Skoči do osrednje vsebine

Potrdilo o prestajanju karantene na domu

Med ključnimi ukrepi za omejitev širjenja virusa SARS-CoV-2 je ukrep, ko oseba, ki ji je bila potrjena okužba (s testom ali na podlagi mnenja zdravnika), ostane doma v izolaciji.
Prav tako pa naj doma v karanteni ostane oseba, ki je bila v visoko tveganem stiku z okuženo osebo.

Če gre za zaposleno osebo, delodajalec lahko zaposlenega, ki je bil v visoko tveganem stiku, napoti na delo od doma, oziroma organizira delovne procese in prihod na delo ter z dela tako, da prenos okužbe ni možen.

Zaposlena oseba ali študent, ki ostane doma in ne more opravljati dela od doma oziroma drugih obveznosti, na primer zaradi študija, potrebuje dokazilo o karanteni na domu. Takšno dokazilo je Potrdilo o karanteni na domu (Potrdilo).

Zaposleni uveljavlja nadomestilo za plačo

S tem potrdilom lahko delodajalec ali oseba sama (samozaposleni, kmeti, družbeniki) uveljavljata nadomestilo za plačo ali druge pravice iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva. Več o tem lahko preberete na spletni strani Zavoda za zaposlovanje RS.

Starši ali skrbniki uveljavljajo neplačilo vrtca

S tem potrdilom lahko starši ali skrbniki uveljavljajo neplačilo vrtca zaradi odsotnosti otroka zaradi karantene na domu.

Postopek za pridobitev Potrdila o karanteni na domu

Na portalu eUprava je objavljen obrazec za pridobitev Potrdila o karanteni na domu, ki ga izpolni zaposlena oseba, ki je v karanteni na domu, na svoje ime. Poleg podatkov je potrebno vnesti tudi elektronski naslov, na katerega bo poslano potrdilo. Priporočamo, da ste pri vnosu podatkov in elektronskega naslova pazljivi.

V kolikor je zaposlena oseba v karanteni na domu zaradi varstva otroka, ki je v karanteni na domu, starš ali skrbnik obrazec izpolni na otrokovo ime. Poleg podatkov je potrebno vnesti tudi elektronski naslov, na katerega bo poslano potrdilo. Priporočamo, da ste pri vnosu podatkov in elektronskega naslova pazljivi.

NIJZ bo na podlagi vnesenih podatkov izdalo Potrdilo o karanteni na domu na elektronski naslov kot dokazilo za uveljavljanje pravice do nadomestila plače ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva. Poleg Potrdila oseba prejme tudi Navodila o karanteni na domu. 

Oddaja obrazca

Na portalu eUprava lahko obrazec oddate z uporabo e-identitete ali brez. V primeru oddaje brez uporabe e-identitete vnesete svojo enotno matično številko občana (EMŠO) in davčno številko ter elektronski naslov, na katerega želite prejeti potrdilo o karanteni. V primeru oddaje obrazca z e-identiteto pa boste potrdilo prejeli v predal Moja eUprava.

Nekaj vsebine glede potrdila o karanteni na domu lahko preberete na spletni strani  NIJZ .

Rešitev, ki smo jo v sodelovanju pripravili Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za javno upravo in NIJZ, je od novembra 2020 na voljo državljanom in zagotavlja pravilnost podatkov in sledljivost postopka.

Karantena na domu

Oseba, ki ji je bilo sporočeno, da je bila v tesnem stiku z okuženo osebo s covid-19 neposredno ali preko aplikacije, naj ostane doma v karanteni. Karantena na domu je ukrep samoosamitve na naslovu bivanja z omejitvijo stikov z osebami, ki ne živijo v istem gospodinjstvu. 

Oseba, ki je v karanteni na domu, se seznani z navodili, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje, glede namena in načina izvajanja karantene na domu in so priloga Potrdila o karanteni na domu, ki ga oseba prejme po izpolnitvi obrazca na eUpravi

Zaradi neupoštevanja navodil je oseba lahko kazensko odgovorna za kaznivo dejanje prenašanja nalezljive bolezni v skladu s 177. členom Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20).