Skoči do osrednje vsebine

Objavljen je javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2020

Priznanja Stanka Bloudka so najvišja priznanja Republike Slovenije, ki se podeljujejo za delo in dosežke na področju športa.

Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj vsako leto podeli največ tri Bloudkove nagrade in deset Bloudkovih plaket. Prejemniki Bloudkovih priznanj so lahko posamezniki, športne ekipe ali organizacije.

Na podlagi Zakona o Bloudkovih priznanjih in Pravilnika o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj smo objavili razpis, na podlagi katerega lahko organi in organizacije na področju športa (Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez, nacionalne in druge športne zveze, športna društva), druge organizacije ter posamezniki predlagajo kandidate za dobitnike priznanj Stanka Bloudka za leto 2020.

Bloudkove nagrade se podeljujejo za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa, vrhunski mednarodni dosežek in življenjsko delo v športu.

Bloudkove plakete se podeljujejo za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa, pomemben tekmovalni dosežek, življenjsko delo v športu in pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.

Predlog za podelitev priznanja Stanka Bloudka je potrebno predložiti na obrazcu, objavljenem na spletni strani ministrstva. Obrazec se lahko prevzame tudi osebno na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (Direktorat za šport).

Pisne predloge za priznanje se lahko na ministrstvo oddajo najkasneje do petka, 18. decembra 2020.

Več informacij je navedeno v objavljenem razpisu.

Vabljeni k oddaji predlogov.