Skoči do osrednje vsebine

Odločitve o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje občinskih podrobnih prostorskih načrtov

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Prikazani so seznami planov, za katere je ministrstvo, pristojno za okolje, odločilo o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje.

2021

30 – Občina Beltinci: Spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za območje občine Beltinci – odločitev z dne 24. 2. 2021: CPVO ni treba izvesti (dostopna oblika datoteke)

29 – Občina Slovenska Bistrica: Občinski podrobni prostorski načrt za del stanovanjske cone na Pragerskem – odločitev z dne 22. 2. 2021: CPVO ni treba izvesti (dostopna oblika datoteke)

28 – Občina Črnomelj: Občinski podrobni prostorski načrt za gospodarsko cono Zahod – odločitev z dne 18. 2. 2021: CPVO ni treba izvesti

27 – Občina Mengeš: Občinski podrobni prostorski načrt za širitev industrijske cone Lek Mengeš – 1. faza – odločitev z dne 17. 2. 2021: CPVO je treba izvesti

26 – Občina Laško: Občinski podrobni prostorski načrt LAU-62 – odločitev z dne 12. 2. 2021: CPVO ni treba izvesti (dostopna oblika datoteke)

25 – Občina Ljutomer: Občinski podrobni prostorski načrt SV04 – odločitev z dne 11. 2. 2021: CPVO ni treba izvesti (dostopna oblika datoteke)

24 – Občina Vrhnika: Občinski podrobni prostorski načrt za športni park Vrhnika – zahodni del – odločitev z dne 10. 2. 2021: CPVO ni treba izvesti

23 – Občina Postojna: Občinski podrobni prostorski načrt Grad Prestranek – odločitev z dne 4. 2. 2021: CPVO ni treba izvesti

22 – Občina Središče ob Dravi: Občinski podrobni prostorski načrt Grabe - Kočevar (ID 1747) – odločitev z dne 3. 2. 2021: CPVO je treba izvesti

21 – Občina Makole: Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo na kmetijskem zemljišču brez spremembe namenske rabe prostora, kmetija Kunej (ID 1369) – odločitev z dne 28. 1. 2021: CPVO je treba izvesti

20 – Občina Hrastnik: Občinski podrobni prostorski načrt Center varstva starejših občanov - jug (ID 2218) – odločitev z dne 2. 2. 2021: CPVO ni treba izvesti

19 – Občina Sevnica: Občinski podrobni prostorski načrt za sanacijo Loke vzhod – odločitev z dne 1. 2. 2021: CPVO ni treba izvesti (dostopna oblika datoteke)

18 – Občina Logatec: Občinski podrobni prostorski načrt Stanovanjska soseska Tabor GL-150-del – odločitev z dne 28. 1. 2021: CPVO ni treba izvesti

17 – Občina Polzela: Občinski podrobni prostorski načrt »Kmetija Vasle - Založe« (ID 1391) – odločitev z dne 27. 1. 2021: CPVO ni treba izvesti

16 – Občina Šentjur: Občinski podrobni prostorski načrt za poslovno cono Hotunje na Ponikvi – območje EUP PO 19/1 in PO 19/2 – odločitev z dne 17. 1. 2021: CPVO ni treba izvesti

15 – Občina Šentjur: Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko sosesko Graščinski hrib PO 18/1 in PO 6/4 – odločitev z dne 16. 1. 2021: CPVO ni treba izvesti

14 – Občina Hajdina: Občinski podrobni prostorski načrt za del enote urejanja prostora SV 07 in del območij EUP SV 02 in SV 03 – odločitev z dne 15. 1. 2021: CPVO je treba izvesti

13 – Občina Šentjernej: Občinski podrobni prostorski načrt SEN 40.1-1 – južni del in SEN 40.2-1 – osrednji del – odločitev z dne 10. 1. 2021: CPVO ni treba izvesti

12 – Občina Ormož: Občinski podrobni prostorski načrt Siget VN 10 – odločitev z dne 19. 1. 2021: CPVO ni treba izvesti (dostopna oblika datoteke)

11 – Občina Mežica: Občinski podrobni prostorski načrt za javno povezovalno pot »Vrtec« – odločitev z dne 19. 1. 2021: CPVO ni treba izvesti

10 – Občina Destrnik: Občinski podrobni prostorski načrt za območje enote urejanja prostora EUP D7, Dom za ostarele Zasadi v občini Destrnik– odločitev z dne 19. 1. 2021: CPVO ni treba izvesti

9 – Občina Zagorje ob Savi: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Loke v Kisovcu – odločitev z dne 15. 1. 2021: CPVO ni treba izvesti (dostopna oblika datoteke)

8 – Občina Mengeš: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta M28/2-TRIK – odločitev z dne 13. 1. 2021: CPVO ni treba izvesti (dostopna oblika datoteke)

7 – Mestna občina Slovenj Gradec: Občinski podrobni prostorski načrt ŠM 14 – Podhomški vrtovi – odločitev z dne 11. 1. 2021: CPVO ni treba izvesti

6 – Občina Cankova: Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora CA 10 (stanovanjska soseska) – odločitev z dne 11. 1. 2021: CPVO ni treba izvesti

5 – Občina Sevnica: Občinski podrobni prostorski načrt za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti – odločitev z dne 8. 1. 2021: CPVO ni treba izvesti

4 – Občina Idrija: Občinski podrobni prostorski načrt za del območja EUP ID_1/3_IGs Marof – odločitev z dne 7. 1. 2021: CPVO ni treba izvesti

3 – Občina Sevnica: Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti – zahod (OPPN-81-15) – odločitev z dne 7. 1. 2021: CPVO ni treba izvesti

2 – Občina Tržič: Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo kmetijskih objektov kmetije Jarc – odločitev z dne 6. 1. 2021: CPVO ni treba izvesti

1 – Mestna občina Ljubljana: Občinski podrobni prostorski načrt 379 Brnčičeva – odločitev z dne 24. 12. 2020: CPVO je treba izvesti

2020

162 – Občina Miklavž na Dravskem polju: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko na območju naselja Skoke v občini Miklavž na Dravskem polju – odločitev z dne 16. 12. 2020: CPVO ni treba izvesti

161 – Mestna občina Maribor: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Studenci 10 S (območje opuščenega studenškega pokopališča) – odločitev z dne 11. 12. 2020: CPVO ni treba izvesti

160 – Mestna občina Maribor: Občinski podrobni prostorski načrt za del območja Pobrežje 10-S – območje vzhodno od Nove ulice – odločitev z dne 11. 12. 2020: CPVO ni treba izvesti

159 – Občina Škofja Loka: Občinski podrobni prostorski načrt za del območja RE 01/01 Reteče sever – odločitev z dne 11. 12. 2020: CPVO ni treba izvesti

158 – Občina Braslovče: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA 15 Rakovlje - zahod – odločitev z dne 9. 12. 2020: CPVO ni treba izvesti

157 – Občina Domžale: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta Opekarna Radomlje 1 – odločitev z dne 7. 12. 2020: CPVO ni treba izvesti

156 – Občina Radenci: Občinski podrobni prostorski načrt Radenci RA 13 – odločitev z dne 3. 12. 2020: CPVO ni treba izvesti

155 – Mestna občina Novo mesto: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci – odločitev z dne 27. 11. 2020: CPVO ni treba izvesti

