za del območja SL 17/1, k.o. Slivnica – odločitev z dne 12. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

63 – Občina Sevnica: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta 31 za IC INES Sevnica – odločitev z dne 10. 7. 2019: CPVO je treba izvesti

62 – Občina Sevnica: Spremembe in dopolnitve št. 2 občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono HE Boštanj – odločitev z dne 10. 7. 2019: CPVO je treba izvesti

61 – Občina Velike Lašče: Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 – območje za proizvodne dejavnosti – 5 – odločitev z dne 10. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

60 - Mestna občina Celje: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta starega mestnega jedra Celje – kare 7 – odločitev z dne 9. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

59 - Mestna občina Celje: Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe – odločitev z dne 8. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

58 – Občina Vitanje: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za stanovanjsko sosesko Pod Kompošem (Fužinar) – odločitev z dne 8. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

57 – Občina Ormož: Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za obrtno cono Ormož (LN OC VIII) – odločitev z dne 5. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

56 – Občina Gornja Radgona: Občinski podrobni prostorski načrt za del enote urejanja prostora GR 36 – odločitev z dne 3. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

55 – Občina Ljutomer: Občinski podrobni prostorski načrt za širitev poslovne cone za območje EUP LJ37 – odločitev z dne 2. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

54 – Občina Postojna: Občinski podrobni prostorski načrt za območje Predjama PJ-001, PJ-002, PJ-003 – odločitev z dne 26. 6. 2019: CPVO je treba izvesti

53 – Mestna občina Ljubljana: Občinski podrobni prostorski načrt 121 Poslovna cona Vižmarje – odločitev z dne 24. 6. 2019: CPVO ni treba izvesti

52 – Občina Rače-Fram: Občinski podrobni prostorski načrt za del območja M-6 v Občini Rače-Fram – odločitev z dne 24. 6. 2019: CPVO ni treba izvesti

51 – Občina Brežice: Občinski podrobni prostorski načrt za območje razpršene poselitve Bračna vas – Ak 1607 – odločitev z dne 21. 6. 2019: CPVO ni treba izvesti

50 – Mestna občina Celje: Občinski podrobni prostorski načrt za območje CI-6 Teharje – odločitev z dne 14. 6. 2019: CPVO je treba izvesti

49 - Občina Videm: Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora PB13 POBREŽJE – med starim in novim naseljem - odločitev z dne 11. 6. 2019: CPVO ni treba izvesti

48 - Občina Kamnik: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta B12 Bakovnik in B7 Kovinarska - zahodni del - odločitev z dne 10. 6. 2019: CPVO ni treba izvesti

47 - Občina Šmarje pri Jelšah: Občinski podrobni prostorski načrt VVR 09/7 kamnolom Pijovci - odločitev z dne 7. 6. 2019: CPVO ni treba izvesti

46 - Občina Ormož: Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za obrtno cono Ormož (LN OC VII - Safilo) - odločitev z dne 2. 4. 2019: CPVO ni treba izvesti

45 - Občina Vojnik: Občinski podrobni prostorski načrt za del prostorske enote EUP-14 - odločitev z dne 29. 3. 2019: CPVO ni treba izvesti

44 - Občina Brežice: Občinski podrobni prostorski načrt za turistični kompleks Bizeljsko – parkirišča, del BIZ-38 - odločitev z dne 14. 2. 2019: CPVO ni treba izvesti

43 - Občini Vojnik: Občinski podrobni prostorski načrt za poslovno cono Vojnik III - odločitev z dne 11. 1. 2019: CPVO ni treba izvesti

42 - Občina Slovenske Konjice: Občinski podrobni prostorski načrt Draža vas za območji OP12/027 in OP12/053 - odločitev z dne 31. 5. 2019: CPVO ni treba izvesti

41 - Občina Mozirje: Občinski podrobni prostorski načrt za trgovski center Jager Mozirje – del EUP MO 51,13 (območje Lave) - odločitev z dne 28. 5. 2019: CPVO ni treba izvesti

40 - Občina Sevnica: Občinski podrobni prostorski načrt za poslovno cono Blanca – območje Varilstva Bizjak s.p. in 3 PK d.o.o. - odločitev z dne 27. 5. 2019: CPVO ni treba izvesti

39 - Občina Semič: Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom Topli Vrh - odločitev z dne 22. 5. 2019: CPVO je treba izvesti

38 -Mestna občina Ptuj: Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora KV04 Krčevina pri Vurbergu – pri Grajeni - odločitev z dne 21. 5. 2019: CPVO ni treba izvesti

37 - Občina Krško: Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko območje Stara vas v Krškem (del območja EUP KRŠ 033) - odločitev z dne 20. 5. 2019: CPVO ni treba izvesti

36 - Občina Šentjur:  Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Cerovec 12 - odločitev z dne 14. 5. 2019: CPVO ni treba izvesti

35 - Mestna občina Ljubljana: Občinski podrobni prostorski načrt 290 Remiza Šiška - odločitev z dne 13. 5. 2019: CPVO je treba izvesti

34 - Občina Radlje ob Dravi: Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za območje dela mesta Radlje ob Dravi - Hmeline - odločitev z dne 9. 5. 2019: CPVO ni treba izvesti

33 - Občina Sežana: Občinski podrobni prostorski načrt za del območja KŽ-05 - odločitev z dne 8. 5. 2019: CPVO ni treba izvesti

32 - Občina Žirovnica: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica - odločitev z dne 24.5.2019: CPVO ni treba izvesti

31 - Mestna občina Ljubljana: Občinski podrobni prostorski načrt 437 Bobenčkova - Tržaška - odločitev z dne 24. 4. 2019: CPVO ni treba izvesti

