Skoči do osrednje vsebine

Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju razpisuje prosto delovno mesto

Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju razpisuje prosto delovno mesto asistenta veleposlanika.

Pogoji za opravljanje dela:

 • najmanj zaključena I. stopnja bolonjskega študija (eventualno status absolventa);
 • zaželene delovne izkušnje na podobnem delovnem mestu;
 • znanje slovenskega, nemškega in angleškega jezika;
 • urejen status in stalni naslov bivanja v Republiki Avstriji;
 • poznavanje računalniških programov MS Office (Word in Excel), spletnih okolij in družbenih orodji (Facebook, Twitter);
 • natančnost, zanesljivost, samoiniciativnost, sposobnost skupinskega dela, komunikativnost, urejenost.

Delovno področje:

 • opravljanje administrativnih, tehničnih, protokolarnih nalog v pisarni veleposlanika;
 • priprava dopisov in ostale korespondence v slovenskem/nemškem/angleškem jeziku;
 • izvajanje administrativnih in organizacijsko tehničnih opravil pri izvedbi protokolarnih dogodkov;
 • opravljanje drugih del po navodilu vodje.

Prijava mora vsebovati:

 • dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerih mora biti razvidna stopnja izobrazbe, leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 • opis delovnih izkušenj;
 • dokazilo o urejenem stalnem prebivališču v Republiki Avstriji (Meldezettel);
 • življenjepis (Europass) z opisom formalne izobrazbe ter navedbo drugih pridobljenih znanj in veščin;
 • motivacijsko pismo v slovenskem in nemškem jeziku.


Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj je potrebno posredovati do vključno 2. decembra 2022, po elektronski pošti na naslov barbara.engelsberger@gov.si.

Nepravočasne in nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. 

Razpisna komisija bo v izbirnem postopku presojala usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitev v vlogi, dokazil, referenc ter osebnih razgovorov. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z dobrim znanjem slovenskega in nemškega jezika. Kandidati izbrani v ožji izbor bodo povabljeni na dodaten pogovor oz. intervju. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 12 mesecev s polnim delovnim časom (40 ur/teden) z možnostjo podaljšanja ter trimesečnim poizkusnim delom.

Predviden nastop dela: februar 2022. V razpisu veleposlaništva smo uporabili izraze zapisane v moški slovnični obliki, ki so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.