154 – Mestna občina Ljubljana: Občinski podrobni prostorski načrt 465 Smodinovec – odločitev z dne 24. 11. 2020: CPVO ni treba izvesti

153 – Občina Brežice: Spremembe in dopolnitve št. 1 občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Savska pot 2, ČAT 19 – odločitev z dne 23. 11. 2020: CPVO ni treba izvesti

152 – Občina Ivančna Gorica: Občinski podrobni prostorski načrt Grbčev dovc – odločitev z dne 19. 11. 2020: CPVO ni treba izvesti

151 – Občina Izola: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje Kajuhova – hudournik Morer – odločitev z dne 17. 11. 2020: CPVO ni treba izvesti

150 – Občina Krško: Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjske površine v južnem delu naselja Drnovo – del EUP DRN 032 – odločitev z dne 17. 11. 2020: CPVO ni treba izvesti

149 – Mestna občina Maribor: Občinski podrobni prostorski načrt za del območja ob Lavričevi ulici v Mariboru – odločitev z dne 13. 11. 2020: CPVO ni treba izvesti

148 – Občina Miren-Kostanjevica: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta  »Gospodarska cona ob obvoznici – zahod v Mirnu«– odločitev z dne 13. 11. 2020: CPVO je treba izvesti

147 – Občina Moravske Toplice: Občinski podrobni prostorski načrt za širitev kmetije Kučan (ID 1677) – odločitev z dne 13. 11. 2020: CPVO ni treba izvesti

146 – Mestna občina Ljubljana: Občinski podrobni prostorski načrt 62 Dvor – odločitev z dne 12. 11. 2020: CPVO ni treba izvesti

145 – Občina Dobrovnik: Občinski podrobni prostorski načrt za širitev gramoznice DO 21 – odločitev z dne 10. 11. 2020: CPVO ni treba izvesti

144 – Občina Ig: Občinski podrobni prostorski načrt za območji KU-8 in KU-9 v Občini Ig – odločitev z dne 6. 11. 2020: CPVO ni treba izvesti

143 – Občina Črnomelj: Občinski podrobni prostorski načrt za Turistično območje Dolenjci – odločitev z dne 6. 11. 2020: CPVO ni treba izvesti

142 – Mestna občina Ljubljana: Občinski podrobni prostorski načrt 214 Rožnik – odločitev z dne 5. 11. 2020: CPVO ni treba izvesti

141 – Občina Slovenska Bistrica: Občinski podrobni prostorski načrt za širitev kmetijskega gospodarstva v Gaberniku (ID 1603) – odločitev z dne 4. 11. 2020: CPVO ni treba izvesti

140 – Občina Šenčur: Občinski podrobni prostorski načrt za območje ŠE-42 IG – 3. faza – odločitev z dne 4. 11. 2020: CPVO ni treba izvesti

139 – Mestna občina Celje: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta Babno – Ložnica IV. faza – odločitev z dne 28. 10. 2020: CPVO ni treba izvesti

138 – Občina Braslovče: Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora Trnava – TR 08 – odločitev z dne 23. 10. 2020: CPVO ni treba izvesti

137 – Občina Hoče-Slivnica: Občinski podrobni prostorski načrt za del območja SL 17/1 v k.o. Slivnica – Hortikulturni center - plastenjak – odločitev z dne 14. 10. 2020: CPVO ni treba izvesti

136 – Občina Laško: Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta komunala Laško– odločitev z dne 29. 10. 2020: CPVO ni treba izvesti

135 – Občina Radenci: Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora RA 20 (stanovanjska soseska) – odločitev z dne 28. 10. 2020: CPVO ni treba izvesti

134 – Mestna občina Ljubljana: Občinski podrobni prostorski načrt 226 Tacen - zahod – odločitev z dne 22. 10. 2020: CPVO ni treba izvesti

133 –  Občina Kamnik: Občinski podrobni prostorski načrt za urejanje prostora KA-112 Šmarca – odločitev z dne 22. 10. 2020: CPVO je treba izvesti

132 – Občina Slovenske Konjice: Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za podjetniško obrtno cono Pod goro II – odločitev z dne 15. 10. 2020: CPVO ni treba izvesti

131 – Občina Brežice: Občinski podrobni prostorski načrt za poslovno cono Slovenska vas, SLV-01 – sever – odločitev z dne 14. 10. 2020: CPVO ni treba izvesti

130 – Občina Slovenska Bistrica: Občinski podrobni prostorski načrt za ožje območje zazidave »Jožef« – odločitev z dne 13. 10. 2020: CPVO ni treba izvesti

129 – Mestna občina Murska Sobota: Občinski podrobni prostorski načrt za gramoznico Jezera v Rakičanu (EUP RA 23 in RA 24) – odločitev z dne 12. 10. 2020: CPVO ni treba izvesti

128 – Občina Krško: Občinski podrobni prostorski načrt  za stanovanjske površine na Velikem Trnu (del EUP VET 032) – odločitev z dne 9. 10. 2020: CPVO ni treba izvesti (dostopna oblika dokumenta)

127 – Občina Grosuplje: Občinski podrobni prostorski načrt  Šmarje Sap – kulturni center – odločitev z dne 7. 10. 2020: CPVO ni treba izvesti

126 – Občina Kungota: Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora GR-01 – odločitev z dne 5. 10. 2020: CPVO ni treba izvesti

125 – Občina Sveti Andraž: Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora VI 13, Vitomarci – novo stanovanjsko območje – odločitev z dne 30. 9. 2020: CPVO ni treba izvesti

124 – Občina Žalec: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijskega območja SIP Šempeter – odločitev z dne 29. 9. 2020: CPVO ni treba izvesti

123 – Občina Mengeš: Občinski podrobni prostorski načrt za enote urejanja prostora EUP ME 58 PC OPPN, ME 57/1 ZD in ME 64 SSc OPPN »Južna povezovalna in napajalna cesta« – odločitev z dne 28. 9. 2020: CPVO ni treba izvesti

122 – Občina Sežana: Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta za poslovno cono Sežana jugozahod – odločitev z dne 28. 9. 2020: CPVO je treba izvesti

121 – Občina Gornja Radgona: Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora GR 27 (stanovanjska soseska)– odločitev z dne 23. 9. 2020: CPVO ni treba izvesti

120 – Občina Laško: Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta starega mestnega jedra Laško – odločitev z dne 22. 9. 2020: CPVO ni treba izvesti

119 – Občina Kungota: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za del naselja Zgornja Kungota – apartmaji Denk – odločitev z dne 21. 9. 2020: CPVO ni treba izvesti

118 – Občina Braslovče: Občinski podrobni prostorski načrt za del enote urejanja prostora Parižlje – PŽ 03-2 – odločitev z dne 17. 9. 2020: CPVO ni treba izvesti

117 – Mestna občina Maribor: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za del prostorske planske enote TA 14-P – odločitev z dne 17. 9. 2020: CPVO ni treba izvesti

116 – Mestna občina Slovenj Gradec: Občinski podrobni prostorski načrt LE-11 – odločitev z dne 16. 9. 2020: CPVO ni treba izvesti

115 – Občina Sevnica: Občinski podrobni prostorski načrt za poslovna cona Radna – odločitev z dne 16. 9. 2020: CPVO je treba izvesti

114 – Občina Kungota: Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora MR-02 - Eferl – odločitev z dne 15. 9. 2020: CPVO ni treba izvesti

