Skoči do osrednje vsebine

Odločitve o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje državnih prostorskih načrtov

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Prikazani so seznami planov, za katere je ministrstvo, pristojno za okolje, odločilo o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje

2021

5 - Ministrstvo za okolje in prostor: Državni prostorski načrt za ureditev oskrbe prebivalstva slovenske Istre in kraškega zaledja s pitno vodo – odločitev z dne 8. 7. 2021: CPVO je treba izvesti

4 - Ministrstvo za okolje in prostor: Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R42/1 Anže - Brestanica – odločitev z dne 13. 4. 2021: CPVO je treba izvesti

3 - Ministrstvo za okolje in prostor: Državno prostorsko načrtovanje nadgradnje regionalne železniške proge št. 21 Ljubljana Šiška – Kamnik Graben – odločitev z dne 13. 4. 2021: CPVO je treba izvesti

2 - Ministrstvo za okolje in prostor: Državno prostorsko načrtovanje nadgradnje železniške proge št. 80 državna meja – Metlika - Ljubljana na odseku Ivančna Gorica - Ljubljana – odločitev z dne 9. 4. 2021: CPVO je treba izvesti

1 - Ministrstvo za okolje in prostor: Državni prostorski načrt za ureditev platoja Karavanke – odločitev z dne 18. 1. 2021: CPVO ni treba izvesti

2020

7 - Ministrstvo za okolje in prostor: Državni prostorski načrt za državno cesto Podgora-Letuš, povezava na severni del tretje razvojne osi – odločitev z dne 13. 11. 2020: CPVO je treba izvesti

6 - Ministrstvo za okolje in prostor: Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R15/1 Ljutomer-Kidričevo – odločitev z dne 22. 10. 2020: CPVO je treba izvesti

5 - Ministrstvo za okolje in prostor: Državno prostorsko načrtovanje za polje vetrnih elektrarn Rogatec – odločitev z dne 18. 5. 2020: CPVO je treba izvesti

4 - Ministrstvo za okolje in prostor: Državno prostorsko načrtovanje za polje vetrnih elektrarn Paški Kozjak – odločitev z dne 14. 4. 2020: CPVO je treba izvesti

3 - Ministrstvo za okolje in prostor: Državno prostorsko načrtovanje za obvoznico Ribnica – odločitev z dne 2. 4. 2020: CPVO je treba izvesti

2 - Ministrstvo za okolje in prostor: Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV Murska Sobota-Mačkovci od SM 16 do SM 21 – odločitev z dne 20. 3. 2020: CPVO je treba izvesti

1 - Ministrstvo za okolje in prostor: Državno prostorsko načrtovanje za DPN za obvoznico Kočevje – odločitev z dne 12. 2. 2020: CPVO je treba izvesti

2019

5 - Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja: Spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača-Koper – odločitev z dne 8. 11. 2019: CPVO je treba izvesti

4 - Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja: Državni prostorski načrt za polje vetrnih elektrarn Mislinja – odločitev z dne 30. 9. 2019: CPVO je treba izvesti

3 - Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja: Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV Brestanica-Hudo, odsek Brestanica-Družinska vas – odločitev z dne 27. 6. 2019: CPVO je treba izvesti

2 - Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja: Spremembe in dopolnitve državnega prostorskega načrta za cesto G2-108 Hrastnik-Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice-Zidani Most-Radeče – odločitev z dne 11. 6. 2019: CPVO je treba izvesti

1 - Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja: Državni prostorski načrt za Mali logistični center Lopata - odločitev z dne 14. 1. 2019: CPVO je treba izvesti