Skoči do osrednje vsebine

Predhodno naročanje strank na Upravni enoti Nova Gorica v času izrednih zdravstvenih razmer/epidemije

V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije ter v skladu z usmeritvami Ministrstva za javno upravo vas obveščamo, da se zaradi preprečevanja širjenja virusa COVID-19, na upravni enoti do preklica uvajajo naslednji ukrepi:

 • za obisk upravne enote, z namenom urejanja upravnih zadev, se mora stranka predhodno naročiti bodisi po telefonu ali elektronsko, s posredovanjem naročila na e-naslov upravne enote, bodisi s posredovanjem naročila v obliki klasične pošte;
 • nenaročene stranke se sprejema zgolj v primeru urejanja nujnih zadev, katerih ureditev ni mogoče odložiti na kasnejši čas;
 • plačilni promet (npr. plačilo upravne takse) se prioritetno izvaja z uporabo plačilnih ali kreditnih kartic (brezgotovinsko);
 • obvezno je nošenje zaščitnih mask, spoštovanje primerne varnostne razdalje (najmanj 1.5 m),  razkuževanje rok;
 • zadrževanje in zbiranje večjega števila oseb pred poslovno zgradbo je prepovedano.

 Predhodno naročanje preko telefonskih številk je omogočeno glede na področje dela:

Oddelek za kmetijstvo in občo upravo: urejanje GERK-ov, pravnih poslov, vrednotnic ter za postopke s področja vojne zakonodaje in inavalidov: 05 33 06 190.

Oddelek za okolje in prostor: v zvezi z gradbenimi, uporabnimi dovoljenji, legalizacijo objektov, dovoljenji za poseg v naravo, razlastitvami: 05 33 06 200.

Oddelek za upravne notranje zadeve:

 • izpiski iz registrov (rojstva, poroke, smrti): 05 33 06 173 in 05 33 06 177
 • postopki državljanstva, osebnega imena, letne dajatve za vozila, zamenjave tujega vozniškega dovoljenja: 05 33 06 176 ali 05 33 06 172,
 • za področje prometa: vozniška dovoljenja, registracija vozil: 05 33 06 185,
 • prijava prebivališča, izdaja osebnih izkaznic, potnih listov, digitalna potrdila, overitve listin: 05 33 06 163,
 • zadeve tujcev: 05 33 06 158,
 • Krajevni uradi: BukovicaDobrovo, Kanal, Miren, Šempeter pri Gorici.

V primeru elektronskega naročanja (ue.novagorica@gov.si) ali naročanja po klasični pošti vas prosimo, da pripišete osnovne kontaktne podatke in telefonsko številko. Tako boste v čim krajšem možnem času s strani upravne enote povabljeni na prvi prosti termin obiska.

Predlagamo uporabo portala eUprava.