Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Za najbolj ogrožene ministrstvo zagotavlja prehrambene izdelke

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (ministrstvo) v okviru pomoči najbolj ogroženim izvaja Operativni program za hrano in/ali osnovno materialno pomoč (program). V letošnjem letu je ministrstvo tretjič dobavilo prehrambene izdelke za socialno in materialno najbolj ogrožene ljudi in sicer v višini 1.243 ton. V polnem teku pa je tudi dobava iz dodatnih sredstev v okviru odziva Evropske unije na pandemijo covid-19.

 • Prednostna naloga slovenskega predsedstva: obravnavanje in preprečevanje spletnega nasilja

  Danes, 25. novembra 2021, ko tudi obeležujemo mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, je potekal spletni seminar Ustvarjanje varnih spletnih okolij za ženske in dekleta - Odklikni spletno nasilje!. Namen dogodka je bil spodbuditi politično razpravo, predvsem pa tudi zavedanje vsakega posameznika o naraščajočem spletnem nasilju nad ženskami in dekleti.

 • Ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami

  Vsako leto 25. novembra obeležujemo mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami in s tem začetek mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami, ki so tudi letos zaznamovani s pandemijo. V okviru slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije (Svet EU) je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) v ospredje svojih dejavnosti na področju enakih možnosti žensk in moških postavilo boj proti nasilju nad ženskami in dekleti, ki je ključni element spoštovanja temeljnih človekovih pravic.

 • Program javnih del za 2022

  Zavod Republike Slovenija za zaposlovanje (ZRSZ) bo predvidoma danes, 23. 11. 2021, objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2022. Predvidena je vključitev 1500 oseb, razpoložljiva višina sredstev znaša 11.448.000 evrov. Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja, ki pomembno prispevajo k zagotavljanju odzivnega trga dela, eno ključnih prioritet ministra Janeza Cigler Kralja.

 • Dodatna sredstva za socialnovarstvene programe

  V Uradnem listu je bil 19. 11. 2021 objavljen Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2022, s katerim socialnovarstvenim programom namenjamo dodatna sredstva v višini 4.8 milijonov. Večji del dodatnih sredstev bo namenjen povišanju sofinanciranja za stroške dela oziroma dvigu plač zaposlenih pri izvajalcih socialnovarstvenih programov, ki se niso spreminjala vse od leta 2012.

 • Cigler Kralj: zavzemati se moramo za opolnomočenje invalidov v družbi

  Slovenija je ena dejavnejših držav na področju uresničevanja pravic invalidov in kot predsedujoča Svetu Evropske unije (Svet EU) odločno podpira udeležbo invalidov v vseh vidikih družbe. Na konferenci, ki smo jo organizirali na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) v sodelovanju z EDF in NSIOS in je potekala dne 20. 11. 2021, smo se osredotočili na večje zagotavljanje multimodalne mobilnosti in dostopnosti, ki sta ključni za večjo udeležbo in opolnomočenje invalidov v družbi.

 • Cigler Kralj: Starejši morajo biti videni, slišani in polnopravni člani naših družb

  Slovenija je obravnavanje demografskih izzivov postavila visoko na politični seznam predsedovanja Svetu Evropske unije (Svet EU). S konferenco »Človekove pravice za vse starosti: Spodbujanje vseživljenjskega vidika in medgeneracijskega sodelovanja za spoprijemanje s starizmom« smo opozorili na težave, ki jih občutijo starejši in tudi mlajši, saj starizem prizadene ljudi vseh starosti.

 • Delo na domu učinkovit ukrep za omejevanje covid-19

  Delo na domu predstavlja v času pandemije coivd-19 učinkovit ukrep z vidika zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu in lahko bistveno pripomore k prizadevanjem za omejevanje širjenja covid-19 bolezni v celotni družbi. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj ponovno poziva delodajalce, naj izkoristijo možnost začasnega odrejanja opravljanja dela na domu in o tem obvestijo Inšpektorat RS za delo (IRSD) elektronsko preko portala SPOT. Tako lahko učinkovito pripomorejo k varnosti in zdravju pri delu in omejevanju širjenja covid-19.

 • Slovensko predsedstvo odločno podpira udeležbo invalidov v vseh vidikih družbe v EU

  V soboto, 20. 11. 2021, bo prek spleta potekala mednarodna konferenca, ki jo organizira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju z Evropskim invalidskim forumom in Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije.

