Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo veletrgovcem, ki izvajajo promet z veterinarskimi zdravili

Veletrgovci morate dejavnost distribucije priglasiti na Upravo Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), prav tako ste zavezanci za poročanje o prometu zdravil v maloprodajo.

Priglasitev veletrgovcev o distribuciji zdravil v maloprodajo

Vsi veletrgovci z zdravili, ki opravljate dejavnost distribucije zdravil v veterinarske organizacije, ste dolžni svojo dejavnost priglasiti na UVHVVR. Za registracijo lahko uporabite obrazec.

Vsebinske podatke iz obrazca, oziroma izpolnjeni obrazec posredujte na elektronski naslov: zdravila.uvhvvr@gov.si.

Poročanje o distribuciji zdravil v maloprodajo

Veletrgovci z zdravili, ki izvajate distribucijo zdravil za uporabo v veterinarski medicini v maloprodajo ste na UVHVVR dolžni poročati o prometu zdravil na medmrežni predlogi, ki jo podpira aplikacija ZDPROM.

Za pridobitev pravic za dostop do medmrežne aplikacije ZDPROM, morate bodoči uporabniki aplikacije izpolniti vlogo za dostop. Skenirano in izpolnjeno vlogo predhodno posredujte na spletni naslov zdravila.uvhvvr@gov.si.

Izpolnjeno vlogo v pisni obliki posredujte na naslov:

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin – Sektor za identifikacijo in registracijo in informacijske sisteme (SIRIS), Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Za strokovno in tehnično pomoč v zvezi z vnašanjem poročil o prometu zdravil v medmrežno aplikacijo ZDPROM smo pripravili posebna navodila o uporabi aplikacije in vzorec datoteke za pripravo dokumenta za uvoz podatkov v aplikacijo.