Skoči do osrednje vsebine

Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju razpisuje prosto delovno mesto

Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju razpisuje prosto delovno mesto asistenta veleposlanika.

Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju objavlja prosto delovno mesto asistenta veleposlanika

Pogoji za opravljanje dela:

 • najmanj zaključena I. stopnja bolonjskega študija (eventualno status absolventa);
 • zaželene delovne izkušnje na podobnem delovnem mestu;
 • znanje slovenskega, nemškega in angleškega jezika;
 • urejen status in stalni naslov bivanja v Republiki Avstriji;
 • poznavanje računalniških programov MS Office (Word in Excel), spletnih okolij in družbenih orodji (Facebook, Twitter);
 • natančnost, zanesljivost, samoiniciativnost, sposobnost skupinskega dela, komunikativnost, urejenost.

Delovno področje:

 • opravljanje administrativnih, tehničnih, protokolarnih nalog v pisarni veleposlanika;
 • priprava dopisov in ostale korespondence v slovenskem/nemškem/angleškem jeziku;
 • izvajanje administrativnih in organizacijsko tehničnih opravil pri izvedbi protokolarnih dogodkov;
 • opravljanje drugih del po navodilu vodje.

Prijava mora vsebovati:

 • dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerih mora biti razvidna stopnja izobrazbe, leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 • opis delovnih izkušenj;
 • dokazilo o urejenem stalnem prebivališču v Republiki Avstriji (Meldezettel);
 • življenjepis (Europass) z opisom formalne izobrazbe ter navedbo drugih pridobljenih znanj in veščin;
 • motivacijsko pismo v slovenskem in nemškem jeziku.


Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj je potrebno posredovati do vključno 2. decembra 2022, po elektronski pošti na naslov barbara.engelsberger@gov.si.

Nepravočasne in nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. 

Razpisna komisija bo v izbirnem postopku presojala usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitev v vlogi, dokazil, referenc ter osebnih razgovorov. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z dobrim znanjem slovenskega in nemškega jezika. Kandidati izbrani v ožji izbor bodo povabljeni na dodaten pogovor oz. intervju. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 12 mesecev s polnim delovnim časom (40 ur/teden) z možnostjo podaljšanja ter trimesečnim poizkusnim delom.

Predviden nastop dela: februar 2022.V razpisu veleposlaništva smo uporabili izraze zapisane v moški slovnični obliki, ki so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.