Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Poslanica ministra Luke Mesca ob Paradi ponosa

  Letos mineva 22 let od »protestnega pitja mineralne vode« – politične akcije pripadnikov LGBT skupnosti, iz katere se je rodila prva parada ponosa pri nas.

 • Objavljamo rezultate srednje in dolgoročnih napovedi potreb trga dela do leta 2037

  Včeraj je ministrstvo v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) organiziralo zaključno konferenco projekta Platforma za napovedovanje kompetenc ''Potrebe trga dela v naslednjih 15-ih letih'', kjer so bile javnosti prvič predstavljene napovedi potreb na trgu dela do leta 2037.

 • Najpogostejša vprašanja in odgovori glede štipendij

  Objavljamo najpogostejša vprašanja in odgovore glede štipendij.

 • Zamenjava vodstva Inšpektorata za delo

  Dosedanji vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za delo, Luka Lukić, je po pogovoru z ministrom Mescem izrazil željo po prenehanju opravljanja svoje funkcije. Lukić je svoje delo na inšpektoratu opravljal uspešno in je s svojim vodenjem prispeval k pomembnim dosežkom na področju varstva delavskih pravic.

 • 15. junij - svetovni dan boja proti nasilju nad starejšimi

  Po zadnjih podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (World Health Organization - WHO) je v zadnjem letu približno ena od šestih oseb, starih 60 let ali več, doživela eno od oblik nasilja v skupnosti. Starejši po podatkih WHO najpogosteje doživljajo psihično nasilje, ekonomsko nasilje in zanemarjanje, v nekoliko manjšem obsegu pa tudi fizično in spolno nasilje.

 • Preživnina je otrokova neodtujljiva pravica

  Na ministrstvu smo v sodelovanju z Inštitutom Republike Slovenija za socialno varstvo pristopili k pripravi preživninskega kalkulatorja. Gre za orodje, ki bo končno postavilo standard, kaj pomeni dostojna preživnina za otroka. Preživnine se namreč v Sloveniji še vedno določajo zelo arbitrarno in prenizko – najnižja znaša zgolj 5,36 evra mesečno.

 • Dosežen dogovor o izboljšanju delovnih pogojev pri platformnem delu

  Včeraj je potekalo zasedanje Sveta za zaposlovanje in socialno politiko (Svet), ki se ga je udeležil minister Luka Mesec. Na Svetu je bil dosežen dogovor o predlogu direktive o izboljšanju delovnih pogojev pri platformnem delu, ki omogoča začetek pogajanj z Evropskim parlamentom.

 • Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu in ministrstvo skupaj izpeljala regionalno konferenco

  Včeraj se je v Ljubljani zaključila regionalna konferenca, na kateri so države kandidatke in potencialne kandidatke za vstop v Evropsko unijo razpravljale o inšpekciji na področju psihosocialnih tveganj v zvezi z delom.

 • Z direktivo do enakega plačila za enako delo

  6. junija 2023 je stopila v veljavo Direktiva EU o krepitvi uporabe načela enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti za moške in ženske s preglednostjo plačil in mehanizmi za izvrševanja (Direktiva o preglednosti plačil).

 • Dvig minimalne plače zagotovil za 130 evrov višji regres

  V teh dneh delodajalci delavkam in delavcem izplačuje regres za letni dopust. Vsak delavec v delovnem razmerju ima pravico do regresa najmanj v višini minimalne plače. Regres mora delodajalec delavcu izplačati do 1. julija.

 • Projektni program učenja odraslih je lahko zagon za vrnitev v šolo ali vstop v zaposlitev

  Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je 2. junija izdalo odločitev o podpori programu Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O+), ki se financira v okviru Programa evropske kohezijske politike 2021-2027, in sicer iz Evropskega socialnega sklada+.

 • Relativizacija spolnega nasilja je nesprejemljiva

  Na ministrstvu obsojamo vsakršen poskus utišanja žrtev spolnega nasilja ter relativiziranja kaznivega dejanja posilstva in spolnega nadlegovanja. Kot družba se moramo resno pogovoriti, zakaj je spolno nasilje kljub razširjenosti ena najmanj prijavljenih oblik kaznivega dejanja, kjer se največkrat pojavlja dvom v žrtev in kjer najpogosteje zatajijo institucije, ki naj bi žrtev zaščitile in ji zagotovile korektno obravnavo.

 • Delovanje Inšpektorata za delo v zadnjem letu dni

  Na kratko vam predstavljamo ključne dosežke Inšpektorata RS za delo (IRSD) v preteklem letu. V tem obdobju smo dosegli več pomembnih mejnikov, ki so pripomogli k izboljšanju našega delovanja in večji učinkovitosti.

 • Objavljen razpis za nagrade in priznanja na področju socialnega varstva

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo Razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2023.

 • Srečanje koordinatoric in koordinatorjev za enake možnosti žensk in moških v lokalnih skupnostih

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 31. maja 2023 v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana organiziralo Uvodno srečanje koordinatoric in koordinatorjev za enake možnosti žensk in moških v lokalnih skupnostih.

 • Ukrepi MDDSZ v prvem letu mandata

  Minister Luka Mesec ob prvi obletnici aktualne vlade poudarja, da vlada uteleša svobodo in solidarnost. »Svobodo, ker poskušamo graditi družbo, v kateri bo vsak lahko živel brez strahu in razvijal vse svoje sposobnosti. Solidarnost pa, ker želimo vzpostaviti družbo, ki ne bo puščala nikogar zadaj in zato postavljamo in gradimo manjkajoče člene naše socialne države.«

 • Socialni forum v Portu

  V Portu je pretekli vikend potekal socialni forum, ki se ga je udeležil minister Luka Mesec. Dogodek, na katerem so se srečali predstavniki evropske komisije, ministrstev, evropskih združenj delodajalcev, sindikatov in civilne družbe, Evropskega parlamenta ter predstavnici držav kandidatk, Ukrajine in Moldavije, je pozival h krepitvi socialne dimenzije EU.

 • Obeležitev začetka evropskega leta spretnosti v Republiki Sloveniji

  Od 9. maja 2023 do 8. maja 2024 poteka v Evropski uniji evropsko leto spretnosti, ki postavlja v ospredje pomen ozaveščanja in dviga spretnosti delovno sposobnega prebivalstva. Začetek evropskega leta spretnosti bomo v Sloveniji obeležili z otvoritvenim dogodkom 1. junij 2023 v Hiši Evropske unije. Med govorci na otvoritveni slovesnosti bo tudi državni sekretar, Igor Feketija.

 • Ustanovljen Svet RS za otroke in družino

  Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o ustanovitvi Sveta Republike Slovenije za otroke in družino in vanj imenovala člane. Člane sveta je vlada imenovala za obdobje petih let na podlagi predloga ministra, pristojnega za družino.

 • Vlada sprejela predlog ukrepov za večjo socialno varnost upokojencev

  Vlada je določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po rednem postopku. Vlada je sprejela tudi dodatne sklepe za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev.