Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo veletrgovcem, ki izvajajo promet z veterinarskimi zdravili

Obvestilo je namenjeno vsem veletrgovcem, ki opravljajo dejavnost distribucije zdravil v malo prodajo, za zagotavljanje nemotene veterinarske dejavnosti.

Za dejavnost distribucije se je potrebno priglasiti na Upravo Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), prav tako pa so distributerji tudi zavezanci za poročanje prometa zdravil v maloprodajo.

Registracija veletrgovcev o distribuciji zdravil v maloprodajo

Vsi veletrgovci z zdravili, ki opravljajo dejavnost distribucije zdravil v veterinarske organizacije, so dolžni svojo dejavnost priglasiti na UVHVVR. V ta namen smo pripravili predlog obrazca, ki ga lahko uporabite pri vaši registraciji.

Vsebinske podatke iz obrazca, oziroma izpolnjeni obrazec posredujte na spletni naslov Sektorja za živila, krmo in zdravila, za področje zdravil.

Poročanje o distribuciji zdravil v maloprodajo

Veletrgovci z zdravili, ki izvajajo distribucijo zdravil za uporabo v veterinarski medicini v maloprodajo so na UVHVVR, dolžni poročati o prometu zdravil na medmrežni predlogi, ki jo podpira aplikacija ZDPROM.

Za pridobitev pravic za dostop do medmrežne aplikacije ZDPROM, mora bodoči uporabnik aplikacije izpolniti vlogo za dostop. Skenirano in izpolnjeno vlogo predhodno posredujete na spletni naslov področja zdravil.

Izpolnjeno vlogo v pisni obliki posredujete na naslov:

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin – Sektor za identifikacijo in registracijo in informacijske sisteme (SIRIS), Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Za strokovno in tehnično pomoč v zvezi z vnašanjem poročil o prometu zdravil v medmrežno aplikacijo ZDPROM, smo pripravili posebna navodila o uporabi aplikacije, prav tako posredujemo tudi vzorec datoteke za pripravo dokumenta za uvoz podatkov v aplikacijo.