Skoči do osrednje vsebine

Potrdilo o prebolevnosti, cepljenju in testiranju – potrdilo za dokazovanje PCT pogoja za opravljanje dela

Pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost.
Za dokazovanje PCT pogoja se upošteva potrdilo o prebolevnosti, cepljenosti, testiranju, ali dokazilo o samotestiranju. Dokazila so lahko v različnih oblikah, razen evidenčnega lista o samotestiranju pa je vsa dokazila moč prejeti kot EU digitalno covid potrdilo.

Prebolevnost

Dokazilo o prebolevnosti je dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni in ni starejši od 180 dni.

Imetniki digitalne identitete lahko EU digitalno covid potrdilo o prebolevnosti pridobijo na spletnem mestu zVem, ali pa si aplikacijo zVem namestijo na pametni telefon. EU digitalno covid potrdilo natisnejo tudi v lekarnah po Sloveniji na osnovi zdravstvene izkaznice. Cena tiska je 2 evra. 

Cepljenost

Dokazilo o cepljenju zoper covid-19 izkazuje, da je oseba prejela na osnovi odlokov določeno vrsto in količino odmerkov cepiva

Prebolevniki, ki izkažejo prebolevnost z dokazilom ( EU digitalno potrdilo ali pozitivni PCR test) in so se v obdobju do 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov cepili z enim od cepiv iz seznama. Status cepljenega pridobi od dneva prejema cepiva.

Aktualni podatki o cepljenju so zapisani na spletni strani o cepljenju proti covid-19.

Dokazilo o cepljenju je lahko v različnih oblikah:  

 • izpolnjena pripravljena kartica proizvajalca ali cepilnega mesta,
 • vpis v Knjižico o cepljenju,
 • izdano potrdilo o opravljenem cepljenju,
 • EU digitalno covid potrdilo o cepljenju.

Imetniki digitalne identitete lahko EU digitalno covid potrdilo o cepljenju pridobijo na spletnem mestu zVem, ali pa si aplikacijo zVem namestijo na pametni telefon. EU digitalno covid potrdilo natisnejo tudi v lekarnah po Sloveniji na osnovi zdravstvene izkaznice. Cena tiska je 2 evra.

Testiranje za opravljanje dela

Pogoj PCT za opravljanje dela zaposlene osebe lahko izpolnijo glede na naravo dela, ko pridobijo negativni rezultat testa na testiranju s testom HAG za samotestiranje, ali na testiranju s testom HAG pri izvajalcu testiranja. V kolikor se dela opravljajo le na delovnem mestu, je mogoče samotestiranje, sicer je potrdilo potrebno pridobiti pri izvajalcu HAG testiranja.   

Delavec, ki dela na domu, izvede testiranje za opravljanje dela le, ko pride na sedež delodajalca. Če pa nekdo opravlja svojo dejavnost (samozaposleni), pogoj PCT izpolnjuje pod pogoji, ki veljajo za samotestiranje oziroma za testiranje s testom HAG za delavce, ne glede na to, da na naslovu, kjer ima dejavnost registrirano, tudi prebiva.

Testiranje dokazujemo z evidenčnim listom o samotestiranju, ali s potrdilom o negativnem rezultatu testa HAG. 

Evidenčni list o samotestiranju

Samotestiranje se opravlja pri delodajalcu.

 • Evidenčni list vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis samotestirane osebe.
 • Veljavnost potrdila (evidenčnega lista) za opravljanje dela je glede na aktualni odlok. Več o tem je zapisano na spletni strani testiranje in samotestiranje
 • Z njim se lahko opravljajo izključno le dela na delovnem mestu (pisarne, lokali, trgovine, pošta, banke, delavnice, itd.).
 • S samotestiranjem se pridobi le možnost opravljanja dela, nikakor pa to ni podlaga za pridobitev QR kode oziroma digitalnega covid potrdila.

Potrdilo o negativnem rezultatu testa HAG

Test HAG se izvaja pri pooblaščenem izvajalcu testiranja in le ob poprejšnji napotitvi delavca na testiranje s strani delodajalca. Delodajalec določi dan testiranja smotrno in v luči varovanja zdravja.

 • Veljavnost potrdila za opravljanje dela je glede na aktualen odlok. Več o tem je zapisano na spletni strani testiranje in samotestiranje.
 • S potrdilom se lahko opravljajo dela na delovnem mestu v prostoru delodajalca in dela izven prostora delodajalca v okviru izpolnjevanja delovnih nalog (delo s strankami na terenu, obisk pošte, banke, poslovnih partnerjev, sodišč, inšpekcije, itd.).

Dokazilo o testiranju je lahko v različnih oblikah:  

 • izdano potrdilo o rezultatu opravljenega testiranja izvajalca testiranja,
 • EU digitalno covid potrdilo o testiranju.

SMS sporočilo ni verodostojno za dokazovanje pogoja testiranja.

Imetniki digitalne identitete lahko EU digitalno covid potrdilo o testiranju pridobijo na spletnem mestu zVem, ali pa si aplikacijo zVem namestijo na pametni telefon. EU digitalno covid potrdilo natisnejo tudi v lekarnah po Sloveniji na osnovi zdravstvene izkaznice. Cena tiska je 2 evra.

Veljavnost covid potrdila o cepljenju in prebolevnosti od 1. februarja 2022 naprej

Sistem cepljenja QR koda Rok veljavnosti potrdila
Trikrat cepljeni - cepljeni s poživitvenim odmerkom (zadnji odmerek Pfizer ali Moderna) 3/3 neomejeno
Preboleli + cepljeni (v 180 dneh; do 14. septembra 2021 v 240 dneh) + cepljeni s Pfizer ali Moderna (kadarkoli kasneje) 2/1 neomejeno
Cepljeni z Janssen + cepljeni s Pfizer ali Moderna 2/1 neomejeno
Enkrat cepljeni z Janssen 1/1 270 dni od cepljenja
Preboleli + cepljeni (v 180 dneh; do 14. septembra 2021 v 240 dneh) 1/1 270 dni od cepljenja
Dvakrat cepljeni 2/2 270 dni od cepljenja
Cepljeni z Janssen + cepljeni z Astra Zeneca 2/2 270 dni od cepljenja
Cepljeni z Janssen + cepljeni Janssen 2/2 270 dni od cepljenja
Cepljeni + preboleli + cepljeni 2/2 270 dni po cepljenju
Cepljeni + cepljeni + preboleli 2/2+ pozitivni rezultat PCR (kot potrdilo o prebolevnosti) 270 dni po cepljenju oziroma 180 dni po prebolevnosti (od pozitivnega rezultata PCR)
Preboleli pozitivni rezultat PCR (kot potrdilo o prebolevnosti) 180 dni po prebolevnosti (od pozitivnega rezultata PCR)