Skoči do osrednje vsebine

Vlaganje vlog in predhodno naročanje strank na Upravni enoti Novo mesto v času izrednih zdravstvenih razmer/epidemije

V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni covid-19 v upravnih zadevah ter v skladu z usmeritvami Ministrstva za javno upravo vas obveščamo, da se zaradi preprečevanja širjenja virusa COVID-19, na upravni enoti do preklica uvajajo naslednji ukrepi:

Skladno  z Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjševanje tveganja okužbe in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list, št. 183/20) organ, pristojen za sprejem vlog, ni dolžan sprejeti vloge v fizični obliki ali ustne vloge na zapisnik, razen vloge, ki se po zakonu, lahko vloži samo pri organu (za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila, overitve, osebni dokumenti).

Vloge lahko vložite po elektronski poti tudi brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom na e-naslov: ue.novomesto@gov.si. Za potrebe identifikacije prosimo, da navedete vašo enotno matično številko (EMŠO).

Ostali ukrepi so:

  • za obisk upravne enote, z namenom urejanja upravnih zadev, se mora stranka predhodno naročiti bodisi po telefonu ali elektronsko, s posredovanjem naročila na e-naslov upravne enote, bodisi s posredovanjem naročila v obliki klasične pošte;
  • nenaročene stranke se sprejema zgolj v primeru urejanja nujnih zadev, katerih ureditev ni mogoče odložiti na kasnejši čas;
  • plačilni promet (npr. plačilo upravne takse) se prioritetno izvaja z uporabo plačilnih ali kreditnih kartic (brezgotovinsko);
  • obvezno je nošenje zaščitnih mask, spoštovanje primerne varnostne razdalje (najmanj 1.5 m), razkuževanje rok;
  • zadrževanje in zbiranje večjega števila oseb pred poslovno zgradbo je prepovedano.

Za obisk upravne enote se lahko naročite:

  • po e-poti na naslov ue.novomesto@gov.si
  • po klasični pošti na naslov: Upravna enota Novo mesto, Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto;
  • po telefonu na številkah, ki so navedene v nadaljevanju.

Telefonske številke za naročanje in informacije:

07 39 39 149        (osebni dokumenti, promet, digitalno potrdilo)

030 703 744        (osebni dokumenti, promet, digitalno potrdilo)  

07 39 39 196        (tujci – naročanje)

041 601 531         (tujci – informacije)

07 39 39 111       (ostale informacije s področja notranjih zadev)

07 39 39 168        (splošne informacije)

07 39 39 172        (graditev objektov) 

07 39 39 143       (socialna varnost)

07 39 39 188       (kmetijstvo)

07 39 39 189       (kmetijstvo)

07 39 39 190       (kmetijstvo)

07 39 39 186        (splošne informacije s področij kmetijstva in socialne varnosti)