Skoči do osrednje vsebine

Ostale odločitve o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Prikazani so seznami planov, za katere je ministrstvo, pristojno za okolje, odločilo o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje.

2020

4 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Strategija in potrebne aktivnosti za manj izgub in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano – odločitev z dne 10. 7. 2020: CPVO ni treba izvesti

3 - Ministrstvo za infrastrukturo: Nacionalna strategija za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranja regij v skladu z načeli pravičnega prehoda – odločitev z dne 20. 5. 2020: CPVO je treba izvesti

2 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Operativni program RS za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v programskem obdobju 2021-2027 in Nacionalnega strateškega načrta za razvoj akvakulture v RS za obdobje 2021-2027 – odločitev z dne 23. 3. 2020: CPVO je treba izvesti

1 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2021-2027 – odločitev z dne 8. 4. 2020: CPVO je treba izvesti

2019

10 – Mestna občina Ptuj: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru – odločitev z dne 20. 12. 2019: CPVO ni treba izvesti

9 - Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja: Pomorski prostorski načrt Slovenije - odločitev z dne 9. 12. 2019: CPVO je treba izvesti

8 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo: Resolucija Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021 – Strateški okvir razvoja slovenskega kmetijstva, pridelave hrane in podeželja  – odločitev z dne 8. 11. 2019: CPVO ni treba izvesti

7 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo: Nacionalni načrt Republike Slovenije za obračunavanje emisij in ponorov toplogrednih plinov na področju gozdarstva z referenčnimi vrednostmi gospodarjenja z gozdovi – odločitev z dne 4. 11. 2019: CPVO ni treba izvesti

6 – Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje: Operativni program nadzora nad onesnaževanjem zraka – odločitev z dne 4. 11. 2019: CPVO ni treba izvesti

5 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Spremembe in dopolnitve operativnega programa za izvajanje Nacionalnega gozdnega programa 2017-2021 – odločitev z dne 9. 8. 2019: CPVO ni treba izvesti

4 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, različica 9.0 – odločitev z dne 26. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

3 - Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko: Program izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021-2027 - odločitev z dne 19. 4. 2019: CPVO je treba izvesti

2 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Šeste spremembe in dopolnitve Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020  - odločitev z dne 2. 4. 2019: CPVO ni treba izvesti

1 - Ministrstvo za infrastrukturo: Nacionalni energetski in podnebni načrt do leta 2030 s pogledom do 2040  - odločitev z dne  4. 1. 2019: CPVO je treba izvesti