Skoči do osrednje vsebine

Spremenjeno poslovanje Krajevnega urada Šentjernej

Krajevni urad Šentjernej, ki deluje na območju Upravne enote Novo mesto, bo zaradi izredne množične menjave osebnih dokumentov, ki poteka vsakih 10 let ter menjave vozniških dovoljenj, v času od 31. 5. 2022 do 28. 6. 2022 poleg srede izjemoma posloval tudi vsak torek v času od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure.

V mesecu juliju in avgustu bo Krajevni urad Šentjernej zaradi nemotenega zagotavljanja upravnih storitev na sedežu upravne enote, po ustaljenem načinu poslovanja zaprt. Ob ponovnem odprtju v mesecu septembru 2022 bo Krajevni urad Šentjernej posloval po običajnem urniku, torej ob sredah.