Skoči do osrednje vsebine

Odločitve o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje državnih prostorskih načrtov

Prikazani so seznami planov, za katere je ministrstvo, pristojno za okolje, odločilo o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje

2019

5 - Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja: Spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača-Koper – odločitev z dne 8. 11. 2019: CPVO je treba izvesti

4 - Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja: Državni prostorski načrt za polje vetrnih elektrarn Mislinja – odločitev z dne 30. 9. 2019: CPVO je treba izvesti

3 - Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja: Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV Brestanica-Hudo, odsek Brestanica-Družinska vas – odločitev z dne 27. 6. 2019: CPVO je treba izvesti

2 - Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja: Spremembe in dopolnitve državnega prostorskega načrta za cesto G2-108 Hrastnik-Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice-Zidani Most-Radeče – odločitev z dne 11. 6. 2019: CPVO je treba izvesti

1 - Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja: Državni prostorski načrt za Mali logistični center Lopata - odločitev z dne 14. 1. 2019: CPVO je treba izvesti

Iskalnik