Skoči do osrednje vsebine

Odločitve o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje občinskih prostorskih načrtov

Ministrstvo, pristojno za okolje, je odločilo o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje ob sprejemanju državnih prostorskih načrtov.

2020

2 – Občina Trzin: Druge spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin (izvedbeni del) – odločitev z dne 18. 3. 2020: Vplivi plana so sprejemljivi (.doc)

1 – Občina Kidričevo: Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo – spremembe in dopolnitve št. 3 – odločitev z dne 23. 1. 2020: Vplivi plana so sprejemljivi (.doc)

2019

9 – Mestna občina Velenje: Občinski prostorski načrt Mestne občine Velenje – odločitev z dne 27. 11. 2019: Vplivi plana so sprejemljivi (.doc, .pdf)

8 – Občina Tržič: Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Tržič, tretje spremembe in dopolnitve – odločitev z dne 21. 11. 2019: Vplivi plana so sprejemljivi 

7 – Občina Ljubno: Občinski prostorski načrt Občine Ljubno – odločitev z dne 20. 9. 2019: Vplivi plana so sprejemljivi

6 – Občina Šentjur: Prve spremembe in dopolnitve izvedbenega prostorskega načrta Občine Šentjur – odločitev z dne 23. 8. 2019: Vplivi plana so sprejemljivi

5 - Občina Hajdina: Občinski prostorski načrt Občine Hajdina - odločitev z dne 13. 6. 2019: Vplivi plana so sprejemljivi

4 - Občina Hoče-Slivnica: Spremembe in dopolnitve št. 4 občinskega prostorskega načrta Občine Hoče-Slivnica - odločitev z dne 28. 2. 2019: Vplivi plana so sprejemljivi

3 - Občina Nazarje: Občinski prostorski načrt Občine Nazarje - odločitev z dne 8. 4. 2019: Vplivi plana so sprejemljivi

2 - Občina Rogaška Slatina: Občinski prostorski načrt Občine Rogaška Slatina - odločitev z dne 20. 2. 2019: Vplivi plana so sprejemljivi

1 - Občina Rogaševci: Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Rogaševci - odločitev z dne 22. 1. 2019: Vplivi plana so sprejemljivi

Iskalnik