 • Svet za otroke in družino o varnosti otrok v digitalnem okolju

  V novembru je pod vodstvom ministra Janeza Cigler Kralja potekala 8. seja Svet Republike Slovenije za otroke in družino (svet), ki je bila ponovno posvečena življenju otrok in njihovih družin, s poudarkom na posledicah pandemije covid-19. Posebej je bila na seji naslovljena varnost otrok v digitalnem okolju.

 • Program javnih del za 2022: dodatni kadri v socialno varstvenih zavodih in bolnicah

  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) bo predvidoma 16. 11. 2021 objavil javno povabilo za izbor programov javnih del pomoč pri omilitvi posledic epidemije Covid-19 za leto 2022. Objavljeni program javnih del bo zagotavljal dodatno kadrovsko podporo v socialno varstvenih zavodih in bolnicah. Predvidena je vključitev 350 oseb, razpoložljiva višina sredstev znaša 4.000.000 evrov.

 • Uveljavljanje višje sile

  Objavljamo najpogostejša vprašanja in odgovore glede odsotnosti zaradi višje sile. V primerih, v kolikor se starši odločijo, da se otrok ne bo samotestiral v šoli in se bo moral zaradi tega posledično šolati na daljavo, ni mogoče slediti razlagi, da je v tem primeru pri delavcu lahko podana višja sila zaradi obveznosti varstva v skladu z Zakonom o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ), saj ni podana zunanja objektivna okoliščina nemožnosti institucionalnega varstva, hkrati pa v tem primeru tudi niso izpolnjeni vsi elementi višje sile, kot so določeni v obligacijskih razmerjih.

 • Izbrani prejemniki 93 milijonov namenskih sredstev iz pobude React-EU

  Objavili smo seznam prejemnikov sredstev v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo, v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 15 »REACT EU - ESRR«.

 • Evropski dan enakega plačila

  Dan enakega plačila simbolično predstavlja tisti dan v letu, od katerega dalje Evropejke zaradi plačne neenakosti med spoloma prenehajo prejemati plačilo za svoje delo v primerjavi z moškimi. Kdaj ga obeležujemo, je odvisno od tega, kolikšna je po zadnjih podatkih povprečna razlika v plačilu med ženskami in moškimi v Evropi Uniji.

 • Parafiran dogovor prinaša višje plače v zdravstvu in socialnem varstvu

  Vlada RS in sindikati so parafirali Dogovor o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj (dogovor), s katerim se dvigujejo plače zaposlenim v zdravstvu in za 12.000 zaposlenih v javnih socialno varstvenih zavodih.

 • Minister Cigler Kralj: »Izboljšanje položaja delavcev cilj, h kateremu moramo stremeti«

  Ključna naloga ELA je podpora institucijam EU in državam članicam pri izvajanju obsežne zakonodaje EU, ki ureja različne vidike mobilnosti delavcev.

 • Minister Cigler Kralj: »Cilj je zmanjšati število revnih otrok za vsaj pet milijonov«

  V okviru evropskega jamstva za otroke bodo države članice EU zagotovile brezplačen in učinkovit dostop do ključnih storitev za pomoči potrebne otroke.

 • Spletni seminar Ergonomija na delovnem mestu in staranje zaposleni

  V okviru evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2020-2022: Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izvedlo spletni seminar Ergonomija na delovnem mestu in staranje zaposlenih, ki bo potekal v četrtek, 11. novembra 2021, 13.00-15.20.

 • Indeks enakosti spolov 2021 s poudarkom na zdravju

  Evropski inštitut za enakost spolov je objavil najnovejše rezultate merjenja indeksa enakosti spolov (indeks), ki letos posveča posebno pozornost zdravju. Indeks je pomembno orodje za pripravo politik, s katerim se meri napredek na področju enakosti spolov v Evropski uniji (EU). Republika Slovenija v letu 2021 dosega 67,6 točke in se umešča na 12. mesto.

 • Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2021

  25. oktobra 2021 se v vseh državah članicah Evropske unije (EU) pričenja Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2021, ki je posvečen preprečevanju in obvladovanju kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom. Evropski teden predstavlja vrh kampanje Zdravo delovno okolje 2020-22: Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta, ki jo na ravni EU vodi Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), v Sloveniji pa Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) skupaj s tripartitno Nacionalno mrežo za sodelovanje z EU-OSHA.