Skoči do osrednje vsebine

Ostale odločitve o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje

Ministrstvo, pristojno za okolje, je odločilo o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje ob sprejemanju državnih prostorskih načrtov.

2020

1 - Ministrstvo za infrastrukturo: Celoviti energetski in podnebni načrt Republike Slovenije – odločitev z dne 21. 2. 2020: Vplivi plana so sprejemljivi (.doc)

Iskalnik