Skoči do osrednje vsebine

Evidenca izdanih pravnomočnih gradbenih dovoljenj v integralnih postopkih

Evidenca izdanih pravnomočnih gradbenih dovoljenj v integralnih postopkih s seznamom izdelovalcev poročil o vplivih na okolje (PVO)

2019

7 – 1. faza Modernizacije proizvodnje vlaknenih plošč – proizvodni sklop, investitor LESONIT, lesno kemična industrija, d.o.o., Ulica Nikola Tesla 11, 6250 Ilirska Bistrica, gradbeno dovoljenje št. 35105-116/2018/38/1096-01 (.doc)z dne 10. 12. 2019, pravnomočno dne 14. 1. 2020, postopek začet 29. 11. 2018, izdelovalec PVO Provita Inženiring d.o.o., Vilharjeva 27, 6250 Ilirska Bistrica,

6 – Stanovanjska soseska Rakova jelša II, investitor Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, gradbeno dovoljenje št. 35105-24/2019/27 (.doc) z dne 20. 11. 2019, pravnomočno dne 28. 12. 2019, postopek začet 3. 4. 2019, izdelovalec PVO E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana

5 – Objekt A TOWER, investitor Zlatarna Celje d.o.o., Kersnikova ulica 19, 3000 Celje, gradbeno dovoljenje št. 35105-56/2019/29 z dne 24. 10. 2019 (.doc), pravnomočno dne 25. 11. 2019, postopek začet 19. 7. 2019, izdelovalec PVO GIGA–R, okoljsko svetovanje in rešitve, Margita Žaberl s.p., Ljubljana

4 – Farma za BTS rejo perutnine Starošince, investitor Peršuh d.o.o., Župečja vas 1d, 2324 Lovrenc na Dravskem polju, gradbeno dovoljenje št. 35105-104/2018/26 z dne 7. 10. 2019, pravnomočno dne 15. 11. 2019, postopek začet 8. 10. 2018, izdelovalec IVD Maribor d.o.o., Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor,

3 – Stanovanjska soseska pod Pekrsko gorco, investitor Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, gradbeno dovoljenje št. 35105-123/2018/34 z dne 10. 9. 2019, pravnomočno dne 15. 10. 2019, postopek začet 24. 12. 2018, izdelovalec PVO Anes Durgutović s.p., Kamnik,

2 - Rekonstrukcija zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Bukovžlak, investitor Cinkarna Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje, gradbeno dovoljenje št. 35105-81/2018/41 z dne 3. 7. 2019, pravnomočno dne 4. 9. 2019, postopek začet 3. 9. 2018, izdelovalec PVO Envita d.o.o., Ljubljana,

1 - Proizvodne hale za postavitev nove tehnološke linije za izdelavo kron in nove konfekcije, investitor Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, gradbeno dovoljenje št. 35105-99/2018/23 1093-05 z dne 04. 12. 2018, pravnomočno dne  5. 1. 2019, postopek začet 24. 8. 2018, izdelovalec PVO E-NET OKOLJE d.o.o., Ljubljana,

Iskalnik