113 – Mestna občina Murska Sobota: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrt za območje Lendavska-sever v Murski Soboti (stanovanjski bloki) – odločitev z dne 14. 9. 2020: CPVO ni treba izvesti

112 – Občina Sevnica: Občinski podrobni prostorski načrt za del prostorske enote DB 10 ppn v Dolenjem Boštanju – odločitev z dne 14. 9. 2020: CPVO ni treba izvesti

111 – Mestna občina Ljubljana: Občinski podrobni prostorski načrt 182 Pod hribom - del – odločitev z dne 10. 9. 2020: CPVO ni treba izvesti

110 – Občina Mozirje: Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Glušič – odločitev z dne 9. 9. 2020: CPVO ni treba izvesti

109 – Občina Sevnica: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta 3 za poslovno cono ob HE Boštanj II – odločitev z dne 8. 9. 2020: CPVO ni treba izvesti

108 – Občina Cerknica: Občinski podrobni prostorski načrt za območje MR 05/1 v Martinjaku – odločitev z dne 7. 9. 2020: CPVO ni treba izvesti

107 – Občina Ormož: Občinski podrobni prostorski načrt za Ekonomsko-poslovno cono Ormož – odločitev z dne 7. 9. 2020: CPVO je treba izvesti

106 – Občina Slovenska Bistrica: Občinski podrobni prostorski načrt za individualno stanovanjsko gradnjo za del območja zahodno ob Levarski ulici v Zgornji Polskavi – odločitev z dne 3. 9. 2020: CPVO ni treba izvesti

105 – Občina Žalec: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd – odločitev z dne 3. 9. 2020: CPVO ni treba izvesti

104 – Občina Markovci: Občinski podrobni prostorski načrt za območje enote urejanja prostora MA 17, Markovci – širitev proizvodne cone Novi Jork - vzhod – odločitev z dne 2. 9. 2020: CPVO ni treba izvesti

103 – Občina Ljubno: Občinski podrobni prostorski načrt Vrbje – odločitev z dne 2. 9. 2020: CPVO ni treba izvesti

102 – Občina Logatec: Občinski podrobni prostorski načrt za območje parcele št. 447 k.o. Voglje – odločitev z dne 2. 9. 2020: CPVO ni treba izvesti

101 – Občina Logatec: Občinski podrobni prostorski načrt Stanovanjska soseska Tabor GL-150, ID 1508 – odločitev z dne 1. 9. 2020: CPVO ni treba izvesti

100 – Občina Poljčane: Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom Poljčane – odločitev z dne 26. 8. 2020: CPVO je treba izvesti

99 – Občina Sežana: Občinski podrobni prostorski načrt Mali Medvejk ( del EUP SŽ-03) – odločitev z dne 25. 8. 2020: CPVO ni treba izvesti

98 – Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah: Občinski podrobni prostorski načrt za območje JD-06 stanovanjsko naselje v Jurovskem dolu – odločitev z dne 18. 8. 2020: CPVO ni treba izvesti

97 – Mestna občina Slovenj Gradec: Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko naselje Vranjek (EUP SG-68) – odločitev z dne 17. 8. 2020: CPVO ni treba izvesti

96 – Občina Ivančna Gorica: Občinski podrobni prostorski načrt za vzletišče Šentvid – odločitev z dne 13. 8. 2020: CPVO je treba izvesti

95 – Mestna občina Ljubljana: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje VI 3/3 Biotehniška fakulteta – odločitev z dne 11. 8. 2020: CPVO je treba izvesti

94 –Občina Ljubno: Občinski podrobni prostorski načrt za območje IPC Loke – odločitev z dne 11. 8. 2020: CPVO ni treba izvesti

93 – Občina Šenčur: Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo večstanovanjskega objekta v EUP Trboje-TR-08 – odločitev z dne 5. 8. 2020: CPVO ni treba izvesti

92 – Mestna občina Maribor: Občinski podrobni prostorski načrt za del PPE Ra 5-S (ob Zvezni ulici) – odločitev z dne 18. 6. 2020: CPVO ni treba izvesti

91 – Občina Hoče-Slivnica: Občinski podrobni prostorski načrt za del območja HO 14/2 v k.o. Spodnje Hoče – Log center – odločitev z dne 5. 8. 2020: CPVO je treba izvesti

90 – Občina Ajdovščina: Občinski podrobni prostorski načrt Vrtec Police – odločitev z dne 4. 8. 2020: CPVO ni treba izvesti

89 – Občina Vrhnika: Občinski podrobni prostorski načrt za območje Sv. Trojice na Vrhniki – odločitev z dne 3. 8. 2020: CPVO ni treba izvesti

88 – Občina Izola: Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje naselja Šared – odločitev z dne 31. 7. 2020: CPVO ni treba izvesti

87 – Občina Kamnik: Občinski podrobni prostorski načrt za območje »LS-01 Laseno« – odločitev z dne 29. 7. 2020: CPVO ni treba izvesti

86 – Občina Kidričevo: Druge spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora PL57 Gramoznica Pleterje (Ureditve za oddih, rekreacijo in turizem) – odločitev z dne 27. 7. 2020: CPVO ni treba izvesti

85 – Občina Sežana: Občinski podrobni prostorski načrt Ograde (EUP SŽ 149 SSe) – odločitev z dne 27. 7. 2020: CPVO ni treba izvesti

84 – Mestna občina Novo mesto: Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu– odločitev z dne 22. 7. 2020: CPVO ni treba izvesti

83 – Občina Ravne na Koroškem: Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko zidavo Kotlje IV – enota urejanja prostora KO13 CU – odločitev z dne 21. 7. 2020: CPVO ni treba izvesti

82 – Občina Sevnica: Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – območja II, III in VI Šmarje – odločitev z dne 21. 7. 2020: CPVO ni treba izvesti

81 – Občina Kungota: Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora MR-01 – odločitev z dne 16. 7. 2020: CPVO ni treba izvesti

80 – Občina Sežana: Občinski podrobni prostorski načrt za območje na Lenivcu – del (del EUP SŽ 142) – odločitev z dne 15. 7. 2020: CPVO ni treba izvesti

79 – Mestna občina Murska Sobota: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (Maximus) – odločitev z dne 2. 7. 2020: CPVO ni treba izvesti

78 – Mestna občina Ptuj: Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora (EUP) CE23 Ptuj – ob Osojnikovi cesti – severno in del EUP CE21 ob Potrčevi cesti severno od CE23 – odločitev z dne 3. 6. 2020: CPVO ni treba izvesti

77 – Občina Rače: Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko gradnjo v Račah (zahodni del območja EUP R-11) – odločitev z dne 26. 5. 2020: CPVO ni treba izvesti

76 – Občina Naklo: Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo skladišča za kmetijske pridelke – odločitev z dne 25. 5. 2020: CPVO ni treba izvesti

75 – Mestna občina Ptuj: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoti urejanja prostora RO06 Ptuj – Žabja vas - centralni del in RO07 Ptuj – Žabja vas - opekarna – odločitev z dne 27. 3. 2020: CPVO ni treba izvesti

74 – Mestna občina Ptuj: Občinski podrobni prostorski načrt za del  območja enote urejanja prostora BT15 – med Zadružnim trgom in cestnim mostom – odločitev z dne 25. 3. 2020: CPVO ni treba izvesti

