Skoči do osrednje vsebine

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list Republike Slovenije, številka 34/21)

Z odlokom se določajo začasni ukrepi za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 pri vodenju upravnih postopkov in odločanju v upravnih zadevah. Poleg varovanja zdravja in življenja ljudi se z ukrepi zagotovlja tudi nemoteno delovanje organov, ki odločajo v upravnih zadevah.

Dne 11. 3. 2021 je začel veljati nov Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list Republike Slovenije, številka 34/21), ki strankam omogoča vlaganje vlog neposredno pri organu (do sedaj so se na ta način vlagale vloge, ki jih ni mogoče vložiti na drug način), če bodo vložitev predhodno najavile ter upoštevale zaščitne ukrepe. S predhodno najavo in dogovorom za termin se prepreči nenujne stike med strankami, ki čakajo na izvedbo upravne storitve, in povezano zmanjša možnost okužbe med več strankami in strankami ter uradnimi osebami. Drugi začasni ukrepi, ki so bili že določeni z Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list Republike Slovenije, številka 183/20) ostanejo nespremenjeni.

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do konca epidemije nalezljive bolezni COVID-19, vendar najdlje tri mesece.