30 - Občina Gornja Radgona: Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe prostora na parc. št. 163/1 in 118/2, k.o. Zbigovci - odločitev z dne 19. 4. 2019: CPVO je treba izvesti

29 - Občina Kamnik: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta B11 Titan – Svit št. 2 - odločitev z dne 18. 4. 2019: CPVO ni treba izvesti

28 - Občina Krško: Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za naselje Videm v Krškem – prizidava zdravstvenega centra ob Kolodvorski ulici in ureditev parkirišč - odločitev z dne 18. 4. 2019: CPVO ni treba izvesti

27 - Občina Žalec: Občinski podrobni prostorski načrt za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjske soseske Godomlja - odločitev z dne 17. 4. 2019: CPVO ni treba izvesti

26 - Občina Markovci: Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora MA11 Markovci – območje južno od šole (Center medgeneracijskega druženja) - odločitev z dne 12. 4. 2019: CPVO ni treba izvesti

25 - Mestna občina Kranj: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta območja D02/3 – Šolski center Zlato polje - odločitev z dne 11. 4. 2019: CPVO ni treba izvesti

24 - Mestna občina Ptuj: Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja (EUP) BT16 Ptuj – med cestnim mostom in železniško progo ter za območje nove ceste med Zagrebško cesto in EUP BT16 - odločitev z dne 9. 4. 2019: CPVO ni treba izvesti

23 - Občina Poljčane: Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko naselje Bazenski kompleks (EUP ZPG3) - odločitev z dne 4. 4. 2019: CPVO ni treba izvesti

22 - Mestna občina Novo mesto: Občinski podrobni prostorski načrt za obvoznico Šmihel - odločitev z dne 4. 4. 2019: CPVO ni treba izvesti

21 - Občina Braslovče: Občinski podrobni prostorski načrt za del območja PA5 – vikend naselje v Malih Braslovčah  - odločitev z dne 28. 3. 2019: CPVO ni treba izvesti

20 - Občina Brežice: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za IPC Brezina - odločitev z dne 2. 4. 2019: CPVO ni treba izvesti

19 - Občina Krško: Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjske površine v Velikem Kamnu VEK-03 - odločitev z dne 22. 3. 2019: CPVO ni treba izvesti

18 - Občina Črenšovci: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja ČR-6 v Črenšovcih - odločitev z dne 18. 2. 2019: CPVO ni treba izvesti

17 - Občina Radovljica: Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu - odločitev z dne 15. 2. 2019: CPVO ni treba izvesti

16 - Občina Tolmin: Občinski podrobni prostorski načrt za območje MN 19 - odločitev z dne 13. 2. 2019: CPVO ni treba izvesti

15 - Občina Zreče: Občinski podrobni prostorski načrt za EUP OP 07/028 – Širitev naselja Stranice - odločitev z dne 6. 2. 2019: CPVO ni treba izvesti

14 - Občina Tržič:  Občinski podrobni prostorski načrt za območje POP 02 Popovo - zahod - odločitev z dne 1. 2. 2019: CPVO ni treba izvesti

13 - Občina Loška dolina: Občinski podrobni prostorski načrt za območje Ograde – EUP ST 02 - del - odločitev z dne 31. 1. 2019: CPVO ni treba izvesti

12 - Mestna občina Novo mesto: Občinski podrobni prostorski načrt Birčna vas - sever - odločitev z dne 30. 1. 2019: CPVO ni treba izvesti

11 - Mestna občina Kranj: Druge spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta območja Či2 – Centralne dejavnosti v Čirčah  - odločitev z dne 29. 1. 2019: CPVO ni treba izvesti

10 - Občina Žalec: Občinski podrobni prostorski načrt Spremembe in dopolnitve I. faze zazidalnega načrta Škafarjev hrib - odločitev z dne 21. 1. 2019: CPVO ni treba izvesti

9 - Občina Šentrupert: Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom Zabukovje EUP ZAB 47 – severni del - odločitev z dne 28. 1. 2019: CPVO je treba izvesti

8 - Občina Moravske Toplice: Občinski podrobni prostorski načrt za območje zadrževalnika Sebeborci v EUP SB 8 - odločitev z dne 25. 1. 2019: CPVO ni treba izvesti

7 - Občina Šenčur: Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo hleva za kokoši – pašna reja v okviru kmetije Globočnik - odločitev z dne 24. 1. 2019: CPVO ni treba izvesti

6 - Mestna občina Kranj: Občinski podrobni prostorski načrt za območje urejanja KR L1 Kranj Labore - odločitev z dne 23. 1. 2019: CPVO je treba izvesti

5 - Občina Borovnica: Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo kmetijskih objektov za pridelavo borovnic v Borovnici - odločitev z dne 23. 1. 2019: CPVO je treba izvesti

4 - Občina Rače-Fram: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja poslovno stanovanjske cone Fram (k.o. Morje) - odločitev z dne 21. 1. 2019: CPVO ni treba izvesti

3 - Mestna občina Kranj: Občinski podrobni prostorski načrt za naselje 8 stanovanjskih hiš Na gozdni jasi - odločitev z dne 10. 1. 2019: CPVO ni treba izvesti

2 - Občina Sevnica: Druge spremembe in dopolnitve Občinskega lokacijskega načrta za poslovno cono Boštanj – TC Mercator - odločitev z dne 10. 1. 2019: CPVO ni treba izvesti

1 - Občina Miren-Kostanjevica: Občinski podrobni prostorski načrt »Mirenski kostel« v Mirnu - odločitev z dne 9. 1. 2019: CPVO ni treba izvesti

Iskalnik