Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo in poziv za prevzem projektne dokumentacije

Upravna enota Celje obvešča vse lastnike stanovanjskih stavb, da na podlagi 82. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list Republike Slovenije, številka 9/18, 14/20 in 167/20) in enotnega klasifikacijskega načrta z roki hrambe, odbira in izloča gradbene projekte individualnih gradenj, ki jim je potekel rok hrambe, to so projekti prejeti leta 2009 in 2010.

Lastniki stanovanjskih stavb, za katere je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje v navedenih letih in se izvod projektne dokumentacije nahaja v arhivu Upravne enote Celje, lahko le-te prevzamejo v poslovnem času, in sicer od 28. januarja do 18. marca 2021.

Za prevzem projektne dokumentacije se je potrebno predhodno naročiti na telefonsko številko:  03 4265 494, 03 4265 392 ali 03 4265 342.

Po preteku tega roka za prevzem, bodo projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja izločeni iz arhiva Upravne enote Celje ter uničeni.