Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Ponastavi
 • Novi letalski posnetki na območju Vzhodne Slovenije

  Letos so na območju Vzhodne Slovenije posneli nove ortofoto (letalske) posnetke, ki so že vidni v aplikaciji za vodenje Registra kmetijskih gospodarstev.

  Zaradi novih letalskih posnetkov je potrebno preveriti in uskladiti vse GERK-e (grafična enota rabe kmetijskega gospodarstva) posamezne kmetije oziroma kmetijskega gospodarstva. Zadnje snemanje je bilo leta 2016 in od takrat so zrasle nove hiše, gospodarska poslopja, uredile so se nove ceste, izkrčena je bila zarast in drevje, zasajeni ali izkrčeni so bili vinogradi, lokacijsko so bile premaknjene njive itd.. Vse GERK-e je potrebno uskladiti z dejanskim stanjem kot ga izkazuje letalski posnetek in sicer najpozneje en dan pred oddajo zbirne vloge za kmetijske subvencije za leto 2020.
  Na Upravni enoti Slovenska Bistrica pričakujemo v spomladanskem času, ko poteka oddajanje zbirnih vlog za kmetijske subvencije, povečan obisk nosilcev kmetijskih gospodarstev. Zaradi lažje organizacije dela na Upravni enoti in v izogib čakalni dobi v spomladanskih mesecih, vabimo kmete, da se že v jesenskih mesecih oglasijo na Upravni enoti Slovenska Bistrica, na naslovu Kolodvorska 8, Slovenska Bistrica (lokacija pri Kino dvorani) in uredijo vrisane GERK-e.

  Za informacije in naročanje strank s področja Registra kmetijskih gospodarstev smo dosegljivi na telefonski številki 02 805 55 78 (ga. Jasna Jakopovič).

 • Obvestilo investitorjem

  Obveščamo vas, da smo v spomladanskem obdobju prejeli povečano število vlog za izdajo gradbenih dovoljenj. Trudimo se, da bi vloge reševali v zakonitih rokih, vendar nam to povsem ne uspeva. Roki za rešitev zadev izdaje gradbenih dovoljenj bodo začasno malo podaljšani, zato prosimo stranke za razumevanje.

Iskalnik