73 – Občina Borovnica: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovski center Mercator v Borovnici – odločitev z dne 27. 1. 2020: CPVO je treba izvesti

72 – Občina Poljčane: Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom Skrbinjek – odločitev z dne 14. 7. 2020: CPVO je treba izvesti

71 – Mestna občina Celje: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje GOJ-5 – odločitev z dne 13. 7. 2020: CPVO ni treba izvesti

70 – Občina Slovenska Bistrica: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Grobelnik, Zgornje Prebukovje v občini Slovenska Bistrica (ID 1527) – odločitev z dne 13. 7. 2020: CPVO ni treba izvesti

69 – Občina Škofja Loka: Občinski podrobni prostorski načrt za območje FO-01 Kamp Forme – odločitev z dne 13. 7. 2020: CPVO ni treba izvesti

68 – Občina Kamnik: Občinski podrobni prostorski načrt za območje z oznako KA-104 – odločitev z dne 13. 7. 2020: CPVO je treba izvesti

67 – Mestna občina Novo mesto: Občinski podrobni prostorski načrt Bučna vas – zahod/1 – odločitev z dne 13. 7. 2020: CPVO ni treba izvesti

66 – Mestna občina Slovenj Gradec: Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom Gostenčnik Sele – Vrhe – odločitev z dne 2. 7. 2020: CPVO je treba izvesti

65 – Občina Naklo: Občinski podrobni prostorski načrt za del območja EUP NA 10 – Pri železniški postaji – odločitev z dne 2. 7. 2020: CPVO ni treba izvesti

64 – Občina Hrpelje-Kozina: Občinski podrobni prostorski načrt Krvavi potok – odločitev z dne 29. 6. 2020: CPVO ni treba izvesti

63 – Mestna občina Slovenj Gradec: Občinski podrobni prostorski načrt za območje TR-05 stanovanjsko naselje Troblje – odločitev z dne 19. 6. 2020: CPVO ni treba izvesti

62 – Občina Litija: Občinski podrobni prostorski načrt za gospodarsko obrtno cono EUP GA-05 IG Gabrovka – odločitev z dne 23. 6. 2020: CPVO je treba izvesti

61 – Občina Šentjur: Občinski podrobni prostorski načrt Hruševec (EUP ŠE190/1, ŠE190/2 in ŠE189) – odločitev z dne 23. 6. 2020: CPVO ni treba izvesti

60 – Občina Slovenske Konjice: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta obrtne cone Tepanje– odločitev z dne 17. 6. 2020: CPVO ni treba izvesti

59 – Občina Šmartno pri Litiji: Občinski podrobni prostorski načrt za ureditveno območje Šmartno sever – 4. del – odločitev z dne 17. 6. 2020: CPVO ni treba izvesti

58 – Občina Medvode: Občinski podrobni prostorski načrt za EUP ME_651 – stanovanjsko naselje Vaše – odločitev z dne 11. 6. 2020: CPVO ni treba izvesti

57 – Mestna občina Murska Sobota: Občinski podrobni prostorski načrt za podenoto urejanja prostora SO 54/1 (vodarna) – odločitev z dne 29. 5. 2020: CPVO ni treba izvesti

56 – Občina Šmartno pri Litiji: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Šmartno jug – 2. del – odločitev z dne 13. 3. 2020: CPVO ni treba izvesti

55 - Občina Šentjernej: Občinski podrobni prostorski načrt za območje med Levičnikovo cesto in Turopoljem – odločitev z dne 13. 3. 2020: CPVO ni treba izvesti

54 – Občina Postojna: Občinski podrobni prostorski načrt za Gasilski dom Slavina – odločitev z dne 10. 6. 2020: CPVO ni treba izvesti

53 – Občina Krško: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za Poslovno cono Drnovo - vzhod – odločitev z dne 9. 6. 2020: CPVO ni treba izvesti

52 – Mestna občina Ljubljana: Občinski podrobni prostorski načrt 205 Dolgi most – odločitev z dne 4. 6. 2020: CPVO je treba izvesti

51 – Mestna občina Murska Sobota: Občinski podrobni prostorski načrt za podenoto urejanja prostora SO 54/1 (vodarna) – odločitev z dne 29. 5. 2020: CPVO ni treba izvesti

50 – Občina Postojna: Občinski podrobni prostorski načrt PR-33 v Prestranku – odločitev z dne 28. 5. 2020: CPVO ni treba izvesti

49 – Občina Kranjska Gora: Devete spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora – odločitev z dne 27. 5. 2020: CPVO ni treba izvesti

48 – Občina Dobrova-Polhov Gradec: Občinski podrobni prostorski načrt za območje urejanja EUP GA-11 – odločitev z dne 26. 5. 2020: CPVO ni treba izvesti

47 – Mestna občina Novo mesto: Občinski podrobni prostorski načrt Športno-rekreacijski park Češča vas – odločitev z dne 22. 5. 2020: CPVO je treba izvesti

46 – Občina Vodice: Občinski podrobni prostorski načrt za območje Po_22 (OPPN Polje-3) – odločitev z dne 21. 5. 2020: CPVO ni treba izvesti

45 – Mestna občina Celje: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta  DPZ 12 – odločitev z dne 18. 5. 2020: CPVO ni treba izvesti

44 – Občina Zreče: Občinski podrobni prostorski načrt Spodnja industrijska cona Zreče (del MOEUP UN 1/081 in del MOEUP UN 1/082) – odločitev z dne 15. 5. 2020: CPVO je treba izvesti

43 – Občina Žalec: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske soseske Žalec Zahod – SD2– odločitev z dne 12. 5. 2020: CPVO ni treba izvesti

42 – Mestna občina Koper: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta »Lama - Dekani« – odločitev z dne 21. 4. 2020: CPVO ni treba izvesti

41 – Mestna občina Celje: Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za center ravnanja z odpadki Celje – odločitev z dne 9. 4. 2020: CPVO ni treba izvesti

40 – Občina Pivka: Občinski podrobni prostorski načrt za območje Doma Pivka – središče za kakovostno sožitje na Bedinku (EUP PI 20/1, PI 20/2 in del PI 14) – odločitev z dne 2. 3. 2020: CPVO ni treba izvesti

39 – Občina Ig: Občinski podrobni prostorski načrt za območji IG 14-1 in IG 14-5 v Občini Ig – odločitev z dne 25. 2. 2020: CPVO je treba izvesti

38 – Občina Vojnik: Občinski podrobni prostorski načrt za del enote urejanja prostora EUP NC-32 v Novi Cerkvi – odločitev z dne 6. 2. 2020: CPVO ni treba izvesti

37 – Občina Polzela: Občinski podrobni prostorski načrt za EUP MO LS 11 v naselju Ločica ob Savinji v Občini Polzela – odločitev z dne 3. 2. 2020: CPVO ni treba izvesti

36 – Občina Postojna: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta Goričica ob Stari vasi PO 59/5 – tretje spremembe – odločitev z dne 7. 5. 2020: CPVO ni treba izvesti

35 – Občina Postojna: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta Špice – odločitev z dne 7. 5. 2020: CPVO ni treba izvesti

34 – Občina Tržič: Občinski podrobni prostorski načrt za območje enote urejanja RO 08 Ročevnica – na jasi III – odločitev z dne 5. 5. 2020: CPVO ni treba izvesti

33 – Mestna občina Ljubljana: Občinski podrobni prostorski načrt 26 Brnčičeva jug – odločitev z dne 4. 5. 2020: CPVO ni treba izvesti

