Skoči do osrednje vsebine

Skupni sporazum, sklenjen med SAZOR GIZ k.o. in Gospodarsko zbornico Slovenije - dodatno

Prejeli smo več vprašanj v zvezi s Skupnim sporazumom o fotokopiranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah pri opravljanju gospodarske dejavnosti v Sloveniji, ki sta ga sklenila Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja SAZOR GIZ k.o. in Gospodarska zbornica Slovenije (v nadaljevanju: skupni sporazum).

27. decembra 2022 smo objavili mnenje urada glede skupnega sporazuma. Prejeli smo več dodatnih vprašanj v zvezi s skupnim sporazumom in pojasnili urada, zato v nadaljevanju podajamo dodatno mnenje.

Uvodoma pojasnjujemo, da mnenje urada ni pravno zavezujoče, saj urad ni pristojen za preverjanje, ali je objavljen skupni sporazum, ki sta ga sklenila kolektivna organizacija in reprezentativno združenje uporabnikov, v skladu z določbami Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (v nadaljevanju: ZKUASP), in tudi ne za reševanje sporov med kolektivno organizacijo in posameznim uporabnikom.

ZKUASP v prvem odstavku 49. člena določa, da je Svet za avtorsko pravo (v nadaljevanju: Svet) neodvisni strokovni organ, ki ima pri kolektivnem upravljanju pravic naslednje pristojnosti:

  1. določanje primernih tarif za uporabo avtorskih del;
  2. odločanje o drugih spornih vprašanjih v zvezi s sklenitvijo skupnega sporazuma;
  3. preverjanje, ali je objavljen skupni sporazum v skladu z določbami ZKUASP.

Zakonitost sklenjenih skupnih sporazumov tako sodi v stvarno pristojnost Sveta, ki pri svojem odločanju ni vezan na strokovna in druga navodila (drugi odstavek 49. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah).

Dodatna pojasnila glede skupnega sporazuma je objavila tudi Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja SAZOR GIZ k.o. na svoji spletni strani