Skoči do osrednje vsebine

Predhodno naročanje strank na Upravni enoti Nova Gorica v času izrednih zdravstvenih razmer

V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah, ter v skladu z usmeritvami Ministrstva za javno upravo, zaradi preprečevanja širjenja virusa COVID-19 na upravni enoti do preklica uvajamo zaščitne ukrepe.

 • Za obisk upravne enote z namenom urejanja upravnih zadev se morate predhodno naročiti bodisi po telefonu ali elektronsko (s posredovanjem naročila na e-naslov upravne enote) bodisi s posredovanjem naročila v obliki klasične pošte.
 • Vložitev vloge pri upravni enoti morate predhodno najaviti in se o času vložitve vloge dogovoriti z organom.
 • Nenaročene stranke sprejemamo zgolj v primeru urejanja nujnih zadev, katerih ureditev ni mogoče odložiti na kasnejši čas.
 • V prostorih organa ne izvajamo pregledovanje dokumentov, če stranki ali drugi osebi, ki izkaže pravni interes, lahko pošljemo kopijo dokumentov zadeve.
 • Plačilni promet (na primer plačilo upravne takse) prioritetno izvajamo z uporabo plačilnih ali kreditnih kartic (brezgotovinsko).
 • Obvezno je nošenje zaščitnih mask, spoštovanje primerne varnostne razdalje (najmanj 1.5 m) in razkuževanje rok.
 • Zadrževanje in zbiranje večjega števila oseb pred poslovno zgradbo je prepovedano.

Sistem naročanja strank:

 • na telefonske številke glede na področje dela upravne enote:

Oddelek za kmetijstvo in občo upravo: urejanje GERK-ov, pravni posli, vrednotnice, postopki s področja vojne zakonodaje in invalidov: 05 33 06 190.

Oddelek za upravne notranje zadeve:

 • izpiski iz registrov (rojstva, poroke, smrti), sestava smrtovnice, sklenitev zakonske zveze: 05 33 06 173, 05 33 06 175, 05 33 06 177,
 • državljanstvo, osebno ime: 05 33 06 172 in 05 33 06 176,
 • letna dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu, zamenjava tujega vozniškega dovoljenja: 05 33 06 180,
 • izdaja vozniškega dovoljenja, registracija vozila: 05 33 06 185,
 • osebne izkaznice, potni listi, prijava bivališča, spletna digitalna potrdila, overitve podpisa in kopije: 05 33 06 163,
 • zadeve tujcev: 05 33 06 158,
 • zadeve s področja orožja, prireditve in društva 05 33 06 160 in
 • krajevni uradi: 05 33 06 124.

Podpore se izvajajo ves poslovni čas brez naročanja.

Oddelek za okolje in prostor: gradbena in uporabna dovoljenja, legalizacija objektov, dovoljenja za poseg v naravo, razlastitve: 05 33 06 200.

Upravna enota Nova Gorica zagotavlja naročanje strank ves poslovni čas na zgoraj navedene telefonske številke ter:

 • preko elektronskega naslova: ue.novagorica@gov.si
 • po klasični pošti na naslov: Upravna enota Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.