32 – Občina Turnišče: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono v Turnišču na območju enot urejanja TU19 in TU17 – odločitev z dne 30. 4. 2020: CPVO ni treba izvesti

31 – Občina Brežice: Občinski podrobni prostorski načrt za umestitev sončne elektrarne na območju odlagališča za sedimente D3 – odločitev z dne 29. 4. 2020: CPVO ni treba izvesti

30 – Občina Komenda: Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta območja KO 13 Gmajnica– odločitev z dne 24. 4. 2020: CPVO ni treba izvesti

29 – Občina Ajdovščina: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zaselka Strane na Planini – odločitev z dne 16. 4. 2020: CPVO ni treba izvesti

28 – Občina Škofljica: Občinski podrobni prostorski načrt za del območja urejanja 11-01 Pijavski hrib – odločitev z dne 9. 4. 2020: CPVO ni treba izvesti

27 – Občina Radeče: Občinski podrobni prostorski načrt za del enote urejanja EUP RA 11/8 – Stanovanjsko območje Dobrava v Radečah – odločitev z dne 6. 4. 2020: CPVO ni treba izvesti

26 – Občina Ajdovščina: Občinski podrobni prostorski načrt za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini – odločitev z dne 1. 4. 2020: CPVO je treba izvesti

25 – Občina Laško: Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za zdraviliško turistični kompleks Rimske Toplice – odločitev z dne 25. 3. 2020: CPVO je treba izvesti

24 – Mestna občina Maribor: Občinski podrobni prostorski načrt za del območja ST 1 ob Ruški cesti – odločitev z dne 25. 3. 2020: CPVO ni treba izvesti

23 – Mestna občina Ljubljana: Občinski podrobni prostorski načrt 16 Baragovo semenišče in Gospodarsko razstavišče – odločitev z dne 24. 3. 2020: CPVO je treba izvesti

22 – Mestna občina Celje: Občinski podrobni prostorski načrt na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za območje Prekorje – kmetija Prekoršek – odločitev z dne 23. 3. 2020: CPVO ni treba izvesti

21– Občina Borovnica: Tretje spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Liko Vrhnika d.d. v Borovnici (Struge) – odločitev z dne 20. 3. 2020: CPVO je treba izvesti

20 – Občina Podčetrtek: Občinski podrobni prostorski načrt za TRC Vonarsko jezero – odločitev z dne 30. 3. 2020: CPVO ni treba izvesti

19 – Mestna občina Celje: Spremembe in dopolnitve parcialnega zazidalnega načrta Slatina (cona A in delno B) – odločitev z dne 10. 3. 2020: CPVO ni treba izvesti

18 – Občina Naklo: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta 6 Pod Polico – odločitev z dne 11. 3. 2020: CPVO ni treba izvesti

17 – Občina Rogatec: Občinski podrobni prostorski načrt za obvoznico trškega jedra Rogatec – odločitev z dne 9. 3. 2020: CPVO je treba izvesti

16 – Občina Bohinj: Občinski podrobni prostorski načrt za območje EUP RL-12 – Ob Jezernici – odločitev z dne 3. 3. 2020: CPVO ni treba izvesti

15 – Mestna občina Ljubljana: Občinski podrobni prostorski načrt 385 Zvezna ulica – odločitev z dne 26. 2. 2020: CPVO ni treba izvesti

14 – Občina Rače-Fram: Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko gradnjo v Morju (EUP M-2)– odločitev z dne 26. 2. 2020: CPVO ni treba izvesti

13 – Občina Selnica ob Dravi: Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta območja gramoznice Selnici ob Dravi – odločitev z dne 20. 2. 2020: CPVO je treba izvesti

12 – Mestna občina Celje: Občinski podrobni prostorski načrt ob Bežigrajski cesti – območje SL-4-1 – odločitev z dne 13. 2. 2020: CPVO je treba izvesti

11 – Občina Nazarje: Občinski podrobni prostorski načrt za območje SP-5 – odločitev z dne 7. 2. 2020: CPVO ni treba izvesti

10 – Mestna občina Ljubljana: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za severni del območja urejanja VP 3/2 Brdo – odločitev z dne 24. 1. 2020: CPVO ni treba izvesti

9 – Občina Šenčur: Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo hleva za drobnico in stanovanjske hiše oz. preselitev kmetije Štrajhar – odločitev z dne 20. 1. 2020: CPVO ni treba izvesti

8 – Občina Ruše: Občinski podrobni prostorski načrt za del enote urejanja prostora Ru 04 v naselju Smolnik – odločitev z dne 16. 1. 2020: CPVO ni treba izvesti

7 – Občina Šenčur: Občinski podrobni prostorski načrt kmetijskega gospodarstva Jarc – odločitev z dne 15. 1. 2020: CPVO ni treba izvesti

6 – Občina Naklo: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Pod Polico št. 7 – odločitev z dne 15. 1. 2020: CPVO ni treba izvesti

5 – Občina Radovljica: Občinski podrobni prostorski načrt za območje površin za opravljanje verskih obredov in parkov BR 12 - Brezje Bazilika – odločitev z dne 15. 1. 2020: CPVO ni treba izvesti

4 – Občina Šenčur: Občinski podrobni prostorski načrt kmetijskega gospodarstva Zupan – odločitev z dne 14. 1. 2020: CPVO ni treba izvesti

3 – Mestna občina Novo mesto: Spremembe in dopolnitve št. 2 zazidalnega načrta Podbreznik – odločitev z dne 13. 1. 2020: CPVO ni treba izvesti

2 – Občina Zreče: Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko naselje ob Ilirski poti, Vinter-2 (območje UN 1/109-del) – odločitev z dne 7. 1. 2020: CPVO ni treba izvesti

1 –Občina Ribnica: Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom Kot II pri Ribnici – odločitev z dne 7. 1. 2020: CPVO je treba izvesti: pdf, doc

2019

132 – Občina Trnovska vas: Občinski podrobni prostorski načrt za EUP TV2/2 in del EUP OP v Občini Trnovska vas – odločitev z dne 12. 12. 2019: CPVO ni treba izvesti

131 – Mestna občina Maribor: Občinski podrobni prostorski načrt za del območja Studenci P-11, Damiševo naselje 2 – odločitev z dne 20. 12. 2019: CPVO ni treba izvesti

130 – Občina Selnica ob Dravi: Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo vrtca in večnamenske športne dvorane (EUP S-3 in S-2-del) – odločitev z dne 18. 12. 2019: CPVO ni treba izvesti

129 – Občina Vojnik: Občinski podrobni prostorski načrt za del enote urejanja prostora EUP VO 16 – odločitev z dne 11. 12. 2019: CPVO ni treba izvesti

128 – Občina Braslovče: Občinski podrobni prostorski načrt za del enote urejanja prostora Parižlje – PŽ 03-1 – odločitev z dne 9. 12. 2019: CPVO ni treba izvesti

127 – Občina Luče: Spremembe in dopolnitve odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad – za ureditveno območje 3.8 v Lučah – odločitev z dne 5. 12. 2019: CPVO ni treba izvesti

126 – Občina Brežice: Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko gradnjo Dobova Kaptol-sever, DOB-07 – odločitev z dne 4. 12. 2019: CPVO ni treba izvesti

