Skoči do osrednje vsebine

Ostale odločitve o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Ministrstvo, pristojno za okolje, je odločilo o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje ob sprejemanju državnih prostorskih načrtov.

2019

Iskalnik