Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • V SKRINJO smo dodali nov podatkovni vir: podatke o oddanih javnih naročilih

  V sistemu poslovne inteligence SKRINJA je bil te dni v uporabo predan že tretji podatkovni vir, in sicer Oddana javna naročila v Republiki Sloveniji (PJN-DJN). Uporaba vira je sicer začasno še interne narave in namenjena le upravljavcu tega podatkovnega vira, najpozneje jeseni pa bo na voljo v uporabo tudi vsem drugim organom državne uprave.

 • Vprašalnik o vlogi Skupine za politiko radijskega spektra pri omejevanju podnebnih sprememb

  Skupina za politiko radijskega spektra pri Evropski komisiji, katere članica je tudi Slovenija, je na svoji spletni strani objavila vprašalnik o razumevanju vloge politike radijskega spektra pri spopadanju s podnebnimi spremembami.

 • OECD objavil Indeks digitalne uprave (Digital Government Index 2019)

  Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je objavila dokument Digital Government Index 2019 s prvo podrobno mednarodno primerjavo digitalnih uprav v svojih članicah. Primerjalno gledano se Slovenija uvršča okoli povprečja.

 • Evropska komisija je v okviru programa ISA2 objavila letne Biltene o stanju digitalnih javnih uprav držav članic EU

  Objavljena so letna poročila o digitalnem napredku evropskih držav leta 2020. Rezultati meritev »eGovernment Indicators« kažejo za Slovenijo ugodno sliko in nadpovprečne rezultate.

 • Obvestilo organom glede prekinitve storitev Webex

  Organe ponovno obveščamo, da za uporabo (video) komunikacije storitve Webex niso več na voljo v polnem obsegu. Zaposleni lahko uporabljajo brezplačno orodje MS Teams.

 • OECD pregled digitalne javne uprave v Sloveniji – webinar o ključnih ugotovitvah in načrtih

  V sodelovanju z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj - OECD je danes potekal poseben webinar, na katerem so bile predstavljene ključne ugotovitve OECD pregleda digitalne javne uprave oziroma dokumenta - Digital Government Review of Slovenia: Leading the digitalisation of the public sector – Key findings. Ugotovitve iz dokumenta so bile predstavljene deležnikom, ki so sodelovali pri njegovem nastajanju.

 • OECD pregled digitalne javne uprave v Sloveniji – ključne ugotovitve

  Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) se je pri izdelavi celovitega pregleda digitalne uprave v Sloveniji osredotočila na štiri glavne vidike: koordinacija in upravljanje, digitalne spretnosti, razvoj in ponujanje storitev ter upravljanje s podatki. V ključnih ugotovitvah OECD poudarja, da Slovenija na poti razvoja digitalne javne uprave sicer dobro napreduje, izboljšati pa moramo koordinacijo, vizijo in analitični pristop ter potrebujemo močnejše vzvode za usmerjanje digitalne transformacije. Za agilnost in hitro prilagajanje pa je primerjalna prednost Slovenije prav njena majhnost in splošna navdušenost nad digitalizacijo.

 • Projekt Carpe Digem: prenos dobrih praks koristen tudi v času epidemije in delu na domu

  V okviru sodelovanja Ministrstva za javno upravo s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani na Interreg projektu Carpe Digem je vedno aktualno tudi sodelovanje na področju dobrih praks, katerih namen je izmenjava izkušenj in prenos znanja. Tokrat je izpostavljena Gospodarska zbornica Majorke, kjer je preko povezave in možnosti uporabe orodij za delo na daljavo, kot so MSTeams, GoToMeeting, Cisco WebEx ali Zoom, steklo koristno sodelovanje v okviru projekta.

 • Delovanje sistema SPOT v času epidemije koronavirusa

  Ukrepi, ki so bili sprejeti s ciljem zajezitve širjenja epidemije koronavirusne bolezni, vplivajo tudi na delovanje sistema SPOT.

 • Svetujemo skrajno previdnost pri uporabi elektronske pošte, odpiranju priponk in spletnih povezav

  V odzivnem centru za incidente informacijske varnosti v državni upravi (SIGOV-CERT) zaznavamo povečano aktivnost zlonamernih posameznikov in skupin, ki trenutno stanje izkoriščajo v svojo korist, tako da pošiljajo zlonamerno elektronsko pošto, podtikajo zlonamerno programsko kodo na spletne strani, postavljajo nove zlonamerne spletne strani ... vse z namenom okužiti uporabnikov računalnik.