125 – Občina Šoštanj: Občinski podrobni prostorski načrt za del enote urejanja prostora ME07-1 v Metlečah – odločitev z dne 3. 12. 2019: CPVO ni treba izvesti

124 – Občina Vodice: Občinski podrobni prostorski načrt RE_11 Repnje-3 – odločitev z dne 11. 11. 2019: CPVO je treba izvesti

123 – Občina Moravče: Občinski podrobni prostorski načrt za obvoznico Moravče – odločitev z dne 5. 11. 2019: CPVO je treba izvesti

122 – Občina Zreče: Občinski podrobni prostorski načrt Vrtec Zreče (del MOEUP UN 1/054 in del MOEUP UN 1/058) – odločitev z dne 29. 10. 2019: CPVO ni treba izvesti

121 – Mestna občina Maribor: Občinski podrobni prostorski načrt za del območja Studenci P-11 – odločitev z dne 3. 10. 2019: CPVO ni treba izvesti

120 – Občina Sevnica: Spremembe in dopolnitve št. 3 občinskega podrobnega prostorskega načrta poslovna cona ob HE Boštanj II, območje OPPN-5 - 2 – odločitev z dne 13. 12. 2019: CPVO je treba izvesti

119 – Občina Trnovska vas: Občinski podrobni prostorski načrt za EUP TV2/2 in del EUP OP v Občini Trnovska vas – odločitev z dne 12. 12. 2019: CPVO ni treba izvesti

118 – Občina Slovenska Bistrica: Občinski podrobni prostorski načrt za širitev kmetije Brumec – odločitev z dne 16. 12. 2019: CPVO je treba izvesti

117 - Mestna občina Koper: Občinski podrobni prostorski načrt za dopolnitev ŠRC Bonifika in ureditev parkovne poteze do morja – odločitev z dne 10. 12. 2019: CPVO ni treba izvesti

116 – Občina Ilirska Bistrica: Občinski podrobni prostorski načrt za preselitev kmetije na Brdih, Sabonje, Ilirska Bistrica – odločitev z dne 9. 12. 2019: CPVO ni treba izvesti, sklep o popravku

115 – Občina Žalec: Občinski podrobni prostorski načrt za del območja ŽA-1/5 – odločitev z dne 4. 12. 2019: CPVO ni treba izvesti

114 – Občina Vojnik: Občinski podrobni prostorski načrt za del EUP VO-42 (KIM Celje d.o.o.) – odločitev z dne 28. 11. 2019: CPVO ni treba izvesti

113 – Mestna občina Kranj: Občinski podrobni prostorski načrt za območje urejanja Poslovno-proizvodne cone HR 6/1 Hrastje – odločitev z dne 25. 11. 2019: CPVO je treba izvesti

112 - Občina Postojna: Občinski podrobni prostorski načrt za del območja gospodarske cone Za Livom – odločitev z dne 27. 11. 2019: CPVO ni treba izvesti

111 – Mestna občina Kranj: Občinski podrobni prostorski načrt za območje urejanja Poslovno-proizvodne cone HR 6/1 Hrastje – odločitev z dne 25. 11. 2019: CPVO je treba izvesti

110 - Občina Medvode: Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja SE 12/1-3 Na klancu – odločitev z dne 26. 11. 2019: CPVO ni treba izvesti

109 – Mestna občina Ljubljana: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja ŠO ½ Šiška, ŠT ½ Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška– odločitev z dne 13. 11. 2019: CPVO ni treba izvesti

108 – Mestna občina Maribor: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za del PPE Ta 9-P – odločitev z dne 12. 11. 2019: CPVO ni treba izvesti

107 - Občina Beltinci: Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko naselje v severovzhodnem delu Beltincev – odločitev z dne 11. 11. 2019: CPVO ni treba izvesti

106 - Občina Šenčur: Občinski podrobni prostorski načrt za območje ŠE-37 (severni del) – odločitev z dne 4. 11. 2019: CPVO ni treba izvesti

105 - Občina Domžale: Občinski podrobni prostorski načrt za širitev kmetije Črnivec v Zgornjih Jaršah – odločitev z dne 21. 10. 2019: CPVO je treba izvesti

104 – Mestna občina Novo mesto: Občinski podrobni prostorski načrt za širitev kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100363783 v Dolenjem Karteljevem – odločitev z dne 17. 10. 2019: CPVO ni treba izvesti

103 - Občina Rače-Fram: Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko sosesko Rače – odločitev z dne 15. 10. 2019: CPVO ni treba izvesti

102 - Občina Braslovče: Občinski podrobni prostorski načrt za del enote urejanja prostora Male Braslovče, MB05-1 – odločitev z dne 24. 10. 2019: CPVO ni treba izvesti

101 – Mestna občina Velenje: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Trebuša – vzhod – odločitev z dne  15. 10. 2019: CPVO ni treba izvesti

100 – Mestna občina Celje: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ostrožno – sever – odločitev z dne 15. 10. 2019: CPVO ni treba izvesti

99 - Občina Brežice: Občinski podrobni prostorski načrt Terme Čatež – širitev turistične dejavnosti z nastanitvenimi kapacitetami – odločitev z dne 14. 10. 2019: CPVO je treba izvesti

98 - Občina Puconci: Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko naselje Krčojne v Puconcih – odločitev z dne 14. 10. 2019: CPVO ni treba izvesti

97 – Občina Kamnik: Spremembe in dopolnitve zazidalnega (lokacijskega) načrta B12 Bakovnik in B7Kovinarska – zahodni del (SD ZLN 3), za območje funkcionalnih enot z oznakami Fe MS 1/2a, Fe MS 1/2b, Fe MS 1/3 in Fe I 1/3 – odločitev z dne 9 10. 2019: CPVO ni treba izvesti

96 - Občina Kidričevo: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja P16-S4 Njiverce I (sever) – odločitev z dne 9 10. 2019: CPVO ni treba izvesti

95 - Občina Selnica ob Dravi: Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva z ID št. KMG-MID 100288251 v Občini Selnica ob Dravi – odločitev z dne 9. 10. 2019: CPVO ni treba izvesti

94 - Občina Medvode: Spremembe in dopolnitve OLN za območje urejanja PD 15/1 Žlebe – odločitev z dne 8. 10. 2019: CPVO ni treba izvesti

93 – Mestna občina Celje: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Glazija – odločitev z dne 7. 9. 2019: CPVO ni treba izvesti

92 – Mestna občina Koper: Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem – odločitev z dne 7. 10. 2019: CPVO ni treba izvesti

91 - Občina Selnica ob Dravi: Občinski podrobni prostorski načrt za del območja urejanja S-19 v Selnici ob Dravi – odločitev z dne 27. 9. 2019: CPVO ni treba izvesti

90 - Občina Ormož: Občinski podrobni prostorski načrt za ureditev farme Krabonja – odločitev z dne 26. 9. 2019: CPVO je treba izvesti

89 - Občina Kamnik: Občinski podrobni prostorski načrt za območje VČ-05 Volčji Potok – odločitev z dne 24. 9. 2019: CPVO ni treba izvesti

88 – Mestna občina Murska Sobota: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (za območje Novomat in območje BTC) – odločitev z dne 13. 9. 2019: CPVO ni treba izvesti

87 – Občina Apače: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko v Apačah – odločitev z dne 11. 9. 2019: CPVO ni treba izvesti

