Skoči do osrednje vsebine

Predhodno naročanje strank na Upravni enoti Kamnik v času izrednih zdravstvenih razmer

V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah, ter v skladu z usmeritvami Ministrstva za javno upravo, zaradi preprečevanja širjenja virusa COVID-19 na upravni enoti do preklica uvajamo zaščitne ukrepe.

  • Za obisk Upravne enote Kamnik, z namenom urejanja upravnih zadev, se mora stranka predhodno naročiti bodisi po telefonu ali elektronsko, s posredovanjem naročila na e-naslov upravne enote, bodisi s posredovanjem naročila v obliki klasične pošte.
  • Vložitev vloge pri upravni enoti morate predhodno najaviti in se o času vložitve vloge dogovoriti z organom.
  • Nenaročene stranke se sprejema zgolj v primeru urejanja nujnih zadev, katerih ureditev ni mogoče odložiti na kasnejši čas.
  • V prostorih organa ne izvajamo pregledovanje dokumentov, če stranki ali drugi osebi, ki izkaže pravni interes, lahko pošljemo kopijo dokumentov zadeve.
  • Plačilni promet (npr. plačilo upravne takse) se prioritetno izvaja z uporabo plačilnih ali kreditnih kartic (brezgotovinsko).
  • Prihode in izhode iz upravne stavbe nadzira in usmerja varnostna služba.
  • Obvezno je nošenje zaščitnih mask, spoštovanje primerne varnostne razdalje (najmanj 1,5m) in razkuževanje rok.
  • Zadrževanje in zbiranje večjega števila oseb pred poslovno zgradbo je prepovedano.

Naročanje in informacije na telefonskih številkah:

- digitalna potrdila SIGENCA, smsPASS: 01 8318 179, 01 8318 184, 01 8318 183,

- dokumenti (osebne izkaznice, potni listi), prijave prebivališč: 01 8318 189, 01 8318 188,

- področje tujcev: 01 8318 165, 01 8318 186,

- področje voznikov in vozil: 01 8318 174, 01 8318 190,

- področje državljanstva: 01 8318 183,

- področje orožja: 01 8318 180,

- področje javnih prireditev: 01 8318 179,

- področje prijave rojstev, sklepanje zakonskih zvez in smrti: 01 8318 184,

- gradbene zadeve, kmetijstvo: 01 8318 156, 01 8318 151,

- točka SPOT: 01 8318 158,

- svetovalka za pomoč strankam, splošne informacije: 01 8318 178,

- invalidi in vojni veterani: 01 8318 166, 01 8318 177,

- overitve in sprejem vlog v glavni pisarni: 01 8318 159.

Naročanje po elektronski pošti na naslov (za naročanje po elektronski pošti predlagamo, da v sporočilo napišite svoje ime in priimek, za kakšen dokument oziroma postopek se želite naročiti in svoje kontaktne podatke - telefonsko številko): ue.kamnik@gov.si.

Ker na Upravni enoti Kamnik beležimo veliko število klicev, vse stranke vljudno prosimo za strpnost in razumevanje.