Skoči do osrednje vsebine

Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje širjenja COVID-19 v upravnih zadevah

Z odlokom se določajo začasni ukrepi za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 pri vodenju upravnih postopkov in odločanju v upravnih zadevah. Poleg varovanja zdravja in življenja ljudi se z ukrepi zagotavlja tudi nemoteno delovanje organov, ki odločajo v upravnih zadevah.

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah, ki je začel veljati 19. 11. 2021, se nanaša na vlaganje vlog (tudi elektronskih), omejitev sodelovanja javnosti, pregledovanje dokumentov, vročanje in na podaljšanje določenih rokov.