86 – Občina Prevalje: Občinski podrobni prostorski načrt za območje PR54 CU – odločitev z dne 11. 9. 2019: CPVO ni treba izvesti

85 – Mestna občina Ljubljana: Občinski podrobni prostorski načrt Šmartinka-Žito (del) – odločitev z dne 10. 9. 2019: CPVO ni treba izvesti

84 – Mestna občina Ljubljana: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območji urejanja MS1/2-1 in MR1/1 Zelena jama – odločitev z dne 6. 9. 2019: CPVO ni treba izvesti

83 – Občina Logatec: Občinski podrobni prostorski načrt Centralne dejavnosti Brod-vzhodni del – odločitev z dne 6. 9. 2019: CPVO ni treba izvesti

82 – Občina Vodice: Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe – Kmetija Jeraj – odločitev z dne 4. 9. 2019: CPVO ni treba izvesti

81 – Občina Radlje ob Dravi: Občinski podrobni prostorski načrt za del območja RA 46 v k.o. Radlje ob Dravi – odločitev z dne 4. 9. 2019: CPVO ni treba izvesti

80 – Občina Ljutomer: Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko naselje na delu območja EUP LJ 32 – odločitev z dne 3. 9. 2019: CPVO ni treba izvesti

79 – Občina Krško: Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Nuklearne elektrarne Krško za prostorsko ureditev skupnega državnega in lokalnega pomena – odločitev z dne 14. 8. 2019: CPVO je treba izvesti

78 – Občina Naklo: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Pod polico in izgradnjo gospodarske javne infrastrukture v poslovni coni Naklo – odločitev z dne 12. 8. 2019: CPVO ni treba izvesti

77 – Občina Vrhnika: Občinski podrobni prostorski načrt za prenovo mestnega jedra Vrhnike (Tržaška cesta – Cankarjev trg) – odločitev z dne 12. 8. 2019: CPVO ni treba izvesti

76 – Občina Kamnik: Občinski podrobni prostorski načrt za območje Smodnišnica – odločitev z dne 9. 8. 2019: CPVO je treba izvesti

75 - Občina Dobrova-Polhov Gradec: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja VS 8/4-1 T1 Šujica – odločitev z dne 9. 8. 2019: CPVO ni treba izvesti

74 – Občina Polzela: Občinski podrobni prostorski načrt »Kmetija Košec« - odločitev z dne 8. 8. 2019: CPVO ni treba izvesti

73 - Občina Slovenska Bistrica: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za individualno gradnjo »Kugl« Slovenska Bistrica - odločitev z dne 2. 8. 2019: CPVO ni treba izvesti

72 – Občina Sevnica: Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe – kmetija Jazbec – odločitev z dne 31. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

71 – Občina Laško: Občinski podrobni prostorski načrt za območje EUP LAU-21 - odločitev z dne 30. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

70 – Mestna občina Ljubljana: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Bavarskega dvora - odločitev z dne 30. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

69 – Občina Radovljica: Občinski podrobni prostorski načrt za novo pokopališče v Begunjah - odločitev z dne 25. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

68 – Občina Hrastnik: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta industrijske cone Tovarne kemičnih izdelkov Hrastnik - odločitev z dne 23. 7. 2019: CPVO je treba izvesti

67 - Občina Metlika: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Bočka, Metlika - odločitev z dne 12. 6. 2019: CPVO ni treba izvesti

66 - Mestna občina Velenje: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Staro Velenje – odločitev z dne 17. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

65 - Mestna občina Slovenj Gradec: Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko cono Legen, EUP SG-87 – odločitev z dne 16. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

64 – Občina Hoče-Slivnica: Občinski podrobni prostorski načrt za del območja SL 17/1, k.o. Slivnica – odločitev z dne 12. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

63 – Občina Sevnica: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta 31 za IC INES Sevnica – odločitev z dne 10. 7. 2019: CPVO je treba izvesti

62 – Občina Sevnica: Spremembe in dopolnitve št. 2 občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono HE Boštanj – odločitev z dne 10. 7. 2019: CPVO je treba izvesti

61 – Občina Velike Lašče: Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 – območje za proizvodne dejavnosti – 5 – odločitev z dne 10. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

60 - Mestna občina Celje: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta starega mestnega jedra Celje – kare 7 – odločitev z dne 9. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

59 - Mestna občina Celje: Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe – odločitev z dne 8. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

58 – Občina Vitanje: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za stanovanjsko sosesko Pod Kompošem (Fužinar) – odločitev z dne 8. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

57 – Občina Ormož: Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za obrtno cono Ormož (LN OC VIII) – odločitev z dne 5. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

56 – Občina Gornja Radgona: Občinski podrobni prostorski načrt za del enote urejanja prostora GR 36 – odločitev z dne 3. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

55 – Občina Ljutomer: Občinski podrobni prostorski načrt za širitev poslovne cone za območje EUP LJ37 – odločitev z dne 2. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

54 – Občina Postojna: Občinski podrobni prostorski načrt za območje Predjama PJ-001, PJ-002, PJ-003 – odločitev z dne 26. 6. 2019: CPVO je treba izvesti

53 – Mestna občina Ljubljana: Občinski podrobni prostorski načrt 121 Poslovna cona Vižmarje – odločitev z dne 24. 6. 2019: CPVO ni treba izvesti

52 – Občina Rače-Fram: Občinski podrobni prostorski načrt za del območja M-6 v Občini Rače-Fram – odločitev z dne 24. 6. 2019: CPVO ni treba izvesti

51 – Občina Brežice: Občinski podrobni prostorski načrt za območje razpršene poselitve Bračna vas – Ak 1607 – odločitev z dne 21. 6. 2019: CPVO ni treba izvesti

50 – Mestna občina Celje: Občinski podrobni prostorski načrt za območje CI-6 Teharje – odločitev z dne 14. 6. 2019: CPVO je treba izvesti

49 - Občina Videm: Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora PB13 POBREŽJE – med starim in novim naseljem - odločitev z dne 11. 6. 2019: CPVO ni treba izvesti

48 - Občina Kamnik: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta B12 Bakovnik in B7 Kovinarska - zahodni del - odločitev z dne 10. 6. 2019: CPVO ni treba izvesti

47 - Občina Šmarje pri Jelšah: Občinski podrobni prostorski načrt VVR 09/7 kamnolom Pijovci - odločitev z dne 7. 6. 2019: CPVO ni treba izvesti

46 - Občina Ormož: Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za obrtno cono Ormož (LN OC VII - Safilo) - odločitev z dne 2. 4. 2019: CPVO ni treba izvesti

45 - Občina Vojnik: Občinski podrobni prostorski načrt za del prostorske enote EUP-14 - odločitev z dne 29. 3. 2019: CPVO ni treba izvesti

44 - Občina Brežice: Občinski podrobni prostorski načrt za turistični kompleks Bizeljsko – parkirišča, del BIZ-38 - odločitev z dne 14. 2. 2019: CPVO ni treba izvesti

43 - Občini Vojnik: Občinski podrobni prostorski načrt za poslovno cono Vojnik III - odločitev z dne 11. 1. 2019: CPVO ni treba izvesti

42 - Občina Slovenske Konjice: Občinski podrobni prostorski načrt Draža vas za območji OP12/027 in OP12/053 - odločitev z dne 31. 5. 2019: CPVO ni treba izvesti

