Skoči do osrednje vsebine

Odločitve o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje gozdnogospodarskih in ribiško gojitvenih načrtov

Prikazani so seznami planov, za katere je ministrstvo, pristojno za okolje, odločilo o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje.

2020

3 - Zavod za ribištvo Slovenije: Ribiškogojitveni načrt za izvajanje ribiškega upravljanja v Žužemberškem ribiškem okolišu za obdobje 2017-2022 - odločitev z dne 13. 1. 2020: CPVO ni treba izvesti

2 - Zavod za ribištvo Slovenije: Ribiškogojitveni načrt za izvajanje ribiškega upravljanja v Brestaniškem ribiškem okolišu za obdobje 2017-2022 - odločitev z dne 10. 1. 2020: CPVO ni treba izvesti

1 - Zavod za ribištvo Slovenije: Ribiškogojitveni načrt za izvajanje ribiškega upravljanja v Hrastniškem ribiškem okolišu za obdobje 2017-2022 - odločitev z dne 9. 1. 2020: CPVO ni treba izvesti

2019

35 - Zavod za ribištvo Slovenije: Ribiškogojitveni načrt za izvajanje ribiškega upravljanja v Celjskem ribiškem okolišu za obdobje 2017-2022 - odločitev z dne 12. 12. 2019: CPVO ni treba izvesti

34 - Zavod za ribištvo Slovenije: Ribiškogojitveni načrt za izvajanje ribiškega upravljanja v Kostanjeviškem ribiškem okolišu za obdobje 2017-2022 - odločitev z dne 15. 11. 2019: CPVO ni treba izvesti

33 - Zavod za ribištvo Slovenije: Ribiškogojitveni načrt za izvajanje ribiškega upravljanja v Laškem ribiškem okolišu za obdobje 2017-2022 - odločitev z dne 14. 11. 2019: CPVO ni treba izvesti

32 - Zavod za ribištvo Slovenije: Ribiškogojitveni načrt za izvajanje ribiškega upravljanja v Ruškem ribiškem okolišu za obdobje 2017-2022 - odločitev z dne 13. 11. 2019: CPVO ni treba izvesti

31 - Zavod za ribištvo Slovenije: Ribiškogojitveni načrt za izvajanje ribiškega upravljanja v Mozirskem ribiškem okolišu za obdobje 2017-2022 - odločitev z dne 8. 11. 2019: CPVO ni treba izvesti

30 - Zavod za ribištvo Slovenije: Ribiškogojitveni načrt za izvajanje ribiškega upravljanja v Velenjskem ribiškem okolišu za obdobje 2017-2022 - odločitev z dne 6. 11. 2019: CPVO ni treba izvesti

29 - Zavod za ribištvo Slovenije: Ribiškogojitveni načrt za izvajanje ribiškega upravljanja v Zgornje Savinjskem ribiškem okolišu za obdobje 2017-2022 - odločitev z dne 6. 11. 2019: CPVO ni treba izvesti

28 - Zavod za ribištvo Slovenije: Ribiškogojitveni načrt za izvajanje ribiškega upravljanja v Žirovskem ribiškem okolišu za obdobje 2017-2022 - odločitev z dne 5. 11. 2019: CPVO ni treba izvesti

27 - Zavod za gozdove Slovenije: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Radeče (2019-2028) - odločitev z dne 25. 9. 2019: CPVO je treba izvesti

26 - Zavod za gozdove Slovenije: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Radovljica – levi breg Save (2019-2028) - odločitev z dne 30. 8. 2019: CPVO ni treba izvesti

25 - Zavod za gozdove Slovenije: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Cerkno (2019-2028) - odločitev z dne 30. 8. 2019: CPVO ni treba izvesti

24 - Zavod za gozdove Slovenije: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Sovodenj (2019-2028) - odločitev z dne 30. 8. 2019: CPVO ni treba izvesti

23 - Zavod za gozdove Slovenije: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Kobarid (2019-2028) - odločitev z dne 30. 8. 2019: CPVO ni treba izvesti

22 - Zavod za gozdove Slovenije: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Istra (2019-2028) - odločitev z dne 29. 8. 2019: CPVO ni treba izvesti

21 - Zavod za gozdove Slovenije: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Žirovnica (2019-2028) - odločitev z dne 23. 8. 2019: CPVO ni treba izvesti

20 - Zavod za gozdove Slovenije: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Celje (2019-2028) - odločitev z dne 19. 8. 2019: CPVO ni treba izvesti

19 - Zavod za gozdove Slovenije: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Racna gora (2019-2028) - odločitev z dne 14. 8. 2019: CPVO ni treba izvesti

18 - Zavod za gozdove Slovenije: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Šentjanž (2019-2028) - odločitev z dne 14. 8. 2019: CPVO ni treba izvesti

17 - Zavod za gozdove Slovenije: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Jezerščak (2019-2028) - odločitev z dne 14. 8. 2019: CPVO ni treba izvesti

16 - Zavod za gozdove Slovenije: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Ravne (2019-2028) - odločitev z dne 30. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

15 - Zavod za gozdove Slovenije: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Bele Vode (2019-2028) - odločitev z dne 24. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

14 - Zavod za gozdove Slovenije: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Lešje (2019-2028) - odločitev z dne 23. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

13 - Zavod za gozdove Slovenije: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Smrečno (2019-2028) - odločitev z dne 23. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

12 - Zavod za gozdove Slovenije: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Kapla (2019-2028) - odločitev z dne 22. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

11 - Zavod za gozdove Slovenije: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Goričko II (2019-2028) – odločitev z dne 18. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

10 - Zavod za gozdove Slovenije: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Novo mesto – sever (2019-2028) – odločitev z dne 17. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

9 - Zavod za gozdove Slovenije: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Mirna gora (2019-2028) – odločitev z dne 17. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

8 - Zavod za gozdove Slovenije: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Kamniška Bistrica (2019-2028) – odločitev z dne 16. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

7 - Zavod za gozdove Slovenije: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Rovte (2019-2028) – odločitev z dne 15. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

6 - Zavod za gozdove Slovenije: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Dol-Moravče (2019-2028) – odločitev z dne 15. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

5 - Zavod za gozdove Slovenije: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Menišija (2019-2028) – odločitev z dne 12. 7. 2019: CPVO ni treba izvesti

4 - Zavod za gozdove Slovenije: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Mozelj (2019-2028) – odločitev z dne 19. 6. 2019: CPVO ni treba izvesti

3 - Zavod za gozdove Slovenije: Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Koče (2019-2028) – odločitev z dne 19. 6. 2019: CPVO ni treba izvesti

2 - Zavod za gozdove Slovenije: Spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Nanos - Hrušica (2013-2022) - odločitev z dne 21. 3. 2019: CPVO ni treba izvesti

1 - Zavod za gozdove Slovenije: Spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Notranji Bohinj (2013-2022)  - odločitev z dne 8. 3. 2019: CPVO ni treba izvesti

Iskalnik