Skoči do osrednje vsebine

Zagotavljanje dodatnih uradnih ur na področju osebnih izkaznic, potnih listin, vozniških dovoljenj, digitalnih potrdil in mobilne identitete smsPASS na Upravni enoti Celje

Zaradi povečanega obsega poteka veljavnosti osebnih listin, vlog za pridobitev digitalnih potrdil in mobilne identitete smsPASS na upravni enoti od 21. junija dalje vsak dan zagotavljamo dodatne uradne ure za stranke.

Na področju nalog v zvezi z osebnimi izkaznicami, potnimi listinami, vozniškimi dovoljenji, digitalnimi potrdili in mobilno identiteto smsPASS  strankam vse dni v tednu v času od 21. 6. 2021 do 31. 12. 2021 zagotavljamo dodatne uradne ure med 7.30 in 8.00 uro.