Skoči do osrednje vsebine

Napoved za plačilo vodnega povračila in podatki za izračun plačila za koncesijo za leto 2020

Zavezanci za plačilo vodnega povračila morajo do 31. 1. 2021 pri Direkciji Republike Slovenije za vode vložiti Napoved za plačilo vodnega povračila. Koncesionarji morajo podatke za izračun plačila za koncesijo predložiti do roka, kot ga določa posamezna Uredba o koncesiji oziroma koncesijska pogodba.

Napoved za vodno povračilo in podatke za koncesijo lahko uporabniki izpolnijo in oddajo preko spletnega obrazca.

Napoved za vodno povračilo so dolžni vložiti le tisti zavezanci, pri katerih osnova za obračun predstavlja količina iz vodnih virov odvzete vode in naplavin, izražena v m3. Za ostale vrste rabe vode napovedi ni potrebno vložiti, saj direkcija vodno povračilo odmeri na podlagi podatkov iz svojih evidenc o rabi vode, naplavin in vodnih zemljišč. Napoved morajo vložiti tudi tisti, ki vodo, naplavine ali vodna zemljišča rabijo, pa vodne pravice še niso pridobili.

V skladu z Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah se šteje, da je napoved pravilno vložena na dan, ko je uspešno oddana spletna napoved. Napovedi ni potrebno posredovati po pošti. V kolikor zavezanec želi oddati napoved podpisano s strani pooblaščene osebe ali predstojnika, jo podpisano lahko posreduje na e-naslov: gp.drsv@gov.si ali po pošti na naslov: Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana.