Skoči do osrednje vsebine

Predhodno naročanje strank na upravni enoti Lenart v času izrednih zdravstvenih razmer/epidemije

V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije ter v skladu z usmeritvami Ministrstva za javno upravo vas obveščamo, da se zaradi preprečevanja širjenja virusa COVID-19, na Upravni enoti Lenart do preklica uvajajo naslednji ukrepi:

  • za obisk upravne enote, z namenom urejanja upravnih zadev, se mora stranka predhodno naročiti bodisi po telefonu ali elektronsko, s posredovanjem naročila na e-naslov upravne enote, bodisi s posredovanjem naročila v obliki klasične pošte;
  • nenaročene stranke se sprejema zgolj v primeru urejanja nujnih zadev, katerih ureditev ni mogoče odložiti na kasnejši čas;
  • plačilni promet (npr. plačilo upravne takse) se prioritetno izvaja z uporabo plačilnih ali kreditnih kartic (brezgotovinsko);
  • obvezno je nošenje zaščitnih mask, spoštovanje primerne varnostne razdalje (najmanj 1.5 m), razkuževanje rok;
  • zadrževanje in zbiranje večjega števila oseb pred poslovno zgradbo je prepovedano.

Stranke naprošamo, da za naročanje in splošne informacije pokličejo na naslednje telefonske številke:

Osebne listine (osebne izkaznice, potni listi), vozila (listine s področja registracije vozil), vozniki (vozniška dovoljenja, parkirne karte), izdaja digitalnih potrdil za fizične osebe (SIGEN-CA): 02 729 15 00

Prebivališča, volilna pravica, matične zadeve, osebno ime, zakonske zveze in partnerske zveze, informacije javnega značaja: 02 729 15 07 in 02 729 15 10

Tujci: 02 729 15 00

Javne prireditve, društva, orožje, eksplozivi, državljanstvo, nabiranje prostovoljnih prispevkov, ugotavljanje stalnega prebivališča, prekrškovni postopki: 02 729 15 11 in 02 729 15 12

Gradbene zadeve, komasacije, izdaja potrdil iz zbirk geodetskih podatkov, izdaja izpisov iz zemljiške knjige: 02 729 15 13, 02 729 15 18, 02 729 15 30 in 02 729 15 31

Promet kmetijskih zemljišč, status kmeta, zaščitene kmetije, dopolnilne dejavnosti na kmetiji, prijava pridelka, GERK-i: 02 729 15 17, 02 729 15 28 in 02 729 15 29

Overitve dokumentov in pravnomočnosti upravnih aktov: 02 729 15 15 in 02 729 15 16

Splošne, finančne in kadrovske zadeve, vojni veterani, vojni invalidi, žrtve vojnega nasilja, tehnični pripomočki za invalide, EU kartica ugodnosti, osebno dopolnilno delo: 02 729 15 23 in 02 729 15 21

Finančne zadeve, koordinator SFS, obračun plač: 02 729 15 19

Glavna pisarna, splošne informacije: 02 729 15 00 in 02 729 15 02

e-pošta: ue.lenart@gov.si

Strankam se v največji možni meri omeji dostop do zaprtih prostorov upravne enote in gibanje v njih. Glavni vhod v upravni zgradbi odpira in zapira strankam varnostnik le po predhodnem obvestilu pristojnega javnega uslužbenca o dovoljenosti vstopa in ne pred 8.00 uro. Varnostnik stranko opozori na uporabo maske, razkužitev rok in varnostno razdaljo najmanj 1,5 m. Po predhodni odobritvi vstopa stranko sprejme javni uslužbenec z odprtjem notranjega vhoda in jo po končani obravnavi pospremi do tega vhoda, ostalim čakajočim pred vhodom pa prepove vstop brez spremstva javnega uslužbenca, ki je vhod odobril.

Gibalno ovirane osebe naročijo prevoz z dvigalom pri varnostniku ali s klicem na številko 02 729 15 00 oziroma 500, če uporabijo za klic interni telefon upravne enote, ki je nameščen v avli upravne zgradbe v pritličju.