Skoči do osrednje vsebine

Predhodno naročanje strank na Upravni enoti Ilirska Bistrica v času izrednih zdravstvenih razmer/epidemije

V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije ter v skladu z usmeritvami Ministrstva za javno upravo vas obveščamo, da se zaradi preprečevanja širjenja virusa COVID-19, na upravni enoti do preklica uvajajo naslednji ukrepi:

  • za obisk upravne enote, z namenom urejanja upravnih zadev, se mora stranka predhodno naročiti bodisi po telefonu ali elektronsko, s posredovanjem naročila na e-naslov upravne enote, bodisi s posredovanjem naročila v obliki klasične pošte;
  • nenaročene stranke se sprejema zgolj v primeru urejanja nujnih zadev, katerih ureditev ni mogoče odložiti na kasnejši čas;
  • plačilni promet (npr. plačilo upravne takse) se prioritetno izvaja z uporabo plačilnih ali kreditnih kartic (brezgotovinsko);
  • obvezno je nošenje zaščitnih mask, spoštovanje primerne varnostne razdalje (najmanj 1.5 m),  razkuževanje rok;
  • zadrževanje in zbiranje večjega števila oseb pred poslovno zgradbo je prepovedano.

 

Kontaktni podatki:

- naslov: Upravna enota Ilirska Bistrica,  Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica

- elektronski naslov: ue.ilirskabistrica@gov.si

- splošne informacije: t. 05 71 12 200

- kontaktne telefonske številke po delovnih področjih:

 

Oddelek za upravne notranje zadeve

- registracija vozil, vozniška dovoljenja: 05 71 12 212   ali    05 71 12 214

- matične zadeve, prebivališča, osebne izkaznice, potne listine, podpore: 05 71 12 216   ali 

  05 71 12 218

- tujci, orožje, državljanstvo: 05 71 12 213   ali   05 71 12 231

- vojni veterani, invalidi, žrtve vojnega nasilja: 05 71 12 215   ali   05 71 12 224

- društva, zbiranja, druge informacije: 05 71 12 211

 

Oddelek za okolje in prostor

- kmetijstvo, GERK: 05 71 12 225   ali   05 71 12 223   ali   05 71 12 230

- gradbene zadeve: 05 71 12 220   ali   05 71 12 222    ali   05 71 12 230

- razlastitve, agrarne skupnosti: 05 71 12 232   ali   05 71 12 225

- osebno dopolnilno delo (vrednotnice): 05 71 12 223 ali 05 71 12 230

- upravniki, točka SPOT: 05 71 12 223

- upravne overitve, digitalna spletna potrdila: 05 71 12 200