Skoči do osrednje vsebine

Novosti v aplikaciji eRegister kmetijskih gospodarstev

V aplikacijo »eRegister kmetijskih gospodarstev« (eRKG), ki omogoča nosilcem in članom kmetije dostop do podatkov o kmetiji so dodane nove možnosti.

Novosti aplikacije:

  • prenos izpisa/zapisnika zadnjega opravljenega sestanka v RKG,
  • vpis letnega dohodka iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
  • vpis oziroma sprememba podatka o istovrstnih skupinah kmetijskih pridelkov, ki jih bodo prodajali pri opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
  • vpis pridelka oljk in oljčnega olja ter namiznih oljk in zaloge oljčnega olja.

Dostop do aplikacija e-RKG 

Do podatkov svoje kmetije oziroma kmetije, na katero so pripisani, lahko dostopajo nosilec in člani kmetije z osebnim digitalnim spletnim potrdilom SIGEN-CA, HALCOM-CA, AC NLB in POŠTA-CA. Te osebe lahko tudi prenesejo izpis in spreminjajo zgoraj navedene podatke.