Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo in poziv za prevzem projektne dokumentacije

Na Upravni enoti Žalec bomo začeli z odbiranjem in izločanjem projektov s področja gradbenih zadev izdanih v letih od 2003 do vključno 2007.

Lastniki stanovanjskih stavb, ki vam je bilo v tem obdobju izdano gradbeno dovoljenje in je izvod projektne dokumentacije tudi v našem arhivu, lahko vložite vlogo s podatki o objektu (številka gradbenega dovoljenja, podatki o investitorju, vrsta objekta, parcelna številka, katastrska občina) na elektronski naslov ue.zalec@gov.si ali na naslov Upravna enota Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec oziroma jo vložite osebno v glavni pisarni upravne enote najkasneje do 30. 9. 2022.

Zainteresiranim lastnikom objektov bomo, po predhodni uskladitvi termina, izročili želene projekte.

Po preteku navedenega roka bomo gradbene projekte izločili iz zbirke dokumentarnega gradiva in jih uničili.

Vloga za prevzem gradbenih projektov - junij 2022