Skoči do osrednje vsebine

Osnutek strategije Digitalna Slovenija 2030

  • Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo

Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo obvešča javnost, da je pripravila osnutek strategije Digitalna Slovenija 2030 (v nadaljevanju DSI2030).

Digitalna Slovenija 2030 je krovna strategija digitalne preobrazbe naše države do leta 2030 in je odgovor Vlade Republike Slovenije na razvojne izzive digitalizacije. Namenjena je strateškemu načrtovanju spodbujanja digitalne preobrazbe Slovenije v razvojnem obdobju do leta 2030. DSI2030 upošteva ambicije in načela EU, obenem pa je plod usklajevanja med vladnimi predstavniki, institucijami, akademskimi predstavniki, predstavniki civilne družbe in zainteresirano javnostjo. Naslavlja ključna področja digitalne preobrazbe Slovenije in se pri tem opira na evropske strateške dokumente in usmerja v bistvene izzive digitalne preobrazbe v Sloveniji.

V strategiji so torej predvidene usmeritve in določeni cilji s kazalniki za odpravo največjih razvojnih vrzeli za hitrejši razvoj digitalne preobrazbe na vseh področjih, od gigabitne infrastrukture, do digitalne preobrazbe gospodarstva, digitalnih javnih storitev, poti v pametno družbo 5.0, kibernetske varnosti, digitalnih kompetenc in vljučenosti ter povezanih vsebin, kot so podporna okolja in zeleni prehod.

DSI2030 je strateški dokument, ki vsebuje tudi konkretne merljive kazalnike po posameznih vsebinskih področjih.

Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo vabi zainteresirane javnosti, da do vključno 24. januarja 2023 na elektronski naslov gp.sdp@gov.si posredujete pripombe, predloge ali dopolnitve k osnutku DSI2030. Pri pošiljanju se sklicujte na številko 010-17/2022.