Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Izkoreninjanje revščine tudi s Programom za odpravljanje materialne prikrajšanosti

  Osnovni cilj Programa za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021-2027 (program) je zagotoviti kontinuirano pomoč v obliki hrane okoli 164.000 osebam na leto, ki se soočajo z največjo stopnjo tveganja revščine in vsem za katere bodo pristojne organizacije presodile, da potrebujejo pomoč ter vključevanje v različne spremljevalne ukrepe, ki bodo izboljšali njihovo socialno vključenost.

 • Odziv vodstva ministrstva na poziv Delavske svetovalnice

  Objavljamo odziv vodstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na poziv Delavske svetovalnice v zvezi s spremembo sporazumov o zaposlovanju tujcev.

 • Ukrepi delodajalca ob visokih temperaturah na delovnem mestu

  Ko se v delovnih prostorih pojavljajo temperature, višje od 28 stopinj celzija, tudi če je to samo občasno, predvsem kot posledica povečanih zunanjih temperatur, mora delodajalec zagotavljati delavcem ustrezno toplotno udobje ter sprejemati potrebne ukrepe.

 • Mesec na Svetu EPSCO pozdravil direktivo o platformnem delu

  Minister Luka Mesec se je danes prvič udeležil zasedanja Sveta za zaposlovanje in socialno politiko (Svet EPSCO) v Luksemburgu. Med drugim je poudaril, da je dostojno plačilo temelj socialne pravičnosti in dejal, da mora Evropska unija (EU) zagotoviti, da ne bo nihče, bodisi iz centra bodisi iz evropske periferije, opravljal dela za plačilo, s katerim ni moč dostojno živeti.

 • Poslanica ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi

  15. junija obeležujemo mednarodni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi. Kljub različnim akcijam o ozaveščanju problematike nasilja in zavedanju, da je nasilje vedno in povsod nedopustno, se na ministrstvu zavedamo, da je tovrstno nasilje žal še vedno prepogosto del našega vsakdana.

 • Druga dobava prehrambenih izdelkov v letu 2022 je že na razdelilnih mestih

  Ministrstvo v okviru pomoči najbolj ogroženim izvaja Operativni program za hrano in ali osnovno materialno pomoč (program). V letošnjem letu bo ministrstvo predvidoma dobavilo več kot 1.600 ton prehrambenih izdelkov.

 • Od 13. junija dalje lahko oddate vlogo za deficitarne štipendije

  Na spletnih straneh Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije je objavljen javni razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2022/2023. Vlogo bo mogoče oddati od 13. junija 2022 do vključno 23. septembra 2022. Letošnja novost je možnost oddaje elektronske vloge.

 • Izplačilo letnega dodatka za upokojence v letu 2022

  Letni dodatek za leto 2022 bo skladno z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) izplačan vsem upokojencem, in sicer v petih različnih višinah, odvisnih od višine njihove pokojnine. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ga bo izplačal dne 30. junija 2022, skupaj z rednim izplačilom junijskih pokojnin in nadomestil.

 • Odziv ministrstva v zvezi z izkoriščanjem tujih delavcev v podjetjih Marinblu in Selea

  Objavljamo odziv ministrstva glede novic o brutalnem izkoriščanju tujih delavcev v podjetjih Marinblu in Selea ter potekajočih postopkov nadzora v zvezi s tem primerom. Izjavo v zvezi s tem, ki jo je podal državni sekretar Dan Juvan, objavljamo v nadaljevanju.

 • Novi minister Luka Mesec prevzel posle na ministrstvu

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je posle prevzel novi minister, Luka Mesec. Obe ekipi, Luka Mesec in državna sekretarja Simon Maljevac in Dan Juvan ter odhajajoča ekipa Janeza Ciglerja Kralja z državnima sekretarjema Cveto Uršičem in Matejo Ribič, sta se pogovorili o aktualnih temah.

 • Objavljamo poročilo Kazalniki blaginje

  Objavljamo poročilo ''Kazalniki blaginje'', ki ga je pripravila Služba za analize in razvoj na ministrstvu. Poročilo ponuja pregled uspešnosti Slovenije po kazalnikih blaginje oblikovanih posebej za ta namen.

 • Letno poročilo: Interakcija med davčnim sistemom in sistemom socialnih transferjev na razpoložljivi dohodek

  Objavljamo letno poročilo ''Pregled vpliva interakcije dohodnine, socialnih prispevkov in socialnih transferjev na razpoložljivi dohodek družin in samskih oseb ter na njihovo blaginjo: veljavna ureditev'', ki ga je pripravila Služba za analize in razvoj na ministrstvu.

 • Delodajalec je dolžan izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače do 1. julija

  Inšpektorat RS za delo opozarja, da se bliža 1. julij in s tem tudi rok za izplačilo regresa za letni dopust v letu 2022. Delodajalec je dolžan delavcu, ki je zaposlen celo leto in ima pravico do letnega dopusta, do 1. julija izplačati regres najmanj v višini minimalne plače. Neizplačilo regresa za letni dopust je prekršek, za katerega je zagrožena globa v znesku od 3000 do 20.000 evrov.

 • Dela(j)mo na domu - mislimo na varnost in zdravje pri delu

  Na konferenci Dela(j)mo na domu – mislimo na varnost in zdravje pri delu, ki jo je 24. maja organiziralo ministrstvo, so strokovnjakinje in strokovnjaki opozorili na različne vidike varnosti in zdravja pri delu.

 • Sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2022

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v Uradnem listu RS, št. 26/22 objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2022. Na javni razpis je prispelo 16 prijav.

 • Zaposlovanje mladih in žensk glavna tema ministrov za zaposlovanje na konferenci EUROMED

  V Marakešu se je zaključila dvodnevna konferenca Unije za Sredozemlje (EUROMED), na kateri so se srečali ministrice in ministri za zaposlovanje. Osrednja tema srečanja je bila zaposlovanje in zaposljivost najbolj ranljivih skupin, s poudarkom na mladih in ženskah. Slovensko delegacijo je vodil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.

 • »Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta«

  Inšpektorat za delo je v Sloveniji začel izvajati evropsko kampanjo za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj »Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta«. Namen kampanje je spodbujanje izvajanja ukrepov za varnost in zdravje pri delu ter obvladovanje tveganj na področju kostno-mišičnih obolenj s ciljem, da bi vsi delavci v EU imeli zagotovljeno enako raven varnosti in zdravja pri delu ter da bi podjetja imela enake konkurenčne pogoje.

 • Poročili o socialnih transferjih za marec in april 2022

  Objavili smo poročili o socialnih prejemkih za mesec marec in april 2022, ki jih izplačuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (ministrstvo), Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) ter občine. Namen mesečnih poročil je informirati širšo javnost o dejavnostih ministrstva ter omogočiti spremljanje in oblikovanje politik.

 • Poslanica ministra ob mednarodnem dnevu družin

  Objavljamo poslanico ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ob 15. maju, mednarodnem dnevu družin.

 • Novo na področju štipendiranja in uveljavljanja pravic iz javnih sredstev

  5. 5. 2022 je začel veljati Zakon za urejanje položaja študentov ( ZUPŠ-1), ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel 6. 4. 2022. Zakon prinaša kar nekaj novosti na področje štipendiranja in uveljavljanja pravic iz javnih sredstev.