41 - Občina Mozirje: Občinski podrobni prostorski načrt za trgovski center Jager Mozirje – del EUP MO 51,13 (območje Lave) - odločitev z dne 28. 5. 2019: CPVO ni treba izvesti

40 - Občina Sevnica: Občinski podrobni prostorski načrt za poslovno cono Blanca – območje Varilstva Bizjak s.p. in 3 PK d.o.o. - odločitev z dne 27. 5. 2019: CPVO ni treba izvesti

39 - Občina Semič: Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom Topli Vrh - odločitev z dne 22. 5. 2019: CPVO je treba izvesti

38 -Mestna občina Ptuj: Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora KV04 Krčevina pri Vurbergu – pri Grajeni - odločitev z dne 21. 5. 2019: CPVO ni treba izvesti

37 - Občina Krško: Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko območje Stara vas v Krškem (del območja EUP KRŠ 033) - odločitev z dne 20. 5. 2019: CPVO ni treba izvesti

36 - Občina Šentjur:  Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Cerovec 12 - odločitev z dne 14. 5. 2019: CPVO ni treba izvesti

35 - Mestna občina Ljubljana: Občinski podrobni prostorski načrt 290 Remiza Šiška - odločitev z dne 13. 5. 2019: CPVO je treba izvesti

34 - Občina Radlje ob Dravi: Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za območje dela mesta Radlje ob Dravi - Hmeline - odločitev z dne 9. 5. 2019: CPVO ni treba izvesti

33 - Občina Sežana: Občinski podrobni prostorski načrt za del območja KŽ-05 - odločitev z dne 8. 5. 2019: CPVO ni treba izvesti

32 - Občina Žirovnica: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica - odločitev z dne 24.5.2019: CPVO ni treba izvesti

31 - Mestna občina Ljubljana: Občinski podrobni prostorski načrt 437 Bobenčkova - Tržaška - odločitev z dne 24. 4. 2019: CPVO ni treba izvesti

30 - Občina Gornja Radgona: Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe prostora na parc. št. 163/1 in 118/2, k.o. Zbigovci - odločitev z dne 19. 4. 2019: CPVO je treba izvesti

29 - Občina Kamnik: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta B11 Titan – Svit št. 2 - odločitev z dne 18. 4. 2019: CPVO ni treba izvesti

28 - Občina Krško: Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za naselje Videm v Krškem – prizidava zdravstvenega centra ob Kolodvorski ulici in ureditev parkirišč - odločitev z dne 18. 4. 2019: CPVO ni treba izvesti

27 - Občina Žalec: Občinski podrobni prostorski načrt za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjske soseske Godomlja - odločitev z dne 17. 4. 2019: CPVO ni treba izvesti

26 - Občina Markovci: Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora MA11 Markovci – območje južno od šole (Center medgeneracijskega druženja) - odločitev z dne 12. 4. 2019: CPVO ni treba izvesti

25 - Mestna občina Kranj: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta območja D02/3 – Šolski center Zlato polje - odločitev z dne 11. 4. 2019: CPVO ni treba izvesti

24 - Mestna občina Ptuj: Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja (EUP) BT16 Ptuj – med cestnim mostom in železniško progo ter za območje nove ceste med Zagrebško cesto in EUP BT16 - odločitev z dne 9. 4. 2019: CPVO ni treba izvesti

23 - Občina Poljčane: Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko naselje Bazenski kompleks (EUP ZPG3) - odločitev z dne 4. 4. 2019: CPVO ni treba izvesti

22 - Mestna občina Novo mesto: Občinski podrobni prostorski načrt za obvoznico Šmihel - odločitev z dne 4. 4. 2019: CPVO ni treba izvesti

21 - Občina Braslovče: Občinski podrobni prostorski načrt za del območja PA5 – vikend naselje v Malih Braslovčah  - odločitev z dne 28. 3. 2019: CPVO ni treba izvesti

20 - Občina Brežice: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za IPC Brezina - odločitev z dne 2. 4. 2019: CPVO ni treba izvesti

19 - Občina Krško: Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjske površine v Velikem Kamnu VEK-03 - odločitev z dne 22. 3. 2019: CPVO ni treba izvesti

18 - Občina Črenšovci: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja ČR-6 v Črenšovcih - odločitev z dne 18. 2. 2019: CPVO ni treba izvesti

17 - Občina Radovljica: Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu - odločitev z dne 15. 2. 2019: CPVO ni treba izvesti

16 - Občina Tolmin: Občinski podrobni prostorski načrt za območje MN 19 - odločitev z dne 13. 2. 2019: CPVO ni treba izvesti

15 - Občina Zreče: Občinski podrobni prostorski načrt za EUP OP 07/028 – Širitev naselja Stranice - odločitev z dne 6. 2. 2019: CPVO ni treba izvesti

14 - Občina Tržič:  Občinski podrobni prostorski načrt za območje POP 02 Popovo - zahod - odločitev z dne 1. 2. 2019: CPVO ni treba izvesti

13 - Občina Loška dolina: Občinski podrobni prostorski načrt za območje Ograde – EUP ST 02 - del - odločitev z dne 31. 1. 2019: CPVO ni treba izvesti

12 - Mestna občina Novo mesto: Občinski podrobni prostorski načrt Birčna vas - sever - odločitev z dne 30. 1. 2019: CPVO ni treba izvesti

11 - Mestna občina Kranj: Druge spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta območja Či2 – Centralne dejavnosti v Čirčah  - odločitev z dne 29. 1. 2019: CPVO ni treba izvesti

10 - Občina Žalec: Občinski podrobni prostorski načrt Spremembe in dopolnitve I. faze zazidalnega načrta Škafarjev hrib - odločitev z dne 21. 1. 2019: CPVO ni treba izvesti

9 - Občina Šentrupert: Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom Zabukovje EUP ZAB 47 – severni del - odločitev z dne 28. 1. 2019: CPVO je treba izvesti

8 - Občina Moravske Toplice: Občinski podrobni prostorski načrt za območje zadrževalnika Sebeborci v EUP SB 8 - odločitev z dne 25. 1. 2019: CPVO ni treba izvesti

7 - Občina Šenčur: Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo hleva za kokoši – pašna reja v okviru kmetije Globočnik - odločitev z dne 24. 1. 2019: CPVO ni treba izvesti

6 - Mestna občina Kranj: Občinski podrobni prostorski načrt za območje urejanja KR L1 Kranj Labore - odločitev z dne 23. 1. 2019: CPVO je treba izvesti

5 - Občina Borovnica: Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo kmetijskih objektov za pridelavo borovnic v Borovnici - odločitev z dne 23. 1. 2019: CPVO je treba izvesti

4 - Občina Rače-Fram: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja poslovno stanovanjske cone Fram (k.o. Morje) - odločitev z dne 21. 1. 2019: CPVO ni treba izvesti

3 - Mestna občina Kranj: Občinski podrobni prostorski načrt za naselje 8 stanovanjskih hiš Na gozdni jasi - odločitev z dne 10. 1. 2019: CPVO ni treba izvesti

2 - Občina Sevnica: Druge spremembe in dopolnitve Občinskega lokacijskega načrta za poslovno cono Boštanj – TC Mercator - odločitev z dne 10. 1. 2019: CPVO ni treba izvesti

1 - Občina Miren-Kostanjevica: Občinski podrobni prostorski načrt »Mirenski kostel« v Mirnu - odločitev z dne 9. 1. 2019: CPVO ni treba izvesti