Skoči do osrednje vsebine

Prijava pridelka grozdja, mošta in vina

Pridelovalce grozdja in vina obveščamo, da morajo v skladu s Pravilnikom o registru pridelovalcev grozdja in vina (Uradni list RS, št. 16/07 in 62/09 in 4/16) prijaviti letni pridelek grozdja, mošta, vina oziroma drugih proizvodov, vključno s pridelkom, namenjenim za lastno porabo.

Pridelovalci grozdja in vina so dolžni prijaviti pridelek, če:

- obdelujejo najmanj 0,1 ha vinograda,

- obdelujejo manj kot 0,1 ha vinograda (v kolikor pridelek grozdja, mošta, vina oziroma drugih proizvodov tržijo).

Prijava pridelka se izvede na upravni enoti najpozneje do 20. novembra 2019.

Vsi, ki prijavljajo pridelek in še niso prijavili zalog za letošnje leto, morajo hkrati s prijavo pridelka prijaviti tudi zaloge vina, ki so jih imeli v kleti 31. julija 2019.

Rok za prijavo zalog se je iztekel 7. septembra 2019.

Prijavo opravite na Upravni enoti Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, tretje nadstropje, pisarna št. 72 oziroma na vseh drugih upravnih enotah, ki vodijo register pridelovalcev grozdja in vina.

Prijava se vloži na predpisanem obrazcu, ki je na voljo na sedežu upravne enote in na spletni strani e-uprave/elektronske storitve javne uprave.

- prijava letnega pridelka grozdja

- prijava letnega pridelka vina

- prijava zalog

Za dodatne informacije smo dosegljivi na sedežu Upravne enote Žalec in na telefonski številki 03 713 51 33 (Andreja Leskovšek).

Iskalnik