Skoči do osrednje vsebine

Evidenca izdanih pravnomočnih gradbenih dovoljenj v integralnih postopkih

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Evidenca izdanih pravnomočnih gradbenih dovoljenj v integralnih postopkih s seznamom izdelovalcev poročil o vplivih na okolje (PVO)

2020

4 – Gradnja proizvodne hale pogonski motorji (EVD2), stavbe nabave in financ, prizidava kompresorske postaje in rekonstrukcija kotlarne, investitor Mahle Electric Drives Slovenija, d.o.o., Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici, gradbeno dovoljenje št. 35105-101/2019/28 (dostopna oblika dokumenta) z dne 5. 8. 2020, pravnomočno dne 21. 9. 2020, postopek začet 5. 12. 2019, izdelovalec PVO GIGA-R, okoljsko svetovanje in rešitve, Margita Žaberl s.p., Šmartinska cesta 72, 1000 Ljubljana

3 – Novogradnja štirih večstanovanjskih objektov - stolpiči Šiška rezidence, investitor Kvartet rezidence, razvoj nepremičninskih projektov, d.o.o., Tomšičeva 3, 1000 Ljubljana, gradbeno dovoljenje št. 35105-62/2019/53 1096-05 (.dostopna oblika dokumenta) z dne 19. 5. 2020, pravnomočno dne 1. 7. 2020, postopek začet 5. 8. 2019, izdelovalec E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana

2 – Izgradnja komunalne infrastrukture v PC Komenda 2. faza 2. etapa 1. del, investitor Poslovna cona Komenda d.o.o., Pod lipami 10, 1218 Komenda, gradbeno dovoljenje št. 35105-117/2018/46 1096-05 (.dostopna oblika dokumenta) z dne 4. 3. 2020, pravnomočno dne 16. 6. 2020, postopek začet 29. 11. 2018, izdelovalec IPSUM, okoljske investicije d.o.o., Ljubljanska c. 72, 1230 Domžale

1 – Industrijski objekt TPW, investitor TPW nepremičnine d.o.o., Spodnja Kanomlja 23, 5281 Spodnja Idrija, gradbeno dovoljenje št. 35105-50/2019/20 (dostopna oblika dokumenta) z dne 27. 1. 2020, pravnomočno dne 28. 2. 2020, postopek začet 3. 7. 2019, izdelovalec E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana

2019

7 – 1. faza Modernizacije proizvodnje vlaknenih plošč – proizvodni sklop, investitor LESONIT, lesno kemična industrija, d.o.o., Ulica Nikola Tesla 11, 6250 Ilirska Bistrica, gradbeno dovoljenje št. 35105-116/2018/38/1096-01 (.doc)z dne 10. 12. 2019, pravnomočno dne 14. 1. 2020, postopek začet 29. 11. 2018, izdelovalec PVO Provita Inženiring d.o.o., Vilharjeva 27, 6250 Ilirska Bistrica,

6 – Stanovanjska soseska Rakova jelša II, investitor Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, gradbeno dovoljenje št. 35105-24/2019/27 (.doc) z dne 20. 11. 2019, pravnomočno dne 28. 12. 2019, postopek začet 3. 4. 2019, izdelovalec PVO E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana

5 – Objekt A TOWER, investitor Zlatarna Celje d.o.o., Kersnikova ulica 19, 3000 Celje, gradbeno dovoljenje št. 35105-56/2019/29 z dne 24. 10. 2019 (.doc), pravnomočno dne 25. 11. 2019, postopek začet 19. 7. 2019, izdelovalec PVO GIGA–R, okoljsko svetovanje in rešitve, Margita Žaberl s.p., Ljubljana

4 – Farma za BTS rejo perutnine Starošince, investitor Peršuh d.o.o., Župečja vas 1d, 2324 Lovrenc na Dravskem polju, gradbeno dovoljenje št. 35105-104/2018/26 z dne 7. 10. 2019, pravnomočno dne 15. 11. 2019, postopek začet 8. 10. 2018, izdelovalec IVD Maribor d.o.o., Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor,

3 – Stanovanjska soseska pod Pekrsko gorco, investitor Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, gradbeno dovoljenje št. 35105-123/2018/34 z dne 10. 9. 2019, pravnomočno dne 15. 10. 2019, postopek začet 24. 12. 2018, izdelovalec PVO Anes Durgutović s.p., Kamnik,

2 - Rekonstrukcija zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Bukovžlak, investitor Cinkarna Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje, gradbeno dovoljenje št. 35105-81/2018/41 z dne 3. 7. 2019, pravnomočno dne 4. 9. 2019, postopek začet 3. 9. 2018, izdelovalec PVO Envita d.o.o., Ljubljana,

1 - Proizvodne hale za postavitev nove tehnološke linije za izdelavo kron in nove konfekcije, investitor Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, gradbeno dovoljenje št. 35105-99/2018/23 1093-05 z dne 04. 12. 2018, pravnomočno dne  5. 1. 2019, postopek začet 24. 8. 2018, izdelovalec PVO E-NET OKOLJE d.o.o., Ljubljana,

Iskalnik