Skoči do osrednje vsebine

Prijava pridelka grozdja, mošta in vina do 20. novembra

Vinogradniki in vinarji so dolžni prijaviti celotni letni pridelek grozdja, mošta in vina. Pridelek so v skladu z Zakonom o vinu dolžni prijaviti vsi, ki obdelujejo vsaj 0,1 ha vinogradov in tudi tisti, ki obdelujejo manjšo površino, če pridelke tržijo. Prijavo pridelka se izvede na upravni enoti najpozneje do 20. novembra 2021.

Pridelovalcem, ki celoten pridelek grozdja oddajo kleti, zadrugi, uradnemu odkupovalcu, ni treba prijaviti pridelka grozdja na upravni enoti, če to obvezo v njihovem imenu opravi klet, zadruga oziroma odkupovalec. Če oddajo le del pridelka, so sami dolžni prijaviti preostali del pridelka.

Vsi, ki prijavljajo pridelek vina in še niso prijavili zalog, morajo hkrati s prijavo pridelka prijaviti tudi zaloge vina, ki so jih imeli v kleti na dan 31. julij 2021. Rok za prijavo zalog je sicer 7. september.

Dostopi do obrazcev vlog: prijava zalog vina, prijava letnega pridelka grozdja, prijava letnega pridelka.