Skoči do osrednje vsebine

1. marec – Dan Civilne zaščite

1. marec se praznuje kot »Dan Civilne zaščite«. Vlada Republike Slovenije je leta 1992 določila 1. marec za Dan Civilne zaščite v Republiki Sloveniji. Z Dnevom Civilne zaščite želimo krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred njimi, želimo pa tudi poudariti pomen mednarodnega sodelovanja pri razvoju zaščite človeka in njegovega okolja.

Podelitev zlatih znakov prejemnikom iz vrst DGRS Tržič, dne 18.3.2021 v novih prostorih DGRS Tržič | Avtor: Izpostava URSZR Kranj

Dan Civilne zaščite v Sloveniji praznujemo že 29. leto. Letos zaradi epidemije COVID-19 in razglašenih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa nalezljive bolezni državne in regijske svečane slovesnosti s podelitvijo znakov, plaket in kipca ne moremo organizirati. Lansko leto nas je ob naravnih nesrečah zaposlovala predvsem epidemija, za katero nismo imeli poprejšnjih izkušenj, vendar smo se odzvali takoj, na ustrezen in učinkovit način. Ponovno smo dobili potrditve zaupanj občank in občanov v naše delo, s tem mislim na vse enote in službe, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja, ter tudi župane in zaposlene na občinskih upravah, ki so se nam pridružili v celovito ekipo.

Skupaj bo letos v Sloveniji podeljenih 251 priznanj, od tega:
- 125 bronastih,
- 75 srebrnih,
- 25 zlatih,
- 25 plaket,
- 1 kipec

V Gorenjski regiji bo skupaj podeljenih 35 priznanj:
- 17 bronastih,
- 10 srebrnih,
- 7 zlatih,
- 1 plaketa Civilne zaščite

Zlate znake CZ in plaketo CZ bomo poskušali, v dogovoru s prejemniki in predlagateljem, podeliti posamezno. Žal pa zaradi trenutnih razmer in podaljšanja razglašene epidemije v mesec april oziroma zaradi varnosti in preprečevanju prenosa okužb, srebrna in bronaste znake pošiljamo predlagateljem po pošti s prošnjo, naj vam podelijo priznanja ob lokalnih svečanostih. Vse najboljše ob dnevu Civilne zaščite, predvsem pa čestitke prejemnikom priznanj Civilne zaščite, ki ste pustili neizbrisen pečat slovenskemu sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami!

S spoštovanjem in sloganom Civilne zaščite: ŽIVLJENJA REŠUJEMO SKUPAJ !

Klemen Šmid
Poveljnik CZ za Gorenjsko

Robert Skrinjar
Namestnik poveljnika CZ za Gorenjsko
in vodja izpostave