Skoči do osrednje vsebine

Brezplačna vozovnica za medkrajevni potniški promet

V nadaljevanju pojasnjujemo kako do brezplačne vozovnice za medkrajevni potniški promet.

Upokojenci, imetniki invalidske evropske kartice, vojni veterani in vsi, ki so starejši od 65 let, bodo lahko medkrajevni potniški promet s 1. julijem koristili brezplačno.

1. Upravičenci izpolnijo predpisano vlogo oziroma obrazec, ki je objavljen v prilogi.

2. Upravičenci poleg izpolnjenega obrazca na prodajnih mestih predložijo osebni dokument, izkaznico vojnega veterana oziroma evropsko kartico ugodnosti za invalide. Tisti, ki vlogo oddajajo po pošti ali e-pošti, jim omenjenih dokumentov ni potrebno prilagati. Upravičenci, ki bodo vlogo oddajali po navadni pošti, naj jo pošljejo na naslov Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana s pripisom »brezplačna vozovnica Slovenija«.

3. Upravičenci, ki bodo vlogo oddali po elektronski pošti, naj jo pošljejo na elektronski naslov mzi.dtmpp@gov.si in v naslov e-pošte napišejo »brezplačna vozovnica Slovenija«.

4. Upravičenci, ki želijo vlogo oddati fizično, se lahko zglasijo na enem od prodajnih mest, kjer so na voljo enotne vozovnice javnega potniškega prometa.

5. Več informacij in pojasnil v zvezi s pridobivanjem brezplačne vozovnice pridobite na Ministrstvu za infrastrukturo tudi preko telefonske številke 01/478 84 11. Dosegljivi so ob delavnikih od 8. do 16. ure.

Več o zgoraj navedenem si lahko preberete na povezavi.

Lepo pozdravljeni,

Upravna enota Ruše

Vloga