Skoči do osrednje vsebine

Začetek postopka javnega posvetovanja o Strategiji Evropske komisije o otrokovih pravicah

S 1. septembrom se je začel postopek javne razprave o prenovljeni Strategiji o otrokovih pravicah, s katerim želi Evropska komisija zagotoviti politični okvir za ukrepe za zaščito otrokovih pravic na ravni EU.

Postopek javnega posvetovanja predstavlja ključen korak v pripravi, saj razpravo o vsebini strategije odpira za številne deležnike: od pristojnih agencij EU, mednarodnih organizacij in akademske sfere do nacionalnih agencij, organizacij civilne družbe ter splošne javnosti.

V strategiji bodo predstavljeni zakonodajni, politični, finančni in drugi ukrepi na ravni EU, ki prispevajo k varstvu otrokovih pravic tako znotraj EU kot v njenem zunanjem delovanju. V njej bo Evropska komisija naslovila obstoječe in nastajajoče izzive na področju otrokovih pravic, tudi v okviru sedanje pandemije covid-19, ter zagotovila sinergije z ustreznimi politikami, ki so bile nedavno pripravljene oziroma so še v pripravi.

Cilji omenjenega posvetovanja so:

  • zagotoviti vsem državljankam in državljanom ter organizacijam priložnost, da prispevajo k oblikovanju politik,
  • pridobiti mnenja o možnostih politike in njihovih možnih učinkih,
  • opredeliti priložnosti in izzive v zvezi z ukrepi EU na področju otrokovih pravic.

V javnem posvetovanju lahko sodelujete prek spletne strani Evropske komisije. Posvetovanje bo odprto do 8. decembra 2020.