Skoči do osrednje vsebine

Informacija o določitvi vrednosti točke in dinamiki nakazil za vrednotenje materialnih stroškov ter stroškov oskrbe otrok in mladostnikov za leto 2021

  • Sektor za osnovno šolstvo

V skladu s 6. členom Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom (Uradni list RS, št. 41/17 in 47/18) in 7. členom Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 41/17 in 152/20) vrednost točke za določanje obsega sredstev za materialne stroške in dinamiko nakazil za posamezno proračunsko leto določi minister, pristojen za izobraževanje s sklepom, ki ga izda najkasneje do konca januarja tekočega proračunskega leta. Vrednost točke se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za izobraževanje.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je sprejela sklep št. 6034-3/2021/1 z dne 15. 1. 2021 o določitvi vrednosti točke in dinamiki nakazil za vrednotenje materialnih stroškov ter stroškov oskrbe otrok in mladostnikov za leto 2021.

Vrednost točke za vrednotenje materialnih stroškov ter stroškov oskrbe otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v skladu z odločbo o usmeritvi ali odločbo o namestitvi za leto 2021 znaša 5,00 EUR.