Skoči do osrednje vsebine

Najava izvedbe delavnic za pripravljavce notranjih pravil

Arhiv Republike Slovenije objavlja poziv zainteresiranim za udeležbo na delavnicah namenjenih pripravi notranjih pravil.

Delavnice za pripravo notranjih pravil

Arhiv v prihodnjih mesecih načrtuje izvedbo delavnic za pripravo notranjih pravil. Vsebina delavnic bo usklajena z določbami Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki in bo podrobneje obravnavala izbrane povdarke iz faz organizacije zajema in hrambe dokumentarnega ter arhivskega gradiva v digitalni obliki (priprava na zajem in hrambo, oblikovanje določb in sprejem notranjih pravil, spremljanje izvajanja notranjih pravil in notranje presoje).

Zaradi omejenega števila udeležencev na posamezni delavnici in oblikovanja čimbolj homogenih skupin, smo se odločili za predhodno zbiranje informacij o interesu za izvedbo posameznih delavnic.

Zainteresirane za udeležbo prosimo, da nam svoj interes sporočijo na obrazcu Prijava zanimanja za udeležbo na delavnicah. O terminih delavnic boste tako obveščeni neposredno po elektronski pošti in prejeli navodila za prijavo.

Izpolnjene in fizično ali elektronsko podpisane obrazce pošljite na naslov arhiva ali na elektronski naslov glavne pisarne.  

Delavnice ne štejejo kot dodatno usposabljanje v skladu z določbami Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom.

Prejemanje informacij o usposabljanjih

Vsi, ki si želite neposredno prejemati informacije o usposabljanjih, ki jih bo za uslužbence javnopravnih oseb, uslužbence ponudnikov storitev in notranje presojevalce izvajanja notranjih pravil prirejal arhiv, prosimo da nam posredujete izpolnjen obrazec Prijava na novice o dogodkih Arhiva Republike Slovenije.

Izpolnjene in fizično ali elektronsko podpisane obrazce pošljite na naslov arhiva ali na elektronski naslov glavne pisarne.  

Vsebina delavnic o notranjih pravilih

Priprava na zajem in hrambo 1. del

 • Popis vrst in virov gradiva v digitalni obliki
 • Določitev zahtev za zajem in hrambo ter morebitnih storitev (pravne, poslovne, tehnološke zahteve)
 • Določitev obsega poslovanja, ki bo urejen z notranjimi pravili
 • Vsebina načrta za zajem, hrambo in morebitne storitve

Priprava na zajem in hrambo 2. del

 • Pristop k pripravi ocena tveganj in načrta upravljanja s tveganji
 • Ocena obstoječih sistemov

Udeležencem delavnice Priprava na zajem in hrambo 2. del, ki prihajajo iz javnopravnih oseb, bo ponujena možnost pilotne izvedbe priprave ocene tveganja in načrta upravljanja s tveganji ob podpori strokovnjakov arhiva. Izbranih bo 5 organizacij. Podrobnosti bodo predstavljene na delavnici. 

Priprava določb notranjih pravil 1. del

 • Organizacija dela, vloge in usposobljenost izvajalcev notranjih pravil
 • Splošno o opisih delovnih postopkov

Priprava določb notranjih pravil 2. del

 • Postopki upravljanja gradiva
 • Postopki pretvorbe gradiva
 • Dolgoročna hramba in zagotavljanja DUCAT
 • Odbiranje in izročanje arhivskega gradiva (za javnopravne osebe)
 • Izločanje in uničevanje gradiva s pretečenimi roki hrambe

Priprava določb notranjih pravil 3. del

 • Popis in varnostna razvrstitev informacijskih virov
 • Revizijske sledi
 • Upravljanje varnostnih incidentov
 • Informacijska oprema in infrastruktura
 • Upravljanje informacijske opreme in infrastrukture

Priprava določb notranjih pravil 4. del

 • Posebnosti notranjih pravil, ki urejajo najemanje storitev
 • Posebnosti vzorčnih notranjih pravil
 • Ureditev presoj izvajanja notranjih pravil
 • Splošne in prehodne določbe notranjih pravil ter spreminjanje določb notranjih pravil 
 • Zahtevek za presojo notranjih pravil

Izvedba in stroški delavnic

Zaradi nevarnosti širjenja bolezni covid-19 in priporočil pristojnih organov vas obveščamo, da bo arhiv vsa osnovna in dodatna strokovna usposabljanja do preklica izvajal na daljavo v obliki video seminarjev z uporabo programa Zoom

Predviden čas izvajanja posamezne delavnice je 6 šolskih ur (predvidoma v dveh dneh 3h + 3h). Zainteresirani kandidati bodo prejeli podrobnejše informacije ob povabilu k prijavi, ki jim bo posredovano najmanj 3 tedne pred načrtovano izvedbo delavnice.

Delavnice izvajamo v okviru projekta e-ARH.si: ESS 2016-2020, ki ga sofinancira Evropski socialni sklad, zato je udeležba na delavnicah brezplačna.

Za dodatne informacije o delavnicah se obrnite na: