Skoči do osrednje vsebine

Informacije o dolžini čakalnih vrst za določene upravne storitve na posameznih upravnih enotah

Od 22. junija bodo vsakodnevno objavljene posodobljene informacije o dolžini čakalnih vrst za določene upravne storitve (tudi glede pridobitve osebnih dokumentov) na posameznih upravnih enotah.

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo začasen sistem za seznanjanje strank o dolžini čakalnih vrst za določene upravne storitve (tudi za storitve vezane na pridobitev osebnih dokumentov) na posameznih upravnih enotah.

Podatki o čakalnih vrstah bodo od 22. junija dalje vsakodnevno posodobljeni objavljeni na spletišču državne uprave GOV.SI, natančneje, na spletni strani upravnih enot. Podatki bodo posodobljeni vsak dan do 10. ure.

V povezavi s postopki pridobitve osebnih dokumentov poudarjamo, da vlogo za osebno izkaznico, potni list ter vozniško dovoljenje stranka lahko odda v katerikoli upravni enoti v Sloveniji, ker krajevne pristojnosti pri urejanju teh osebnih dokumentov ni.

Želimo pa ob tem poudariti, da se v praksi pogosto izkazuje, da zgolj samo preusmerjanje množice tistih strank, ki na upravnih enotah urejajo upravne zadeve, kjer ni krajevne pristojnosti, iz mestnih na manjše upravne enote, problema daljših čakalnih vrst ne rešuje, saj je število zaposlenih v posamezni upravni enoti v tesni povezavi s številom prebivalcev, ki na območju določene upravne enote prebivajo.

Prav zato je že v fazi preizkušanja vzpostavitev enotnega »sistema za podporo uporabnikom storitev upravnih enot«, v okviru katerega bi se strankam zagotavljale informacije o čakalnih dobah pri določenih upravnih storitvah (kjer ni predpisana krajevna pristojnost), bo pa omenjeni sistem vključeval tudi modul samo-naročanja, ki bo v testnih treh upravnih enotah predvidoma zaživel v mesecu avgustu, do konca leta pa naj bi se širil še na druge upravne enote.

Ker pa je dejstvo, da podatke o čakalnih vrstah na (v tem trenutku najbolj iskane) upravne storitve stranke nujno potrebujejo, je Ministrstvo za javno upravo pripravilo začasen sistem za seznanjanje prebivalcev oziroma strank o dolžini čakalnih vrst za določene upravne storitve. Od danes dalje so torej strankam na voljo dnevno posodobljene informacije o čakalnih vrstah na posameznih upravnih enotah.