Skoči do osrednje vsebine

Omejitev fizičnega poslovanja

Na Inšpektoratu za javni sektor v času epidemije zaradi preprečevanja širjenja okužbe ne bomo sprejemali fizičnih vlog ali vlog na zapisnik na sedežu organa.

Prosimo, da se na nas obračate pisno (preko elektronske ali navadne pošte) ali po telefonu in sicer na naslednje naslove:

• Inšpektorat za javni sektor, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

gp.ijs@gov.si

• telefonska številka: 01 478 8384

Prijave po elektronski pošti lahko vložite brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom. Prav tako kvalificirano potrdilo ni potrebno pri vlaganju zahtev za pridobitev informacij javnega značaja.

Ob tem vam v zvezi s vlaganjem zahtev na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja dodatno pojasnjujemo, da bodo tistim, ki bodo s tem soglašali, odločbe, sklepi in drugi dokumenti, izdani v postopku odločanja po tem zakonu, vročeni v njihov elektronski predal, ki ni varen elektronski predal.