Skoči do osrednje vsebine

Javno naznanilo v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave upravljavca Lesonit d. o. o. Ilirska Bistrica

Agencija Republike Slovenije za okolje in prostor obvešča javnost o možnosti vpogleda v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer od 15. 9. 2021 do 14. 10. 2021, v času uradnih ur v prostorih Upravne enote Ilirska Bistrica.