Skoči do osrednje vsebine

Uredba o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov

Vlada RS je na 47. redni seji dne 7. 1. 2021 izdala Uredbo o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov, ki je začela veljati dne 9. 1. 2021.

Uredba o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: uredba) je pripravljena na novo.

Uredba podrobneje določa način in postopek varnostnega preverjanja oseb, ki morajo zaradi opravljanja funkcij ali izvajanja nalog na delovnih mestih v organu ali organizaciji dobiti dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti ZAUPNO ali višje, postopek vmesnega varnostnega preverjanja zaradi suma obstoja varnostnega zadržka in za potrditev veljavnosti dovoljenja za dostop do tajnih podatkov ter postopek izdaje in preklica dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, če to ni določeno že zakonom. Prav tako tudi podrobneje določa način in postopek izdaje in preklica dovoljenja fizičnim osebam za dostop do tujih tajnih podatkov (tajni podatki NATO in EU), dostop do tajnih podatkov NATO in EU stopnje tajnosti INTERNO in podrobneje opredeljuje izvedbo osnovnega in dodatnega usposabljanja s področja tajnih podatkov.

Novela Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 8/20) je prinesla nekaj bistvenih sprememb, ki so podrobneje predpisane v uredbi. Uredba podrobneje predpisuje tudi tiste postopke, ki so se v dosedanji praksi pokazali kot nedorečeni, in sicer na novo določa:

  • izvajalce osnovnega in dodatnega usposabljanja s področja tajnih podatkov ter možnost uporabe spletne učilnice;
  • način usposabljanja oseb, odgovornih za izvajanje strokovnih nalog na področju tajnih podatkov v organih in organizacijah;
  • možnost enkratnega in začasnega dostopa do tajnih podatkov NATO in EU;
  • pogoje za dostopanje do tajnih podatkov NATO in EU stopnje tajnosti INTERNO in nova obrazca (izjavi), ki ju bodo podpisale le tiste osebe v organu ali organizaciji, ki bodo imele dostop do tajnih podatkov NATO in EU stopnje tajnosti INTERNO;
  • postopek vmesnega varnostnega preverjanja zaradi suma obstoja varnostnega zadržka, ki se v skladu z novelo zakona lahko začne tudi po uradni dolžnosti;
  • zaključek postopka vmesnega varnostnega preverjanja in obveščanje.

Na novo so oblikovani tudi vsi obrazci, ki jih mora oseba izpolniti za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov na nacionalni ravni ter za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov NATO in EU.

Vsi obrazci so kot priloge sestavni del uredbe in so ravno tako stopili v veljavo z 9. 1. 2021.