Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Video

  9. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina in sprejela dodatne odločitve v zvezi s pripravljenostjo na tveganja pri morebitnih motnjah z oskrbo električne energije in zemeljskega plina in se seznanila z informacijo glede problematike oskrbe prebivalstva slovenske Istre s pitno vodo. Vladaje obravnavala tudi okvirna izhodišča za pripravo proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Na tej podlagi bodo resorji pripravili finančne načrte, ki bodo podlaga za nadaljnja usklajevanja in določanje prioritet vlade v prihodnjih dveh letih.

 • Video

  Posvet predsednika vlade dr. Roberta Goloba s predstavniki strank, energetskih podjetij ter ekonomskimi strokovnjaki o aktualnih izzivih

  Predsednik vlade dr. Robert Golob je v želji po sodelovanju in oblikovanju celovitih rešitev za obvladovanje draginje ter zagotovitev energetske varnosti države na posvet povabil predsednike in vodje poslanskih skupin, zastopanih v državnem zboru, ekonomske strokovnjake ter predstavnike energetskih podjetij. Predstavniki političnih strank so se strinjali, da je treba za zaščito najranljivejših ukrepati hitro in odločno, tudi s ciljnimi ukrepi.

 • Vlada izdala uredbo o določitvi cen električne energije za gospodinjstva in male poslovne odjemalce

  Uredba določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije za gospodinjske odjemalce in za male poslovne odjemalce ter za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah.

 • Video

  8. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela ukrepe za omilitev draginje na področju električne energije ter se seznanila s 3. letnim poročilom Evropske komisije o vladavini prava.

 • Minister za infrastrukturo Bojan Kumer predstavil ukrepe za varčevanje z energijo v državni upravi

  Vlada je tako prejšnji teden zapisala sklep, s katerim se ožja državna uprava zavezuje k varčni rabi energije, kar je pomembno v vročih mesecih, ko se prostori ohlajajo s klimatskimi napravami, še bolj pa bo ključno v prihajajoči ogrevalni sezoni.

 • Finančno nadomestilo zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za kmetijsko mehanizacijo

  Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini. Upravičenci bodo pomoč na podlagi informativnih odločb, ki jih bodo prejeli najkasneje do 30. 9. 2022.

 • Finančno nadomestilo zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi za primarno kmetijsko proizvodnjo

  Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini (UL C št. 131, z dne 24. 3. 2022, str. 1).
  Upravičenci bodo pomoč na podlagi informativnih odločb, ki jih bodo prejeli najkasneje do 30. 9. 2022.

 • Vlada prioritetno rešuje problematiko energetske in prehranske draginje

  Vlada Republike Slovenije se zaveda resnosti razmer, zato pripravlja v sodelovanju s ključnimi deležniki (avtoprevozniki, kmeti, gospodarstveniki) celovit paket omilitvenih in ciljno usmerjenih ukrepov na področju energetske in prehranske draginje. Vlada izzive naslavlja prioritetno, z nujnimi ukrepi je najprej naslovila problematiko visokih cen pogonskih goriv, kjer se je država odpovedala nekaterim dajatvam, da bi bila cena za končnega uporabnika čim nižja. Ponovna uvedba regulacije cen se je že odrazila v pocenitvi pogonskih goriv zunaj avtocest. Sledili so ukrepi za blažitve prehranske draginje, med drugim 22 milijonov evrov pomoči kmetom v obliki subvencij za repromaterial in gorivo, odkup domače pšenice in redno spremljanje cen košarice petnajstih dobrin. V pripravi so tudi dodatni ukrepi za najbolj ranljive skupine prebivalstva. Cilj ukrepov je porazdelitev bremen po celotni verigi in iskanje ravnotežja med državnim proračunom in končnim uporabnikom. Vsi ukrepi, tudi glede cen zemeljskega plina in električne energije, bodo predstavljeni v najkrajšem možnem času.

 • Video

  7. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji določila besedilo Predloga Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, kmetom je namenila več kot 2 milijona evrov zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za kmetijsko mehanizacijo, dobrih 6.000 evrov je namenila za pomoč morskim gospodarskim ribičem zaradi visokih cen energentov ter 15 milijonov evrov za primarno kmetijsko proizvodnjo zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala. Vlada je sprejela ukrepe in priporočila za učinkovito rabo energije v stavbah ožjega in širšega javnega sektorja ter sklep, da se na meji z Republiko Hrvaško prične postopek odstranjevanja ograje. Vlada mag. Jurija Groznika ni imenovala na funkcijo generalnega državnega odvetnika.

 • Odločitve s 7. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada je na 7. seji obravnavala in sprejela štiri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Ministrstvo in predstavniki gospodarstva začeli s pripravo ukrepov

  Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je danes prvič potekalo delovno srečanje Gospodarske koordinacije, nove redne oblike sodelovanja med ministrstvom in gospodarskimi združenji in zbornicami. Koordinacija je namenjena pripravi in usklajevanju ukrepov na področju gospodarstva, ki bo delala na podlagi skupnih 6-mesečnih načrtov aktivnosti. Sogovorniki so pozdravili način sodelovanja in operativnega dela. Med ključnimi izzivi, na katerih bodo najprej pripravili ukrepe, so visoke cene in dobava energentov ter problematika pomanjkanja kadrov.

 • Pogovori o odkupu slovenske pšenice

  Ministrica Irena Šinko je danes opravila sestanke z deležniki na temo odkupa slovenske pšenice.

 • Ob polnoči novi ceni dizla in 95-oktanskega bencina

  Od polnoči veljata novi drobnoprodajni ceni dizla in 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina (NMB-95) izven avtocestnega križa, medtem ko se ceni teh dveh pogonskih goriv na avtocestnem križu oblikujeta prosto.

 • Odločitve s 6. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada je na 6. seji obravnavala in sprejela dve točki s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Izjemna izravnalna pomoč za sektor mleka in mlečnih proizvodov

  V petek, 1. 7. 2022, je bil v Uradnem listu objavljen Odlok o izjemni izravnalni pomoči za sektor mleka in mlečnih proizvodov.
  Predmet podpore je izjemna izravnalna pomoč za sektor mleka in mlečnih proizvodov zaradi razmer, ki so posledica vojne v Ukrajini.

 • Video

  6. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sklenila, da do jesenske setve nameni dobrih 22 milijonov evrov pomoči kmetom ter odkupi letošnji pridelek pšenice. Sprejela je tudi predlog novele Zakona o Radioteleviziji Slovenija in usmeritve o pripravi proračunskih dokumentov.

 • Video

  5. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela spremembe Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije ter Uredbo o spremembah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije. Vlada se je seznanila s poslovanjem bolnišnic v letu 2021 in oceno poslovanja bolnišnic v obdobju 1-5 2022 ter izdala Uredbo o sodelovanju državnega tožilstva in policije.

 • Dosežen dogovor glede cene goriv

  Minister za infrastrukturo mag. Bojan Kumer se je zaradi vse višjih cen pogonskih goriv sestal s predstavniki avtoprevoznikov na sekciji za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

 • Cene nekaterih naftnih derivatov se s polnočjo spreminjajo

  Ob polnoči v veljavo za leto dni stopi Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov. Uredba določa najvišji drobno prodajni ceni dizla in 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina (NMB-95) izven avtocestnega križa, medtem ko se bodo cene teh dveh pogonskih goriv na avtocestnem križu oblikovale prosto.

 • V Sloveniji je zalog goriv dovolj tudi ob začasnem povečanem povpraševanju

  Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han se je odzval na občasno kratkotrajno pomanjkanje goriva na nekaterih bencinskih črpalkah tekom preteklega vikenda. V Sloveniji je kljub povečanem povpraševanju v zadnjih dneh dovolj zalog pogonskih goriv, kar zagotavljajo tudi trgovci z naftnimi derivati.