GOV.SI

Obvestilo o prejeti vlogi za spremembo specifikacije za "Poltrdi sir brez konzervansov"

Mlekarna Celeia je na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vložila vlogo za spremembo potrjene specifikacije za "Poltrdi sir brez konzervansov".

Predlagane spremembe specifikacije se nanašajo na spremembo odstotka učinkovitosti odstranjevanja spor pri baktofugiranju, skrajšanje opisa procesnih korakov in na nekatere spremembe opisa proizvodnega postopka zaradi poenostavitve besedila.
Morebitne pripombe na objavljen osnutek spremenjene specifikacije lahko fizične ali pravne osebe s pravnim interesom (izkaže ga oseba, ki vstopa v postopek zaradi varstva svojih pravnih koristi) pošljejo po pošti ali e-pošti na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano najpozneje do 5. 11. 2019.