Skoči do osrednje vsebine

Potrdilo o prestajanju karantene na domu

Med ključnimi ukrepi za omejitev širjenja virusa SARS-CoV-2 je ukrep, ko oseba, ki ji je bila potrjena okužba (s testom ali na podlagi mnenja zdravnika), ostane doma v izolaciji.
Prav tako pa naj doma v karanteni ostane oseba, ki je bila v visoko tveganem stiku z okuženo osebo.

Karantena na domu

Vsak, ki je bil v stiku z osebo, pri kateri je potrjena okužba z novim koronavirusom, mora ostati v desetdnevni karanteni na domu. Namen karantene na domu je preprečevanje širjenja bolezni covid-19.

O visokorizičnem stiku govorimo, kadar je oseba v stiku z bolnikom s covid-19 v obdobju 48 ur pred pojavom simptomov in v obdobju 10 dni po pojavu simptomov/znakov bolezni. V primeru, da okužba poteka brez simptomov, se kot datum pojava simptomov upošteva datum potrditve okužbe.

Za visokorizičen stik gre v naslednjih primerih:

  • osebe, ki bivajo v skupnem gospodinjstvu z bolnikom s covid-19,
  • zadrževanje z bolnikom s covid-19 na razdalji manj kot 2 metra več kot 15 minut,
  • drug fizični stik ali stik z izločki bolnika (rokovanje, objemanje, uporaba skupnih predmetov),
  • bivanje z bolnikom s covid-19 v zaprtem prostoru več kot 15 minut (skupno gospodinjstvo, pisarna, čakalnica v zdravstveni ustanovi, skupna malica, druženje pri isti mizi...),
  • potovanje v istem prevoznem sredstvu z bolnikom s covid-19 na razdalji manj kot 2 metra.

Zaposleni uveljavlja nadomestilo za plačo

Če gre za zaposleno osebo, delodajalec lahko zaposlenega, ki je bil v visoko tveganem stiku, napoti na delo od doma, oziroma organizira delovne procese in prihod na delo ter z dela tako, da prenos okužbe ni možen.

Zaposlena oseba ali študent, ki ostane doma in ne more opravljati dela od doma oziroma drugih obveznosti, na primer zaradi študija, potrebuje dokazilo o karanteni na domu. Takšno dokazilo je Potrdilo o karanteni na domu (Potrdilo).

S tem potrdilom lahko delodajalec ali oseba sama (samozaposleni, kmeti, družbeniki) uveljavljata nadomestilo za plačo ali druge pravice iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva. Več o tem lahko preberete na spletni strani Zavoda za zaposlovanje RS.

Objavljena je tudi tabela odsotnosti zaradi karantene in višine nadomestil po 1. juliju 2021.

Starši ali skrbniki uveljavljajo neplačilo vrtca

S tem potrdilom lahko starši ali skrbniki uveljavljajo neplačilo vrtca zaradi odsotnosti otroka zaradi karantene na domu.

Potrdilo o karanteni na domu - postopek

Na portalu eUprava je objavljen obrazec za pridobitev Potrdila o karanteni na domu, ki ga izpolni zaposlena oseba, ki je v karanteni na domu, na svoje ime. Poleg podatkov je potrebno vnesti tudi elektronski naslov, na katerega bo poslano potrdilo. Priporočamo, da ste pri vnosu podatkov in elektronskega naslova pazljivi.

V kolikor je zaposlena oseba v karanteni na domu zaradi varstva otroka, ki je v karanteni na domu, starš ali skrbnik obrazec izpolni na otrokovo ime. Poleg podatkov je potrebno vnesti tudi elektronski naslov, na katerega bo poslano potrdilo. Priporočamo, da ste pri vnosu podatkov in elektronskega naslova pazljivi.

NIJZ bo na podlagi vnesenih podatkov izdalo Potrdilo o karanteni na domu na elektronski naslov kot dokazilo za uveljavljanje pravice do nadomestila plače ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva. Poleg Potrdila oseba prejme tudi Navodila o karanteni na domu. 

Oddaja obrazca

Na portalu eUprava lahko obrazec oddate z uporabo e-identitete ali brez. V primeru oddaje brez uporabe e-identitete vnesete svojo enotno matično številko občana (EMŠO) in davčno številko ter elektronski naslov, na katerega želite prejeti potrdilo o karanteni. V primeru oddaje obrazca z e-identiteto pa boste potrdilo prejeli v predal Moja eUprava.

Nekaj vsebine glede potrdila o karanteni na domu lahko preberete na spletni strani  NIJZ .