Skoči do osrednje vsebine

Odločitve o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje občinskih prostorskih načrtov

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Ministrstvo, pristojno za okolje, je odločilo o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje ob sprejemanju državnih prostorskih načrtov.

2021

4 – Občina Izola: Občinski prostorski načrt Občine Izola – odločitev z dne 5. 7. 2021: Vplivi plana so sprejemljivi

3 – Občina Brežice: Občinski prostorski načrt Občine Brežice – 3. spremembe in dopolnitve – odločitev z dne 2. 4. 2021: Vplivi plana so sprejemljivi

2 – Občina Polzela: Spremembe in dopolnitve št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Polzela – odločitev z dne 20. 2. 2021: Vplivi plana so sprejemljivi

1 – Občina Metlika: Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Metlika – odločitev z dne 5. 1. 2021: Vplivi plana so sprejemljivi

2020

11 – Občina Osilnica: Občinski prostorski načrt Občine Osilnica – odločitev z dne 16. 11. 2020: Vplivi plana so sprejemljivi

10 – Občina Ankaran: Občinski prostorski načrt Občine Ankaran – odločitev z dne 16. 10. 2020: Vplivi plana so sprejemljivi (dostopna oblika dokumenta)

9 – Občina Oplotnica: Spremembe in dopolnitve št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica – odločitev z dne 17. 9. 2020: Vplivi plana so sprejemljivi

8 – Občina Črna na Koroškem: Občinski prostorski načrt Občine Črna na Koroškem – odločitev z dne 14. 9. 2020: Vplivi plana so sprejemljivi (dostopna oblika dokumenta)

7 – Občina Majšperk: Druge spremembe in dopolnitve Občinski prostorski načrt Občine Majšperk – odločitev z dne 7. 9. 2020: Vplivi plana so sprejemljivi

6 – Občina Gornji Petrovci: Občinski prostorski načrt Občine Gornji Petrovci – odločitev z dne 5. 8. 2020: Vplivi plana so sprejemljivi (dostopna oblika dokumenta)

5 – Občina Žalec: Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec – odločitev z dne 8. 6. 2020: Vplivi plana so sprejemljivi (dostopna obilka dokumenta)

4 – Občina Duplek: Občinski prostorski načrt Občine Duplek – odločitev z dne 4. 6. 2020: Vplivi plana so sprejemljivi (dostopna oblika dokumenta)

3 – Občina Poljčane: Občinski prostorski načrt Občine Poljčane – odločitev z dne 11. 3. 2020: Vplivi plana so sprejemljivi (dostopna oblika dokumenta)

2 – Občina Trzin: Druge spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin (izvedbeni del) – odločitev z dne 18. 3. 2020: Vplivi plana so sprejemljivi (dostopna oblika dokumenta)

1 – Občina Kidričevo: Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo – spremembe in dopolnitve št. 3 – odločitev z dne 23. 1. 2020: Vplivi plana so sprejemljivi (dostopna oblika dokumenta)

2019

9 – Mestna občina Velenje: Občinski prostorski načrt Mestne občine Velenje – odločitev z dne 27. 11. 2019: Vplivi plana so sprejemljivi (.doc, .pdf)

8 – Občina Tržič: Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Tržič, tretje spremembe in dopolnitve – odločitev z dne 21. 11. 2019: Vplivi plana so sprejemljivi 

7 – Občina Ljubno: Občinski prostorski načrt Občine Ljubno – odločitev z dne 20. 9. 2019: Vplivi plana so sprejemljivi

6 – Občina Šentjur: Prve spremembe in dopolnitve izvedbenega prostorskega načrta Občine Šentjur – odločitev z dne 23. 8. 2019: Vplivi plana so sprejemljivi

5 - Občina Hajdina: Občinski prostorski načrt Občine Hajdina - odločitev z dne 13. 6. 2019: Vplivi plana so sprejemljivi

4 - Občina Hoče-Slivnica: Spremembe in dopolnitve št. 4 občinskega prostorskega načrta Občine Hoče-Slivnica - odločitev z dne 28. 2. 2019: Vplivi plana so sprejemljivi

3 - Občina Nazarje: Občinski prostorski načrt Občine Nazarje - odločitev z dne 8. 4. 2019: Vplivi plana so sprejemljivi

2 - Občina Rogaška Slatina: Občinski prostorski načrt Občine Rogaška Slatina - odločitev z dne 20. 2. 2019: Vplivi plana so sprejemljivi

1 - Občina Rogaševci: Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Rogaševci - odločitev z dne 22. 1. 2019: Vplivi plana so sprejemljivi