Skoči do osrednje vsebine

Odločitve o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje državnih prostorskih načrtov

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Prikazani so seznami planov, za katere je ministrstvo, pristojno za okolje, odločilo o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje

2019

5 - Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja: Spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača-Koper – odločitev z dne 8. 11. 2019: CPVO je treba izvesti

4 - Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja: Državni prostorski načrt za polje vetrnih elektrarn Mislinja – odločitev z dne 30. 9. 2019: CPVO je treba izvesti

3 - Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja: Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV Brestanica-Hudo, odsek Brestanica-Družinska vas – odločitev z dne 27. 6. 2019: CPVO je treba izvesti

2 - Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja: Spremembe in dopolnitve državnega prostorskega načrta za cesto G2-108 Hrastnik-Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice-Zidani Most-Radeče – odločitev z dne 11. 6. 2019: CPVO je treba izvesti

1 - Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja: Državni prostorski načrt za Mali logistični center Lopata - odločitev z dne 14. 1. 2019: CPVO je treba izvesti

Iskalnik